Sprint naar content

Publicaties

Van der Zijpp, T., Sturm, J. Jacobs, G. & Wouters, E. (2018). Virtual Reality als voorbereiding op stressvolle situaties in de zorg, aangeboden aan OnderwijsInnovatie. http://open-universiteit.instantmagazine.com/onderwijs-innovatie/oi-oktober-18/virtual-reality-als-leermiddel

Van den Berg, F. VR helpt studenten bij voorbereiding op stressvolle beroepssituatie, ontmoeting met Pieter van Gorkom en Teatske van der Zijpp. Onderwijs en Gezondheidszorg, oktober 2018.

Afstudeeropdrachten binnen de leergemeenschap

Bloks, J. (2017). “Zweethanden, Je hart op hol en een mond vol tanden”, Een kwalitatief onderzoek naar stress en stressvolle situaties binnen de fysiotherapeutische beroepspraktijk (Afstudeeropdracht). Fontys Paramedische Hogeschool: Eindhoven. Brugman, A. & Hoogendijk, L. (2019). Virtual Reality als ondersteuning bij het verlenen van persoonsgerichte zorg bij cliënten met agressief gedrag (Afstudeeropdracht). Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid: Eindhoven.

Kerkhof, H. Schultz, A. (2017). Virtual Reality, Belevingsgericht onderwijs over agressie (Afstudeeropdracht). Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid: Eindhoven.

Peeters, L. Potkamp, M. (2018). De ervaringen met het verlenen van persoonsgerichte zorg aan senioren met neurocognitieve stoornissen (Afstudeeropdracht). Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid: Eindhoven.

Roos, C. Engels, K. (2018). Virtual Reality, Onderzoek maar verhoging van self-efficacy bij beginnende verpleegkundigen op de acute opname afdeling van het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven. (Afstudeeropdracht). Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid: Eindhoven.

Scholten, C. van Groot Battavé , A. (2018). Virtual Insanity, Een onderzoek naar belevingsgericht onderwijs ter vergroting van self-efficacy in het handelen bij verward gedrag van psychiatrische cliënten Veldhoven (Afstudeeropdracht). Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid: Eindhoven.

Van Eijk, L. Voorbij, R. (2018). Virtual Reality & het vergroten van zelfeffectiviteit, Een kwalitatief onderzoek naar zorgsituaties met betrekking tot het werken met cytostatica op afdeling oncologie van het Màxima Medisch Centrum Veldhoven (Afstudeeropdracht). Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid: Eindhoven.

Verbakel, F. (2017). Leren in een virtuele wereld, effectief of juist niet? (Afstudeeropdracht) Fontys Hogeschool voor HRM en Psychologie: Eindhoven.

Vissers, M. (2017). Dear stress, let’s break you up by Virtual Reality, Een virtual Reality onderwijs toepassing met, voor de MBRT student stressvolle situaties. (Afstudeeropdracht). Fontys Paramedische Hogeschool: Eindhoven.

Wubs, K. (2017). Welke stressvolle en/of acute situaties maken jongprofessionals en studenten van de opleiding orthopedische technologie precies mee in de beroepspraktijk? (Afstudeeropdracht). Fontys Paramedische Hogeschool: Eindhoven.