Sprint naar content

Online lessen in MS Teams

Riny Ortmans, docent bij de opleiding Sportkunde, 19 mei 2020

Online lessen in MS Teams

Sfeerafbeelding Fontys
Riny heeft gewerkt met de “Instructie online assessment via MS Teams” om zowel groepen als individuele studenten te beoordelen. Zij deelt graag haar ervaringen en haar leermomenten met je.
Figuur 1: Stappenplan CASI Figuur 1: Stappenplan CASI

Wat is het blokdoel?

4e-jaarsstudenten kunnen aan de hand van de stappen van het Communicatieve Activatie Strategie Instrument (CASI model) een communicatiestrategie ontwikkelen voor leesstijlcampagnes voor grotere doelgroepen. Hierbij kunnen de studenten hun kennis over gedragsverandering toepassen om tot de juiste strategie te komen om zo de doelgroep te stimuleren tot gedragsverandering. Dit valt onder het blok “Het ontwikkelen van communicatiestrategie”. De lessen en de toetsing daarvoor moeten van klassikale lessen vormgegeven worden naar online lessen. Deze Best Practice gaat over de toetsing (Performance assessment).

 

Wat heb ik gedaan?

Er is veel afstemming geweest tussen de toetsverantwoordelijke (vanuit de toetscommissie binnen Sportkunde), de
coördinator van het blok en de betrokken docenten geweest om tot een juiste kwalitatieve vertaling van les en toetsing naar online onderwijs te komen. De toetsing is gericht op een online eindperformance assessment van 1 uur.

De online toetsprocedure is daarvoor grotendeels aangepast vanuit de ‘normale’ toetsprocedure zoals die vanuit de toetscommissie word aangereikt. Zoals er ook afstemming tussen de assessoren moest plaatsvinden,moest er ook in de communicatie naar studenten toe veel afgestemd moest worden.

Waaruit bestaat het performance assessment?

Het performance assessment bestaat uit een groepspresentatie en een individuele beoordeling. Vervolgens volgt hier een individuele beoordeling uit.

1: De groepspresentatie wordt gepresenteerd door 1 groepslid (3 - 4 studenten per groep) en moet voldoen aan de criteria behorende bij doorlopen stappen (zie fig.1) om de campagne op te zetten. Tijdens deze presentatie heeft alleen de presentator de microfoon aan staan (overige studenten en assessoren hebben wel de camera aan (= verplicht).  Na de presentatie van 20 minuten is er een ‘pauze’ van 10 minuten zodat de 2 assessoren de relevante vragen voor de
individuele student kunnen voorbereiden. In de praktijk betekende dit dat de 2 assessoren via een ander MS team video call overleg plegen over de bevindingen. Hierna loggen de assessoren weer op dezelfde manier in als bij aanvang van het
assessment.

2: De individuele beoordeling vind plaats tijdens het performance assessment. Eén assessor stelt de vragen aan de student. De naam van de student wordt genoemd en alleen de betreffende student en assessor hebben de microfoon aan staan, de overige leden hebben de microfoon uitstaan.

Voor het performance assessment in zijn geheel is 1 uur ingepland.

Sfeerafbeelding Fontys

Wat zijn de concrete aanpassingen die nodig zijn om de toetsprocedure online te maken?

Een week voor de officiële toets hebben wij m.b.v. 4 studenten het online performance assessment getest om de toetsprocedure en de uitwerking daarvan te kunnen checken. Dit online proefassessment hebben wij opgenomen en AVG proof gedeeld met alle studenten van dit blok. Ook kregen de studenten nog een verslag met inhoudelijke feedbackpunten. Dit werd als zeer waardevol door studenten ervaren (en leerzaam voor de docenten).

Vooraf aan het proefassessment hebben wij de online toetsprocedure aangereikt door de toetscommissie aan die 4 studenten doorgestuurd zodat zij zich daarop konden inlezen. De afspraak was ook dat de docenten dat proefassessment met die 4 studenten zouden nabespreken hoe zij het ervaren hebben en wat zij prettig zouden vinden. Ook dit werd via het verslag gedeeld met alle studenten.

De assessments zelf zijn niet opgenomen omdat we tijdens de assessments met 2 assessoren waren en de situatie niet anders was dan de assessments op locatie.

  

Wat is mijn eigen ervaring?

Ik ben erg tevreden en toch ook wel trots op hetgeen wat we als team (zowel docenten als studenten) bereikt hebben in een korte tijd. Zeker ook omdat de manier van toetsen en onderwijs voor de eerste keer plaatsvond wegens aangepast curriculum. De meest succesvolle factoren die voor een succesvol performance assessment hebben gezorgd zijn tijdens:

  • Voorbereiding toets: Snelle schakeling tussen coördinator, toetsverantwoordelijke en docent, open communicatie naar studenten en vragen van studenten onderling bespreken en het testen van het online performance assessment een week voor aanvang van de officiële toets. Duidelijke online leeromgeving voor studenten en docenten incl. video proefassessment en bijbehorende inhoudelijke tips.
  • Uitvoering toets: microfoon alleen aan door student en vooraf afgesproken assessor, er waren vooraf duidelijke afspraken gemaakt door de assessoren (1 assessor aan het woord, de ander zegt/ vraagt dan niets), 10 minuten ‘pauze’ heeft hierbij geholpen voor afstemming tussen assessoren. De techniek (internetverbinding en camera’s/ microfoon) werkte prima mee.
  • Afronding toets: bevindingen direct nabespreken door assessoren

 

De verbeter factoren zijn:

  • Voorbereiding toets: meer tijd per assessment inlassen. Online toetsen vraag meer overleg (voorbereiding en invullen rubric) door assessoren, 15 minuten presenteren bleek te kort. Na het proefassessment hebben we dit aangepast voor het officiële toetsmoment. Verder zijn voor deze toets geen aanpassingen gedaan in de toetsprocedure.
  • Uitvoering toets: minder doorvragen na individuele vragenronde. Ervoor zorgen dat er geen studenten samen vanuit thuis deelnemen aan het online assessment.
  • Afronding toets: meer tijd inlassen om de rubric in te vullen.

 

Wil je zelf aan de slag?

Tips; communicatie naar studenten toe op verschillende manieren uitzetten, ook op verschillende momenten herhalingen in de communicatie laten plaatsvinden. Dit zowel tijdens de lessen voorafgaande aan de online toetsing, waarbij we elke keer aan hebben gegeven dat studenten de online toetsprocedure door moesten lezen.

Wat wij graag in de toetsprocedure aan willen passen is dat het duidelijk is voor de studenten dat ze tijdens een performance assessment allemaal apart moeten zitten. Bij een groepje van drie studenten zaten twee studenten samen in een ruimte en één student zat alleen. Dit voelde voor ons niet helemaal eerlijk naar de student die alleen zat.

Hoewel het online afnemen van de performance assessments leerzaam was en goed is verlopen, zou ik volgend jaar er toch voor kiezen om de assessments weer face to face te geven. Het is persoonlijker en bovendien kost het erg veel energie om 13 online assessments van 1 uur te beoordelen. Studenten geven ook aan dat ze het contact onderling missen.

En als ik nog vragen heb?
Vragen kun je stellen aan Vivian Backerra (v.backerra@fontys.nl)

Fontys biedt MS Teams aan. Je kunt er via een webversie in werken, maar je kunt ook de app daarvoor downloaden;
https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

In de app heb je meer mogelijkheden tot je beschikking dan in de webversie.