Sprint naar content

Disclaimer

Algemeen

Het Fontys scrumteam Blended Learning doet haar uiterste beste om alle informatie op de website fontys.nl/blendedlearning correct en up-to-date te publiceren en onderhouden. Onjuistheden en verbetersuggesties m.b.t. de website kunnen worden gemeld via email: scrumteamblendedlearning@fontys.nl

Tools/Apps

Voor het gebruik van tools/apps, al dan niet gecommuniceerd op deze website, geldt de informatie van Fontys Dienst IT op deze pagina. Het scrumteam beveelt hierbij de tools/apps aan die door Fontys zijn aangekocht en worden ondersteund. Mocht je een tool/app willen gebruiken die niet door Fontys is aangekocht, gebruik dan het stroomschema om een eerste inschatting te maken. Bespreek vervolgens je bevindingen per stap met de IM’er van je instituut. Hulp nodig bij de toepassing van het stroomschema? Bekijk dan de animatie hiernaast.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.