Sprint naar content

Online werkplekleren op afstand

Mandy Nolte, Programmamanager Partnership Fontys -Eindhoven Sport. 19 mei 2020

 

Online werkplekleren op afstand

Sfeerafbeelding Fontys
Online begeleiden van studenten Sportkunde:
Partnership Fontys - Eindhoven Sport.

Mijn doel
Ons doel is om betrokkenheid te houden bij 1ste, 2e en 3e-jaarsstudenten nu we ze niet meer fysiek in de klas ontmoeten. Dit doen we in samenwerking met 2 programmamanagers, 4e-jaarsstudent SK en Eindhoven Sport.

Wat hebben we gedaan

Allereerst hebben de programmamanagers en de 4e-jaarsstudenten de werkplekken benaderd waar de 1ste- en 2e-jaarsstudenten stage zouden gaan lopen. We hebben ze gevraagd wat ze onze studenten zouden kunnen bieden, en hoe ze de studenten (in de corona-tijd) kunnen gaan begeleiden. Van daar uit hebben we een inventarisatie gemaakt van de studiebelasting.

Heel veel werkplekken gaven aan dat ze voldoende mogelijkheden hadden voor de stage, vooral in het basisonderwijs en bij Vitalis. Maar helaas zijn er ook een aantal opdrachten komen te vervallen.

In samenspraak met Eindhoven Sport hebben we daarom 4 casusopdrachten uitgeschreven;   

  • op basis van kinderen,
  • op basis van volwassenen die veel zitten en dus sedentair gedrag vertonen, 
  • op basis van ouderen,·
  • en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

In samenwerking met de gemeente Eindhoven hebben we besloten om de casus te richten tot ouderen.

De studenten kregen de opdracht om een plan te schrijven over hoe we ouderen op afstand in beweging kunnen krijgen. Het is een grote opdracht en de studenten zijn daar op dit moment nog mee bezig. Inmiddels is de opdracht uitgebreid naar de manier waarop we ouderen, met in acht name van de regels van het RIVM, 1.5 meter afstand) op een veilige en verantwoorde manier aan het bewegen kunnen krijgen.

Samen met 4e-jaarsstudenten hebben we contact met de studenten die stage lopen.

Op dinsdag en donderdag hebben we in MS Teams een dagopstart met alle studenten die op die dag stage lopen. We indiceren dan hoe het met iedereen gaat en communiceren de belangrijke mededelingen. We gaan dan uit van wederzijds
verwachtingsmanagement; wie verwacht wat van wie en hoe kunnen we dat op de juiste manier met elkaar afstemmen?

Daarnaast worden studenten geacht om vóór 17.00 uur op Google Drive van Eindhoven Sport een terugkoppeling te geven over wat ze die stagedag gedaan hebben. De 4e-jaarsstudent geeft daar dan feedback op zodat ze daar
de volgende stagedag weer mee verder kunnen. Tevens sturen de stagestudenten een kort mailtje naar de werkplekbegeleider met informatie over waar ze die dag mee bezig zijn geweest.

We hebben ook wekelijks telefonisch contact met alle studenten omdat de dagopstart niet altijd laagdrempelig genoeg is om persoonlijke vragen en/of problemen te kunnen bespreken.

Omdat de ene student op zijn stageplaats wel heel veel kan doen en andere studenten bijna niets kunnen doen houden we ontwikkelingsgesprekken met de 1e-jaarsstudenten. Deze ontwikkelingsgesprekken zijn verplicht en zien we als een formatief moment waar de student o.a. zijn feedback uit kan halen.

We onderhouden ook nauw contact met de externe partijen om de stand van zaken bij te kunnen houden en snel en gericht te kunnen anticiperen op zaken die er spelen. Op die manier kunnen we met innovatieve ideeën komen over wat
wij de externe partijen te bieden hebben. Dus we zijn ook proactief aan de slag.

