Sprint naar content

Online onderwijs inrichten voor de Sporthogeschool

 Esther Donkers-Verhoeven, Docent Sporthogeschool Esther Donkers-Verhoeven, Docent Sporthogeschool, 19 mei 2020

Online onderwijs inrichten voor de Sporthogeschool

Zo richten wij ons online onderwijs in.

Voor onze eerstejaars hebben we een volledig online lesontwerp gemaakt. We zijn dat nu aan het uitvoeren en krijgen enthousiaste reacties. We hebben als basis digitale hoorcolleges met experts (docenten, maar ook gastdocenten van buiten de opleiding) en het verwerken van opdrachten in kleine groepen studenten. 

Mijn doel

Wij wilden voor onze eerstejaars het online leerproces optimaliseren. Voor ons zijn de colleges van de experts en de verwerking van de opdrachten in eigen klas in kleine groepen de vaste factoren en die blijven gewoon gehandhaafd in onze online opzet. We gebruiken hiervoor MS Teams.  

Wat heb ik gedaan

Onze lessen worden volgens een vaste structuur opgezet. We hebben een eigen kanaal in Teams, dat onderverdeeld is een algemeen gedeelte dat voor alle leden toegankelijk is. Er is een gedeelte voor klassen (afgesloten kanalen) waaraan vaste docenten zijn gekoppeld, zodat het voor de studenten duidelijk is wie hun eerste aanspreekpunt is. Daarnaast hebben we ook een afgesloten kanaal voor docenten, waarin we overleggen. Ten slotte is er een kanaal waarin studenten vragen kunnen stellen en waar zowel studenten als docenten kunnen reageren (meer een forum).

Sfeerafbeelding Fontys

Binnen het Algemene kanaal geven we de colleges. Iedere student die in dit kanaal zit wordt hiervoor uitgenodigd, zo krijgt ook iedereen die deel neemt dezelfde informatie. De colleges worden gegeven door een docent en een sidekick. Deze beantwoord de vragen via de chat of stelt namens de student op een passend moment de vraag aan de docent. Zo blijven colleges rustig en overzichtelijk.

Na het college gaan studenten in kleine groepjes aan de slag met verwerkingsopdrachten. Deze groepjes (3 tot max 4) worden vooraf gepubliceerd in de klassenomgeving. Studenten nemen onderling contact met elkaar op om de verwerkingsopdrachten te maken. De groepssamenstelling wisselt, ook voor de sociale factor, af. Studenten gaven namelijk in de evaluaties aan dat ze elkaar in de klas missen. De studenten werken de verwerkingsopdrachten samen in groepjes uit. Daarna is er een terugkoppelingsmoment in de klassenomgeving.

De docent gaat per groepje na of het maken van de verwerkingsopdrachten is gelukt. Aan de hand van de docentenhandleiding gemaakt door de expert kunnen de verwerkingsopdrachten in de klas besproken worden. Ook worden er proeftoetsjes aangeboden. Op basis van deze bijeenkomst wordt in beeld gebracht wat studenten nog lastig vinden. De begeleidende docent geeft dat door aan de expert die vervolgens in het Algemene kanaal nog een centrale terugkoppeling verzorgd.

Ten slotte gaan we terug naar het Algemene kanaal en houden we een terugkoppeling op de nodige punten. Studenten hoeven niets in te leveren (op het eindproduct na) en tussenopdrachten worden klassikaal besproken onder leiding van de docent. We nemen standaard alles op, zodat collega’s en studenten die er niet bij waren het nog terug kunnen kijken.

Mijn ervaring

Studenten hebben nu behoefte aan een duidelijke structuur en aan contact met klasgenoten en dat biedt deze opzet. De studenten zelf zijn ook heel enthousiast, het is online veel zichtbaarder of je wel of niet hard werkt of veel bijdraagt en dat vinden ze prettig.

Ook ons valt op dat studenten zo juist harder werken! De opkomst en betrokkenheid is heel goed, zowel bij de colleges als bij de verwerkingsopdrachten. Je moet het college ook echt volgen om de verwerkingsopdrachten te kunnen doen. Studenten melden zich dan ook netjes af als ze niet kunnen.

Wij zelf ervaren het als een prettige werkwijze en vinden vooral de korte lijntjes heel fijn. 

Zelf aan de slag

Voor het inrichten van de kanalen gebruiken we MS Teams. Teams heeft ook een opnamefunctie die wij bijna overal voor gebruiken.

En als je nog vragen hebt?

Dan kun je me bellen op 08850-70763 (ma-di-wo-do).