Sprint naar content

Multi-tools en -samenwerkingsvormen tegelijk werkend

Astrid Oomens, Docent Lerarenopleiding met doelgroep PDG-kandidaten
25 maart 2020

Multi-tools en -samenwerkingsvormen tegelijk werkend in meerdere subgroepen binnen een digitaal team (MS Teams)

Sfeerafbeelding Fontys
Een grote groep studenten kreeg een centrale instructie en college op een kanaal met videochat binnen teams. Alleen de docent had de microfoon open, studenten werkten enkel met geschreven chat. Daarna ging de groep in vier subgroepen aan de slag: iedere groep in een eigen kanaal. Daarin maakten ze een vergadering aan en werkten in documenten en wisselden uit. In die subgroepen konden de studenten wel allemaal de microfoon open hebben

(tot vijf personen gaat dit prima). Ook kon daar gesproken overleg plaatsvinden, terwijl er in één document werd gewerkt (of PowerPoint of andere toepassing).

Mijn doel
Werken in zelflerende teams aan de hand van 'klassenmanagement' in diverse contexten. Invalshoeken bespreken met diverse werkvormen en practice what you preach. Dit uiteindelijk vergelijken met digitaal klassenmanagement.

Wat heb ik gedaan
Samenwerkend leren waarbij iedereen eigen input leverde en instructie gaf en dit daarna verder in de groepen werd uitgewerkt en ervaringen werden uitgewisseld. Daarin werden podcasts beluisterd, blogs gelezen en vlogs bekeken. Vanuit deze input werd aan hand van kritische vragen discussie opgezet en ervaringen uitgewisseld.

Welke (additionele) tools/programma’s heb ik gebruikt?
Ik heb naast MS Teams de volgende (additionele) tools/programma’s gebruikt:

Mijn ervaringen
Verrassend goed konden we werken in tegelijk openstaande kanalen. Je moet wel duidelijke werkafspraken maken; iedereen gaat de vergadering uit wanneer hij/zij overstapt. Ook werden vergaderingen gesloten bij wisseling van de groepen. Op vier kanalen tegelijk konden groepen actief zijn, het programma werkte prima.

Ter verbetering: een belangrijk punt om te verbeteren is de werking van de geschreven chat bij de vergadering met meer dan vijf personen. Ik geef in deze omgeving colleges en iedere student kan via de geschreven chat vragen stellen en reageren. Bij veel reacties tegelijkertijd knalt een blauwe balk steeds voor je teksteditor en mis je een aantal chats; die kun je dan ook niet lezen. Het duurt steeds even voor die blauwe balk weg springt. Wat daarnaast jammer is dat je je college niet kan opnemen met de chat in beeld. Dan moet je gaan wisselen van schermen. Ik wil als docent de chat zien wanneer ik college geef, zodat ik regelmatig vragen en opmerkingen mee kan nemen.

Tot slot voor wat betreft mijn ervaring: wat ik zelf fijn zou vinden is om alle deelnemers van een vergadering 'in beeld' te hebben. Dat hoeft niet altijd met video (dat wordt misschien teveel) maar wel met initialen: nu wordt boven een bepaald aantal alleen +4 of +… aantal studenten weergegeven.

De reacties van studenten waren heel erg positief. Ze hebben, zonder uitzondering, van 14 tot 18 uur heel hard gewerkt en actief deelgenomen. Ze waren ook erg blij om dit te zien, zodat ze met eigen studenten ook daarmee aan de slag konden (de studenten geven zelf ook les). Vooral ook het werken in subgroepen met een goede tijdsindeling werd zeer interactief en verdiepend ervaren. Ook collega docent Monique Fouarge was erg positief en enthousiast.

Waar moet je op letten?
Belangrijk is:

  • Strakke planning en duidelijke groepsindeling.

  • Bij wisselen moet iedereen de lopende vergadering afsluiten (controleer dat als docent).

  • Zorg dat je als docent de verschillende kanalen met vergaderingen 'bezoekt' en even meedenkt: dat wordt erg gewaardeerd en houd je contact.

  • Centrale momenten inplannen is ook erg slim. Dit om eventuele 'afvallers' erbij te halen.

  • Zorg voor een vangnet voor wanneer mensen vastlopen; wij hadden nu 1 student wiens laptop eruit sprong en niet kon deelnemen.

  • Ik zou een volgende keer de student vragen om de eigen sessies op te nemen, zodat er teruggekeken kan worden.

En als je vragen hebt
Je mag via e-mail contact opnemen (a.oomens@fontys.nl), waarna met een afspraak in MS Teams ik wel het e.e.a. kan vertellen. Ik werk nu ruim een jaar met MS Teams en wordt steeds enthousiaster. Samen met Denise van der Pas ben ik in beginsel begonnen met het verzorgen van colleges binnen MS Teams. Op die manier heb ik langzamerhand expertise kunnen opbouwen, waarvoor ik erg dankbaar ben. Nu bespreken we dus ook al klassenmanagement binnen MS Teams!