Sprint naar content

Selectietests

Voor toelating tot enkele bijzondere Fontysopleidingen geldt dat je (behalve een geschikte vooropleiding) ook nog met goed gevolg een selectietest moet doorlopen. Dit is het geval bij alle (voor)opleidingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten, bij de lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO) en de opleiding Sportkunde.

Dit doen we niet voor niets: we willen er zeker van zijn dat je, door het bezitten van de noodzakelijke basisvaardigheden, een goede kans hebt om deze opleiding tot een goed einde te brengen.

Sfeerafbeelding Fontys
 • Toelatingsexamen/audities Fontys Hogeschool voor de Kunsten

  Voor alle (voor)opleidingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten geldt dat je eerst toelatingsexamen (auditie) moet doen.
  Bekijk op de pagina van de opleiding van jouw keuze wat de specifieke toelatingseisen zijn.

  Succes met je voorbereiding!

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Selectie sportieve opleidingen

  Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO)

  Als je de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding wilt volgen, moet je deelnemen aan een online toelatings-advies gesprek. Deze toelatingsgesprekken staan gepland van januari t/m juni 2021.

  Programma

  Startniveau bewegingsvaardigheid

  Als toekomstig leraar Lichamelijke Opvoeding beschik je natuurlijk over voldoende eigen vaardigheid. Je moet tenslotte het goede voorbeeld geven, kennis hebben van de techniek en een veilige les kunnen creëren. Die eigen vaardigheid op de verschillende beweegdomeinen dien je zelf aan de hand van deze filmpjes in te schatten. Tijdens het online gesprek met de docent zal hier verder op worden ingegaan.

  Motivatie en oriëntatie

  Naast een inschatting van je fysieke vaardigheden willen we ook graag weten waaruit je motivatie bestaat om de opleiding tot Leraar Lichamelijke Opvoeding te volgen. We vragen je daarom om een moodboard, sollicitatiebrief, een video of een andere creatieve vorm van persoonlijke presentatie te sturen naar ons. Om echt een goed beeld te krijgen van wie jij bent, wat je wilt en in welke mate de opleiding past bij jouw ambities vragen we ook om de studiekeuze-check in te vullen.

  Persoonlijk adviesgesprek

  Na jouw eerste aanmelding worden bovenstaande onderdelen in een persoonlijk adviesgesprek met een docent met jou besproken. Wij voeren dit online gesprek dus met jou op basis van een ingevulde vragenlijst betreffende jouw inschatting op je beweegniveau op de praktijkvakken van onze opleiding, de studiekeuzecheck en een motivatieonderdeel.

  Online gesprek en medische keuring: verplichte onderdelen

  Dit online gesprek én een medische sportkeuring zijn verplichte onderdelen om te kunnen starten aan de opleiding. Deze medische keuring moet voor 15 augustus 2021 worden ingeleverd bij de opleiding.

  Meer informatie over de toelating en medische sportkeuring lees je bij de opleidingsinformatie

  Opleiding Sportkunde

  Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Sportkunde neem je vooraf deel aan een toelatingstest en een sportmedische keuring (beiden verplicht en bindend). De toelating staat in het teken van wederzijdse kennismaking en we kijken naar jouw studiegeschiktheid. De toelating is dit jaar online georganiseerd wegens COVID -19. Na inschrijving via Studielink krijg je toegang tot de inhoud, voorbereiding, planning en beoordeling van de toelating.

  Voorbereidende opdrachten

  Na ontvangst van de informatie kun je zelfstandig starten aan jouw toelating.

  • Je maakt daarvoor een aantal opdrachten die je digitaal kunt inleveren via MijnFontys:
  • Je vult een online vragenlijst over je studiekeuze in;
  • Je maakt een schrijfopdracht;
  • Je bereidt vragen voor, aan de hand van een casus;
  • Je oefent en filmt een aantal fysieke metingen;
  • Je bestudeert een hoofdstuk theorie.

  Online toelating

  Na het tijdig inleveren van je opdrachten en het bestuderen van de theorie kun je jouw online toets en toelatingsgesprek met een docent plannen. Je kunt daarvoor kiezen uit een aantal data en tijdvakken. Voor deze toets en het gesprek ontvang je van ons informatie over hoe je online kunt deelnemen.

  Uitslag

  Binnen twee werkdagen na je online toelating krijg je de resultaten toegestuurd. Er zijn twee opties:

  • Je resultaten zijn voldoende: je bent toelaatbaar. Op basis van de toelating en de uitkomsten van de online vragenlijst geven we je een studiekeuzeadvies. Je bent van harte welkom bij Fontys Sportkunde;
  • Je resultaten zijn onvoldoende: je bent niet toelaatbaar. Je kunt niet starten aan de opleiding en zonder verzwarende, bijzondere omstandigheden kun je niet herkansen

  Medische sportkeuring

  De medische keuring moet voor 15 augustus 2021 worden ingeleverd bij de opleiding.

  Meer informatie over de toelating en medische sportkeuring lees je bij de opleidingsinformatie