Sprint naar content

Academy Studiesucces 16 december 2022

Talentgericht opleiden

Op vrijdag 16 december aanstaande vond van 9:00 tot 13:00 de laatste Fontys Academy Studiesucces van 2022 plaats in de aula van gebouw R5 (Rachelsmolen 1, 5612 MA Eindhoven). Deze Academy stond in het teken van talentgericht opleiden.

Het programma startte met een plenaire inspiratiesessie, waarna we ons lieten inspireren door onze onderwijscollega’s die in diverse workshops de eigen onderwijspraktijken belichtten. De ochtend eindigde met een informeel samenzijn (inclusief lunch).

Sfeerafbeelding Fontys

Zoals altijd starten we met een interessante keynote, dit keer is deze verzorgd door Thom van Os die zijn persoonlijke ervaring met verschillende vormen van onderwijs deelt en reflecteert op zijn talentontwikkeling daarbinnen. De vraag "Hoe zorg je dat talent meer uitblinkt in het hoger onderwijs?" staat centraal. 

Spreker: Thom van Os is student Technische Natuurkunde bij Fontys en bij collega's wellicht bekend omdat hij genomineerd was voor de verkiezing van de Hbo Held 2022 van de Vereniging Hogescholen.

Locatie: Aula R5

Samen met collega’s begeleiden we een groep van ongeveer 17 Toegepaste Psychologie en Human Resource Management studenten in het tweede jaar van hun opleiding. Gedurende dit jaar richten ze zich op real life vraagstukken uit het werkveld en werken ze in projectgroepen aan onderzoek met een internationaal/diversiteit/inclusie element erin verwerkt. De bedoeling is dat ze op deze manier competenties zoals onderzoeksvaardigheden, kennis toepassen, samenwerken, inlevingsvermogen, methodisch handelen en kritisch denken ontwikkelen op hbo niveau.

De projectgroepen evalueren wekelijks met hun begeleidend docent en coach waar ze staan, waar de uitdagingen liggen en wat ze kunnen verbeteren, maar ook bespreken ze tijdens deze sessies wat goed gaat, waar de talenten van het individu liggen en waar ze energie van krijgen. Met behulp van tussentijdse assessments, portfolio opbouw, professionele begeleiding, wekelijkse evaluatie en formatieve & summatieve gesprekken krijgen de studenten aan het einde van jaar 2 hun studiepunten.

Tijdens deze workshop hopen wij het I-stream concept nog beter uit te kunnen leggen. Met behulp van inspirerende gesprekken en een casus hopen we dat deze innovatieve leeromgeving je kan inspireren!

Gespreksleider: Nancy Brouwers, docent HRM en begeleider van de I-stream.

Locatie: Ruimte 0.22 in R5

Het hebben van een “ondernemende mindset” is van groot belang voor de kansen van studenten op de arbeidsmarkt en het nemen van de regie over de eigen loopbaan ("employability"). Maar ook noodzakelijk voor het innovatievermogen van ondernemend Nederland. Het kunnen omgaan met de huidige uitdagingen in de maatschappij, permanente verandering en onzekerheid vraagt iets van de studenten en hun talent.

Het Fontys Centrum voor Ondernemerschap (CvO) biedt haar studenten een ontwikkelmethodologie aan, waarbij talenten zichtbaar en competenties meetbaar worden gemaakt. Dit gebaseerd op het Europese EntreComp framework waarmee inmiddels zo'n 2.500 studenten hun eigen ontwikkelniveau kunnen vaststellen en hun ambities vormgeven.

Gespreksleider: Marjolein Bouter (coördinator minor Ondernemerschap en trainer/coach Personal Development) en Victor van der Linden (manager CvO) nemen je mee in de toepassing van EntreComp en de recente ontwikkelingen. ,

Locatie: Ruimte 0.23 in R5

Hoe kan je het gesprek aangaan over het herkennen, erkennen en benutten van diversiteit - in brede zin - binnen jouw onderwijs- en beroepspraktijk? Diversiteit kent immers veel verschillende dimensies, waar talent er een van is.

Met behulp van een praktische tool gaan we met diversiteit aan de slag. Deze tool helpt je om een completer en diepgaander beeld te krijgen van diversiteit: van jezelf en van elkaar.

Gespreksleider: Kara Vloet (Pedagogisch Technische Hogeschool) en Lotte van Eck (Paramedische Hogeschool).

Locatie: Ruimte 0.34 in R5

Binnen Fontys werken we al een aantal jaar in verschillende opleidingen met de talentscan van The True Talent Team. Deze scan helpt studenten om zelfinzicht te krijgen en te reflecteren op wie ze zijn, wie ze willen zijn én wie ze moeten zijn.

Bij Fontys Kind en Educatie hebben we hier al een aantal jaren ervaring mee en gebruiken we de scan in alle fasen van de opleiding. Dit doen we om te reflecteren op wie je bent, waar je talent ligt, wat je toegevoegde waarde in een team is en hoe jij je wil profileren in je beroep of breder nog in de maatschappij. Het helpt ons en de studenten om het goede gesprek te voeren over persoonsvorming (of: bildung) en helpt studenten om richting te bepalen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

In deze workshop leggen we (docent én student) uit hoe we dit doen en wat het effect is.

Gespreksleider: Annemarie van den Broek (docent, studieloopbaanbegeleider en assessor bij de Pabo van Fontys Kind en Educatie).

Locatie: Ruimte 1.36 in R5

Sfeerafbeelding Fontys