Sprint naar content

Beroep, bezwaar en klachten

Ben je het niet eens met een besluit van Fontys? Dan kun je een beroep, bezwaar of klacht indienen bij het Studentenloket. Welke procedure voor jou geldt hangt af van het probleem.

Een beroep, bezwaar of klacht kan worden ingediend bij het Studentenloket.

Online beroepschrift indienen

Studenten van Fontys dienen een beroepschrift direct online in te dienen via Studentenloket (inloggen is vereist).

Ben je geen Fontysstudent (en kun je dus niet inloggen via bovenstaande hyperlink), mail ons dan op studentenloket-beroep-bezwaar-klacht@fontys.nl.

Voorbeelden van besluiten

  • Een negatief studieadvies
  • Een beslissing van de examencommissie of examinatoren (bv. beoordeling)
  • Aantal behaalde studiepunten
  • Vooropleidings- en aanvullende eisen
  • Vrijstellingen van de vooropleidingseisen en het toelatingsonderzoek

Het Studentenloket van Fontys Hogeschool kent een aantal procedures. Afhankelijk van je probleem volg je de procedure die daarbij hoort.

Ben je het niet eens bent met het gekregen bindend negatief studieadvies, de beslissing van een examinator of examencommissie? Dan volg je de beroepsprocedure College van beroep voor de examens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om beslissingen over het aantal behaalde studiepunten, vrijstellingsverzoeken of toelating tot tentamens.

Je kunt eerst herziening van de beslissing vragen bij de examencommissie van je eigen opleiding. Je hoeft dat echter niet te doen. Zeker niet als je als student belang hebt bij een rechtstreeks beroep bij het College of wanneer er sprake is van een bindend negatief studieadvies. Dan dien je direct je beroep in bij het college van beroep voor de examens. Je kunt je beroep indienen via de portal.

Ben je het niet eens met een beslissing gemaakt door of namens het instellingsbestuur of een instituutsdirecteur? Dan volg je de bezwaarprocedure. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om beslissingen over de toelating tot de opleiding, de inschrijving en gedrags- en ordemaatregels.Een bezwaar kan per e-mail worden ingediend via studentenloket-beroep-bezwaar-klacht@fontys.nl.
Ben je het niet eens met een feitelijke gedraging van een medewerker van Fontys? Of met organisatorische zaken van Fontys? Dan kan je een klacht indienen bij het College van Bestuur volgens de Fontys Klachtenprocedure. Voordat je dat doet raden wij je aan om eerst de interne klachtenprocedure bij het eigen instituut te volgen. Een klacht kan per e-mail worden ingediend via: Studentenloket-beroep-bezwaar-klacht@fontys.nl. Meer informatie over de procedures vind je in hoofdstuk 7 van het Studentenstatuut.