Sprint naar content

Flipping the classroom. Video’s gebruiken voor je (online) les

Stef Winteraeken, Docent Mechatronica bij Fontys Hogeschool Techniek en logistiek 20 april 2020

Flipping the classroom. Video’s gebruiken voor je (online) les

Sfeerafbeelding Fontys

Ik geef nu een aantal weken regelmatig online college. Gedurende deze tijd heb ik een gestructureerde opzet gemaakt voor mijn online lessen waarbij studenten ter voorbereiding online video’s bekijken.

Mijn doel
Mijn doel is om de studenten goed voorbereid aan hun les te kunnen laten beginnen. De video’s zijn blijvend beschikbaar en kunnen dus ook gebruikt worden ter voorbereiding van bv. tentamens.

Wat heb ik gedaan
Voorbereiding
Van veel onderwerpen heb ik een online video gemaakt. Studenten bereiden zich aan de hand van een opgegeven video voor. Ik heb hiervoor sinds 2,5 jaar een eigen YouTube-kanaal (Stef Winteraeken Mechatronics) met online videomateriaal van diverse vakken. Omdat ik mijn eigen kanaal heb, kan ik ook gebruik maken van YouTube Analytics. Daarin worden veel geanonimiseerde statistieken bijgehouden waarmee ik de algemene voorbereiding van de studenten kan monitoren. 

Start van de les
Ik geef mijn lessen in Microsoft Teams en begin met een interactieve wrap-up van de stof van de vorige les. Bijvoorbeeld: Ik geef korte voorbereidende vraagstukken die aan alle studenten worden voorgelegd. Studenten krijgen 5 minuten de tijd en melden het in de chatbox als ze klaar zijn (zodat ik overzicht houd). Daarna laat ik het antwoord door een student uitleggen.

Doornemen onderwerp van de les
Ik inventariseer of er vragen zijn naar aanleiding van de online video. Vervolgens licht ik de kern van de les toe. Ik sluit het onderwerp af door enkele vraagstukken op te geven die studenten moeten maken. Zij melden het weer in de chatbox wanneer ze klaar zijn. Dan kan een student het scherm overnemen en zijn uitwerking tonen en toelichten voor de groep.

Studenten gaan vervolgens individueel met vraagstukken aan de slag in de online vraagstukken-tool.

Mijn ervaring
Ik gaf mijn lessen al eerder op deze manier vorm en daarom waren veel van mijn lessen al redelijk tijd- en plaats-onafhankelijk opgezet, ook al vonden ze plaats in een klaslokaal. Ik heb ze dan ook zonder enige vertraging online kunnen voortzetten. Studenten vinden de manier van voorbereiden prettig en ikzelf kan dankzij YouTube Analytics de (algemene) statistieken in de gaten houden.  

Zelf aan de slag
Voor mijn eigen YouTube-kanaal maak ik al ruim 2,5 jaar video’s. De video’s maak ik over het algemeen met het programma Active Presenter, een screencastprogramma waarmee ik het scherm van mijn laptop film. YouTube Analytics geeft informatie over het aantal studenten dat de video heeft gezien (laatste 48 uur, totaal en live) en wannéér studenten zich voorbereiden (resolutie van een uur).

En als je vragen hebt
Dan kun je me mailen op s.winteraeken@fontys.nl.