Met de sportregisseurs van Eindhoven Sport hebben we nauw contact waardoor we heel goed en snel kunnen schakelen. De beoordelingen van jaar 1 zijn verschoven naar leerjaar 2, maar we willen de studenten dit jaar alvast toch
een stukje beoordeling kunnen geven. Daarvoor nemen we samen met de werkplekbegeleider de rubric door om te kunnen zien hoe de student op de werkplek functioneert.

Mijn ervaring

De partners ervaren het samenwerken met studenten op deze manier over het algemeen als goed. We hebben er wel bij de studenten op aangedrongen dat zij proactief blijven in de contacten met de partner. Dit door o.a. de partner op
de hoogte te houden via de mail over waar ze mee bezig zijn, wat ze gedaan hebben op de werkplek.

We merken dat de motivatie van studenten wel aan het dalen is en daarom hebben we een tussentijdse enquête uitgezet. Als vervolg daarop heeft een programmamanager samen met een 4e-jaarsstudent een 10 minutengesprek
met iedere 1ste jaarsstudent. Wat is zijn intrinsieke motivatie, waar loopt hij tegen aan, waar wil hij naar toe en hoe kunnen we vervallen opdrachten vervangen door aangepaste opdrachten?

Studenten geven zelf aan dat hun motivatieverlies ook ontstaat doordat ze zien dat sommige klasgenoten (bijna) niets (kunnen) doen en zij daarentegen juist wel hard moeten werken.

Ook hebben de studenten die op basisscholen stage lopen vaak het gevoel dat ze voor “Bewegend leren” intensief bezig zijn geweest met lesvoorbereidingen en filmpjes maken, maar dat nu de scholen weer open gaan, ze het gevoel hebben dat daar niets mee gedaan wordt. Wij adviseren de studenten dat ze met de basisschool in gesprek kunnen gaan over wat de school dan zelf graag zou willen zien dat er gedaan/ontwikkeld wordt of als studenten zelf al ideeën hebben, ze dit bij de school aankaarten. Stagiaires bij Vitalis of sportverenigingen hebben dat gevoel juist niet, daar wordt wel dankbaar gebruik gemaakt van hun kennis en inzet.

Studenten overzien nu nog niet wat de gevolgen zijn van het nu geen stage kunnen lopen. Ze beseffen niet dat de stage in het nieuwe schooljaar alsnog ingehaald zal moeten worden. Dit moet nog in het curriculum voor volgend jaar vastgelegd worden en zal dan met de studenten duidelijk gecommuniceerd gaan worden.

Zelf aan de slag

Probeer studenten te motiveren door ze verschillende opdrachten te laten doen die goed bij hun stage, maar zeker ook bij hen als persoon passen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het je verdiepen in revalidatie, het maken van een trainingsschema en daarbij een advies opstellen. Probeer zo’n opdracht ook aan het profiel aan te laten sluiten die de student denkt op te willen gaan. In dit geval was dat “Leefstijl en Bewegingscoach”.

Vooral door samenwerking met externen, zoals de gemeente Eindhoven en Beweging 40, waar studenten in groepjes aan een opdracht/casus kunnen werken, worden studenten weer gestimuleerd en gemotiveerd.

Laat studenten zelf met een plan van aanpak komen. Bijvoorbeeld een beweegplan. Als begeleider zijnde geef je feedback. Verwerken ze die feedback goed dan kunnen ze het plan gaan uitwerken. Op deze manier kun je meteen ook de kwaliteit van de opdrachten waarborgen.

Blijf vooral in contact met het werkveld. Wij hebben goede contacten met de sportregisseurs die studenten begeleiden met hun stage in de wijken. De sportregisseurs geven de studenten opdrachten waarvoor ze nu een plan kunnen gaan opstellen en dat later (als dat i.v.m. corona weer mogelijk is) in de wijk kunnen gaan uitvoeren.

Als laatste wordt geopperd dat het heel interessant kan zijn om alvast eens te kijken hoe je volgend jaar het onderwijs, met de ervaringen die je nu hebt en in overleg met de externen, blended kunt maken.

En als ik nog vragen heb?

Neem contact op met Mandy Nolte; m.nolte@fontys.nl of met Pim Hoefnagels; p.hoefnagels@fontys.nl