Sprint naar content

#ziedeander: maak een trainingswerkvorm

Op basis van de resultaten van het literatuuronderzoek en de observatie heeft de projectgroep het volgende trainingsdoel geformuleerd: “De deelnemer is na het volgen van de trainingswerkvorm, tijdens de training #ziedeander, in staat om zijn/haar eigen gevoel te benoemen en toe te lichten aan de ander.” Er is gevraagd om een werkvorm te ontwikkelen die onderdeel gaat zijn van de training #ziedeander. De training is gericht op het verbeteren van vaardigheden die kunnen bijdragen aan het aangaan en behouden van relaties met anderen. Dit om pestgedrag te voorkomen. Het is de bedoeling dat je één mogelijke werkvorm uitwerkt en meeneemt naar het proefstuderen.

Keuzemogelijkheden voor het uiteenzetten van trainingswerkvorm:

1. Over de streep: Over de streep is een werkvorm waarbij deelnemers zich op basis van diverse persoonlijke onderwerpen kwetsbaar opstellen naar mededeelnemers. Dit doen zij door vragen te beantwoorden en hierbij over een streep te lopen.
2. Rollenspel: Bij een rollenspel worden op basis van casuïstiek praktijksituaties geoefend door de deelnemers.
3. Groepsdiscussie: Bij een groepsdiscussie discussieert de groep deelnemers over een thema of een stelling gerelateerd aan het onderwerp van de training. Denk bij het uitwerken van de gekozen trainingswerkvorm o.a. aan de volgende aandachtspunten:

> OF bedenk zelf een trainingswerkvorm!

Benodigdheden:
Tijd
Lokaalopstelling
Instructie voor de trainer

Neem je uitwerking mee geprint mee naar het proefstuderen!

Sfeerafbeelding Fontys