Sprint naar content

DLO

DLO

De digitale leeromgeving (DLO) is een samenhangend geheel van digitale diensten en functionaliteiten die we als Fontys aanbieden om onze vijf uitgangspunten voor leren optimaal te ondersteunen. Het DLO-programma focust zich op digitaal leren en digitaal toetsen. Er zijn momenteel drie projecten die onderdeel uitmaken van het DLO-programma: project Learning Management Systeem, project Digitaal Kennis Toetsen en project Digitaal StudentPortfolio.

Sfeerafbeelding Fontys

Digitaal leren

Bij Fontys maken we gebruik van het Learning Management System (LMS) Canvas. Canvas is het hart van de digitale leeromgeving en van groot belang bij het aanbieden van digitaal onderwijs. We gebruiken Canvas omdat dit het best past bij de wensen en eisen van Fontys. Canvas is een gebruiksvriendelijke, open leeromgeving die taken rondom het organiseren, structureren en communiceren eenvoudiger en veiliger gaat maken. Een ander onderdeel van digitaal leren is het digitaal studentportfolio (DSP). Het portfolio helpt studenten om hun actuele ontwikkelingsniveau in kaart te brengen en leervragen te stellen.

Digitaal toetsen

Digitaal Kennis Toetsen (DKT) betreft het digitaal toetsen van kennis binnen Fontys. Het toetsproces wordt constant verbeterd en gemoderniseerd, zodat digitale kennistoetsen effectief en veilig afgenomen kunnen worden. 

Learning Management Systeem: CANVAS


Digitaal kennis toetsen (DKT)