Sprint naar content

Online begeleiden van (sleep)studenten

Karen van Hoye, (maatwerk)docent Sportkunde en coach, Fontys Sporthogeschool

Online begeleiden van (sleep)studenten.

Sfeerafbeelding Fontys
Ik begeleid 4e jaars (sleep)studenten bij het
afstuderen. Deze studenten, die 6, 7,8 of 9e jaars  moeten slechts nog een (traditionele) scriptie
maken en zijn dan klaar met hun opleiding. Meestal heeft deze groep al eenbaan. In normale tijden begeleidde ik hen individueel en als groep elke
woensdagochtend in . Ik zocht vaak contact met deze groep en probeerde ze te betrekken, maar de opkomst was laag. Door de inzet van MS Teams veranderde de situatie.

Mijn doel
Mijn doel was om 4e jaars (sleep)studenten online te begeleiden bij de (traditionele) scriptie, zodat ze kunnen
afstuderen.  

Wat heb ik gedaan/didactischewerkvormen

Ik heb de (sleep)studenten gebeld en contact met ze gezocht via MS Teams. Dit een-op-een online contact vond plaats op flexibele tijden, vooral tijdens avonden en weekenden.

De didactische werkvormen die ik heb  ingezet zijn: het delen van mijn scherm bij het uitvoeren van analyses en het punt voor punt bespreken van de gegeven feedback. Ook maakte ik gebruik van diverse checklists zodat studenten konden
zien of ze alle onderdelen van de discussie, aanbevelingen en conclusie hadden beschreven.

Mijn ervaringen
Bij de groep van (sleep)studenten past het online een-op-een begeleiden en contact hebben tijdens avonden en weekenden beter dan wekelijkse fysieke klassikale begeleiding. Er is namelijk geen behoefte aan het delen van de eigen situatie met medestudenten, omdat er geen klasgevoel meer is. Zij zijn immers van het begin af aan geen klas geweest. Daarnaast werkt deze groep en komt de woensdagochtend slecht uit om naar school te komen.

Tijdens de Coronatijd hebben de studenten natuurlijk meer tijd omdat ze thuis zijn en niet hoeven te werken.
En dan bedenken ze dat er nog een scriptie is, die moet worden afgerond.

Het is voor mij als maatwerk(docent) belangrijk dat ik mijn tijd blijf bewaken. Ik werk nu  verspreid over de week, inclusief de avonden en de weekenden. Dat zou in de “normale tijd” niet mogelijk zijn. Het thuis werken heeft het voordeel, dat ik 3 uur per week over heb, omdat ik niet hoef te reizen.

Ik denk we online-onderwijs voor deze groep moeten hanteren, ook wanneer “normale tijden “ weer aanbreken.

De reacties van de studenten waren positief. Van de 10 studenten gaan er 5 of 6 afstuderen in juni!

Gebruikte tools

Checklist met puntsgewijze opsomming van onderdelen die in een scriptie moeten zitten

Delen van voorbeeld-scripties en effectief doornemen van stukken die goed zijn en minder goed zijn

Tips voor docenten, die hiermee aan de slag willen?

Maak op voorhand duidelijke afspraken met studenten en stel vaste deadlines. Stel voor jezelf ook deadlines. Dit wil zeggen dat je aangeeft bij je studenten wanneer ze feedback mogen verwachten en plan dan direct een één op
één gesprek in via MS teams. Op die manier worden studenten een beetje ‘gepushed’ om op tijd onderdelen klaar te hebben.

 

Ben je beschikbaar voor collega-docenten?

Ik ben beschikbaar via: k.vanhoye@fontys.nl