Sprint naar content

Online toetsafname met MS Teams en MyMediasite

 Karel Langendonck, docent natuurkunde Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Online toetsafname met MS Teams en MyMediasite

Sfeerafbeelding Fontys
We laten studenten (groepen van maximaal 15-20 studenten) een kennistoets individueel met pen en papier thuis maken. Tijdens het maken van de toets zijn de studenten zichtbaar en hoorbaar via MS Teams en wordt er een opname gemaakt met MyMediasite. Wanneer de studenten klaar zijn met de toets, fotograferen ze de uitwerkingen en leveren deze per mail in.

Mijn doel

We wilden online een kennistoets afnemen. De betrouwbaarheid van de toets diende gegarandeerd te zijn en de afname fraudevrij. Het belangrijkste doel was om studievertraging bij studenten zoveel mogelijk te voorkomen bij toetsing waar een alternatieve toetsvorm moeilijk is vorm te geven.

Wat heb ik gedaan/didactische werkvormen

Het afnemen van kennistoetsen bleek een flinke uitdaging te zijn met de onmogelijkheid de toets af te nemen binnen het instituut. Om studievertraging bij studenten toch zoveel mogelijk te voorkomen, zijn we op zoek gegaan naar een alternatief.

We hebben naar een alternatief gezocht voor de afname en hebben gekozen voor surveillance bij de toets via MS Teams en het opnemen van het beeldscherm van de student met de tool MyMediasite.

Om de afname succesvol te laten verlopen, is er een procedure overlegd bij de examencommissie. Deze procedure is opgesteld door de leden van de examencommissie van de opleidingen natuurkunde en scheikunde en daar geaccordeerd. Kort komt het er op neer dat de docent een toetsmoment aanmaakt in MS Teams en de studenten hier, gebruik maken van hun telefoon, op inbellen. De telefoon plaatst de student naast zich, waardoor de docent in staat is de student en zijn/haar werkplek te zien en te horen tijdens het maken van de toets. Ook belt de student in via de laptop. Hiermee kan tijdens de toets gecommuniceerd worden met de docent bij eventuele calamiteiten. Communicatie vindt daarbij plaats via de chatfunctie.

Vooraf vindt er per student een controle plaats of voldaan is aan de gestelde voorwaarden (o.a. juist beeld, werkend geluid, ID-kaart bij de hand). Als dit het geval is, wordt de toets aan de student opgestuurd via email en kan de student starten met de uitwerking. Tevens wordt op dit moment door de student de desktop-opname gestart. De docent kan de student voortdurend zien en horen en kan bij vermoedens van eventuele fraude hierop ingrijpen. Achteraf kan de desktop-opname gebruikt worden om te controleren of de student inderdaad uitsluitend het tentamen en eventueel toegestane hulpmiddelen in beeld heeft gehad. Deze controle wordt slechts uitgevoerd bij vermoeden van fraude. Op de werkplek heeft de student alleen blanco papier (of een vooraf toegestuurd antwoordblad) liggen en eventueel toegestane hulpmiddelen (zoals een BiNaS-tabellenboek en een rekenmachine).

Op het moment dat de student klaar is met de toets geeft hij/zij dit aan via de chat. De docent staat de student dan toe foto’s te maken van de uitwerkingen (hierbij verlaat de student de vergadering via MS Teams, de telefoon is immers nodig voor het maken van de foto’s) en toe te sturen aan de docent per mail. De student heeft hiervoor een kwartier de tijd. Op het moment dat door de docent wordt aangegeven dat de uitwerking van het tentamen binnen is, kan de student de opname van zijn/haar scherm stoppen en de vergadering verlaten.

Mijn ervaringen (zowel van docent als student)
De ervaringen vanuit zowel student- als docentoogpunt zijn positief. De te hanteren procedure is erg uitgebreid en dient strak doorlopen te worden. Het levert wel spanning op als de techniek niet geheel werkt zoals zou moeten. Met de studenten wordt echter vooraf de afspraak gemaakt dat zij zondermeer de toets volledig afmaken en inleveren, ook bij technische problemen tijdens de afname. Later kan door de opleiding dan bekeken worden wat de mogelijkheden zijn in het toch beoordelen van de toets. Tevens neemt deze afspraak een stuk spanning weg bij de student en kan hij/zij zich richten op het maken van de toets. Studenten geven wel aan zich bekeken te voelen (maar is dit tijdens een afname op locatie ook niet zo?), maar waarderen het feit dat op deze manier een stuk studievertraging voorkomen kan worden. Over eventuele privacy-schending zijn vanuit studenten geen opmerkingen gekomen.

Gebruikte tools

  • MS Teams op telefoon voor webcam en microfoon
  • MS Teams op desktop voor communicatie via de chat
  • MYMediasite desktop recorder van Fontys

Tips voor docenten, die hiermee aan de slag willen?
De werkwijze is erg laagdrempelig en eenvoudig in gebruik. De gehanteerde tools zijn bekend bij de studenten en dat geeft een flink stuk rust. Wel is het aan te bevelen om vooraf een strakke procedure naar de studenten te communiceren en deze ook strikt te hanteren. Tevens is het uitvoeren van een oefensessie een aanrader. Dit geeft duidelijkheid voor zowel student als docent.

Ben je beschikbaar voor collega-docenten?
Ik ben beschikbaar via: k.langendonck@fontys.nl