Sprint naar content

Social Work

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Voltijd
Eindhoven

Agenda

 • Open dagen
 • Proefstuderen
 • Meeloopdagen

Heb jij een warm hart en een koel hoofd? Help je graag mensen? Dan past de hbo-opleiding Social Work echt bij jou! We dagen je uit om vanuit verschillende kanten naar maatschappelijke vraagstukken te kijken. Je leert te denken in creatieve oplossingen. Zo kun jij mensen optimaal ondersteunen, zodat zij weer hun eigen weg vinden in de samenleving.

Over de opleiding

De beste ondersteuning geven aan mensen die zich (tijdelijk) in een kwetsbare situatie bevinden. Dat is je doel als social worker. Met een ‘warm hart’ en een ‘koel hoofd’. Met je warme hart heb je aandacht voor het welzijn van anderen. Tegelijkertijd houd je je hoofd koel, zodat je ingewikkelde situaties binnen zorg en welzijn weet te ontrafelen. Door mensen en organisaties aan elkaar te verbinden, zorg jij ervoor dat iemand weer zijn eigen weg vindt in de samenleving. Kortom, mooi en betekenisvol werk! 

Waarom opleiding Social Work?

 • Betrokken en enthousiaste docenten die dicht bij het werkveld staan
 • Uitdagend onderwijs gebaseerd op actuele maatschappelijke vraagstukken
 • Brede basis voor je toekomst als social worker
 • Intensieve samenwerkingen met het werkveld in de regio

 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding leer je om je te verwonderen, vragen te stellen en zelf op zoek te gaan naar antwoorden. Je ontdekt hoe je mensen op een creatieve wijze kunt ondersteunen. Een voorbeeld is het Real Life Challenge onderwijs: je gaat direct aan de slag met actuele vraagstukken uit het werkveld. Zelfstandig én met je medestudenten.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 • Vakken als agogiek, psychologie, sociologie, recht, gesprekstechnieken en blended coaching
 • Leren in de praktijk: veel praktijkervaring opdoen
 • Kritisch leren kijken naar vraagstukken, vanuit verschillende perspectieven
 • Breed afstuderen of een specialisatie als GGZ-agoog, Jeugdzorgwerker of Social Worker met focus op Welzijn & Samenleving
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Fontys for society: gezond en gelukkig ouder worden in De Genderhof en de Genderbeemd

Studenten van Social work bouwen mee aan een project om bewoners nader tot elkaar te brengen.
 

Hoe ziet je week eruit?

Geen dag is hetzelfde bij Social Work. Het ene moment volg je een workshop over ‘Agressie in het werkveld’, het andere moment een hoorcollege over ‘Diversiteit’. Of je werkt met je medestudenten aan een actueel vraagstuk uit het werkveld. Je leert veel over jezelf en je professionele houding. Handig tijdens je stages! De lessen vinden meestal op school plaats, maar soms zijn er online lessen of kennisclips ter ondersteuning beschikbaar. Hieronder twee voorbeelden van zo'n online les/kennisclip.

Kennisclip docent Joost

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Een les agogiek van Viola

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 
 

Studie in cijfers

 
 
 
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Tevredenheid
 
3,6 gemiddeld, 321 respondenten
3,6 gemiddeld, 7169 respondenten
Aantal eerstejaars
 
267
277
Door naar het tweede jaar
 
68%
68%
Diploma gehaald
 
Deze opleiding 42%
44%
 
HBO-bachelor of hoger 46%
49%
Doorstuderen
 
12%
10%
Arbeidsmarkt
 
-
werk op niveau
72%
werkloos
4%
van de werkende afgestudeerden
Bron: Studie in Cijfers Laatst bijgewerkt op 05-07-2023
sk123-logo-full
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Eén vak niet in jouw pakket? 
Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je:
- 21 jaar of ouder op het moment dat de Fontys-opleiding tussentijds start (dat wil zeggen dat de opleiding niet in september start) of,
- 21 jaar of ouder op 1 oktober indien de Fontys-opleiding in september start?
Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+. 

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Instroom hoger leerjaar 

Met een propedeutisch getuigschrift van de onderstaande opleidingen krijg je vrijstelling voor het eerste jaar en kun je in het tweede leerjaar starten.

 • hbo CMV
 • hbo MWD
 • hbo SPH
 • hbo Pedagogiek
 • hbo Sociale Studies/Social Work
 • wo Pedagogiek
 • wo Psychologie
 • wo Algemene Sociale Wetenschappen

Als je in een hoger leerjaar dan het tweede leerjaar wilt starten, neem je contact op met de instroomcoördinator om te bekijken wat mogelijk is. Mail dan naar FSS-expertinstroom@fontys.nl

 

Placeholder for Fontys video
Yoni en Kaïn bespreken het vak sociologie

 

Opbouw

In het eerste jaar van Social Work bestaan je weken uit de volgende verdeling:  

 • 20 contacturen
 • 12 uur zelfstudie
 • 8 uur praktijk

In jaar 1 maak je kennis met het brede sociaal-agogisch domein. Je krijgt vakken als agogiek, psychologie, sociologie, gesprekstechnieken en blended coaching. Daarnaast volg je Real Life Challenge onderwijs. Hierin staan uitdagende vraagstukken centraal, die je samen met medestudenten vanuit verschillende perspectieven bekijkt. Ook trainen we je in communicatie en expressie, methodisch en creatief werken en coaching.

In het tweede jaar bouw je voort op de stof uit leerjaar 1. Daarnaast ga je de praktijk in: je loopt 168 uur stage.  

In de tweede helft van het jaar ga je je oriënteren op de afstudeerrichtingen Jeugd, GGZ en Welzijn & Samenleving en de minoren, zoals GGZ-Professional, Jeugdzorgwerker en Community Development.

GGZ

De GGZ-professional richt zich op het herstel van mensen met een psychiatrische stoornis en helpt ze hun plaats in de samenleving zo goed als mogelijk weer in te nemen. De GGZ-Professional werkt binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verslavingszorg, maatschappelijke opvang of justitie.

Jeugd

Als jeugdzorgwerker werk je met kinderen en jeugd van 0-23 jaar en hun opvoeders. Thuis, in de wijk of in een (jeugdzorg)instelling. Tijdens de afstudeerrichting leer je de doelgroep en het werkveld kennen net als de methodieken en relevante theorieën. 

Welzijn & Samenleving

Kies je voor het profiel Welzijn en Samenleving dan zet je jouw organisatietalent, enthousiasme, kennis en vaardigheden in voor anderen. Je werkt met mensen in een wijk of buurt en signaleert daar kansen en problemen die je samen met de bewoners en professionals oppakt. Ook bevorder je met de bewoners en professionals de leefbaarheid in de wijk of buurt.  

Aan het einde van het tweede jaar heb je al gekozen voor een specialisatie of de brede richting Social Work.  

Je start met een interne of externe minor van een halfjaar. De interne minoren zijn in de richting van je specialisatie GGZ-Professional, Jeugdzorgwerker of Community Development. Het is afhankelijk van je minorkeuze of je stage loopt:

GGZ-Professional
Je maakt een keuze tussen een stage of een project.

Hart voor Jeugd en Samenleving
Je gaat 2 dagen per week aan de slag in de praktijk. Dit kan een project of een stage zijn.

Community Development
Je gaat aan de slag met maatschappelijke vraagstukken.

Een externe minor volg je bij een andere hogeschool (binnen of buiten Fontys) of in het buitenland.  

Na deze minor start je met je jaarstage. Deze loopt door in het vierde jaar. Je krijgt ondersteuning bij het vinden van een stageplek. Fontys werkt nauw samen met organisaties in de regio.

De stage die je in je derde jaar bent gestart, loopt door in het eerste halfjaar van jaar 4. Zowel vanuit de opleiding als vanuit de stageplek krijg je begeleiding bij het leren in de praktijk. Hoe verder de stage vordert, hoe zelfstandiger je taken uitvoert. 

Na afronding van de jaarstage start je met je praktijkgerichte afstudeeronderzoek van een halfjaar. Daarna ben je klaar om het werkveld in te gaan als startend social worker. 

Registratie 

Met het getuigschrift Social Work kun je je laten registreren in het beroepsregister van Sociaal Agogen en/of Sociaal Werkers via het Registerplein.   

Daarnaast kent de opleiding Social Work de afstudeerrichtingen Jeugdzorgwerker en GGZ-Professional. Met het getuigschrift van deze afstudeerrichtingen kom je na afstuderen direct in aanmerking voor registratie in het beroepsregister Jeugdzorg van de SKJ of het beroepsregister GGZ-Professional van het Registerplein. Om aan het werk te gaan in de Jeugdzorg/Jeugdhulp of in de Geestelijke Gezondheidszorg binnen een hbo-functie is deze registratie voor veel functies verplicht. 

 
 

Na je opleiding

Het werk van de social worker is de afgelopen jaren steeds relevanter geworden, waardoor de kans op een baan groot is. Het werkveld is erg breed. Je kunt aan de slag in de wijk, bij gemeenten, woningbouwcorporaties, scholen of binnen de jeugdzorg,verslavingszorg en de psychiatrie.

Na afronding van de opleiding krijg je de internationaal erkende titel ‘Bachelor of Social Work’ en kun je je laten registreren in het beroepsregister.

Voorbeelden van mogelijke functies om mee te starten:

 • Wmo of jeugd consulent bij een gemeente
 • Ambulant jongerenwerker
 • Coach van (risico)jongeren
 • Opbouwwerker in een buurt
 • Buurtgerichte opvoedingsondersteuner
 • Sociaal agoog (in de GGZ, kinder- en jeugdzorg, ouderenzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, detentie)

Je kunt vervolgens doorgroeien naar functies als:

 • Gezinscoach
 • Persoonlijk begeleider
 • Sociotherapeut in de GGZ
 • Projectleider van buurtgerichte en stedelijke projecten
 • Projectleider sociaal domein
 • Beleidsmedewerker bij een welzijnsorganisatie of een gemeente
 • Manager

TIP: Omdat het werkveld breed is, zijn er natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. Kijk daarom ook eens op de website van Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk.

 

 

Agenda

Hopelijk zien we je snel!

Meelopen Social Work | Eindhoven
24 mei 2024 09:00 - 12:00
Programma
nog 3 plaatsen
Je volgt deze dag een werkles Sociologie en Burgerschap. Zo kun je het onderwijs binnen onze opleiding ervaren en natuurlijk is er ook veel ruimte om vragen te stellen aan de docent en studenten.
Proefstuderen Social Work | Eindhoven
28 mei 2024 13:15 - 16:00
Programma
Kom proefstuderen en ervaar samen met andere studiekiezers of de opleiding Social Work bij je past. Je krijgt een theorieles en een werkles van onze docenten. Daarnaast is er uitleg over de opleiding en krijg je een rondleiding door ons nieuwe gebouw. Ook is er veel ruimte om vragen te stellen aan docenten en studenten van de opleiding.
Meelopen Social Work | Eindhoven
22 mei 2024 12:30 - 15:30
Programma
Volgeboekt
Je sluit deze dag aan bij een Real Life Challenge les, waarin vaak een maatschappelijk vraagstuk centraal staat. Zo kun je het onderwijs binnen onze opleiding ervaren en natuurlijk is er ook veel ruimte om vragen te stellen aan de docent en studenten.
Open Dag
2 november 2024
Programma

Heb jij al een paar opleidingen in gedachten? Fijn! Dan is het tijd voor de volgende stap. Bezoek onze open dag en kom sfeer proeven, want of het écht klikt merk je het beste op onze campus. Onze studenten en docenten leiden je met plezier rond.

Onze open dag is op 2 november, 2024.

Wil jij erbij zijn? Laat je gegevens achter en krijg als eerste bericht.

Meer weten over de opleiding Social Work

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.


Houd naast je collegegeld ook rekening met kosten voor introductie, boeken, readers, excursies en laptop.   


Op  DUO kun je zien of je recht hebt op studiefinanciering of een studenten-reisproduct voor je OV-chipkaart. 

Stap 1: Je meldt je aan via Studielink.
Meld je, bij voorkeur, vóór 1 mei aan, zodat je nog ruim de tijd hebt om de stappen van je inschrijving te voltooien en je check-in gesprek te voeren.

Aanmelden na 1 mei? Informeer bij de opleiding naar de mogelijkheden.

Houd je Studielink berichten in de gaten, deze ontvang je ook op het emailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Vanaf half mei is het mogelijk om je betaalgegevens in te voeren in Studielink.

Stap 2: Je wordt uitgenodigd voor de Studiekeuzecheck.
De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys.

Stap 3: Je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf 15 mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail. De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Heb je een vraag over het beroep? Mogelijke werkgevers? Stage? Of wil je bijvoorbeeld meer weten over het verschil tussen Social Work, Pedagogiek en Toegepaste Psychologie?