Sprint naar content

Meestgestelde vragen - MBRT

We helpen je graag met het beantwoorden van al je vragen. Op deze pagina vind je de meestgestelde vragen over de opleiding MBRT. Staat jouw vraag er niet tussen, of wil je liever iemand persoonlijk spreken? Neem gerust contact met ons op!


Zijn wiskunde B en natuurkunde echt nodig?

Binnen het vak stralingsdeskundigheid, maar ook binnen alle andere vakken zal je berekeningen moeten kunnen maken. Daarnaast gaat het natuurlijk veel over straling en de gevolgen daarvan. Niet alle studenten hebben wiskunde B en natuurkunde in hun pakket, belangrijk is dan dat je feeling hebt met de vakken, er plezier in hebt en bereid bent er zelf flink wat tijd in te steken. De onderwerpen die aan bod komen:

Natuurkunde:

  • soorten stralen;
  • atomen.

Wiskunde (zo gericht mogelijk):

  • machten inclusief e-machten;
  • logaritmes inclusief natuurlijke logaritmes;
  • tekenen en aflezen (semi-)logaritmisch papier;
  • lezen van grafieken;
  • redactie sommen (leesvaardigheid);
  • gebruik rekenmachine (haakjes etc. in combinatie met machten).

Veel informatie en lessen zijn op internet te vinden. Zoek ook iemand in je omgeving die je kan helpen. Daarnaast is het advies om bij te blijven, en niet achterop te raken met de stof. Veel oefenen en een goede planning maken is een vereiste.


Heb ik biologie nodig?

Je leert over de anatomie, fysiologie en pathologie van het menselijk lichaam. Een zekere kennis op het gebied van biologie is dus wel nodig. Heb je geen biologie gehad, dan is het verstandig je op deze onderwerpen voor te bereiden.


Is er een toelatingsexamen?

Als jij voldoet aan de toelatingsgseisen ben je welkom op onze opleiding. Wij hebben geen numerus fixus of een toelatingsexamen.


Welke vakken krijg je?

De verschillende vakken zijn verweven in het onderwijs. Tijdens de uren op het Skillslab ga je oefenen en ervaring opdoen op het gebied van radiodiagnostiek, echografie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie, stralingsdeskundigheid en het menselijk lichaam (anatomie, fysiologie en pathologie). Uiteraard komt dit ook terug in bijvoorbeeld praktijkleren en de workshops.


Hoe is de begeleiding, bijvoorbeeld bij een bijzondere omstandigheid of dyslexie?

Wanneer je bij ons komt studeren, word je gekoppeld aan een studiecoach. De studiecoach ondersteunt en begeleidt de student over modules heen. Deze docent zal je gedurende de tijd dat je bij ons studeert, op verzoek, ondersteunen bij persoonlijke-, motivatie- of studiekeuzeproblemen. Ook wanneer je hulp nodig hebt bij het maken van een studieplanning, een moeilijke thuissituatie hebt, last hebt van faalangst enzovoort, dan is je studiecoach de persoon bij wie je terecht kan. Samen bekijk je de hulpvraag die jij hebt en de begeleiding die je daarvoor vanuit Fontys kan verwachten. Indien nodig kan de studiecoach je naar de decaan verwijzen. De studentendecaan helpt bij allerlei onderwerpen die direct of indirect met de student of de studie te maken hebben: de studentendecaan begeleidt, adviseert en ondersteunt studenten bij studieproblemen en problemen van persoonlijke aard voor zover de studie daardoor beïnvloed wordt.


Hoe ziet een weekrooster eruit?

We werken met een vast weekritme. Hieronder zie je een voorbeeld van het weekritme van een student MBRT.

Dag 1Dag 2Dag 3Dag 4Dag 5
Check-inSkillslabWorkshopsSkillslabPraktijkleren
Check-out

Je start in groepsverband met een check-in. Je wordt gecoacht op je leerproces. Wat ga je deze week doen, hoe pak je dat aan, wat zijn de uitdagingen en verwachtingen? Deze vragen komen aan bod. Jouw leerprocesbegeleider begeleid de check-in.

Tijdens de skillslab momenten werkt de student aan zijn/haar vaardigheden met diverse complexe medische apparatuur. Je bent dus echt aan het oefenen bijvoorbeeld het maken van een echo of het bedienen van de CT.

Elke module wordt een aantal workshops aangeboden, die aansluiten bij de leeruitkomsten. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld patiëntgerelateerde zaken, zoals communicatie en reflectie. Maar ook technische aspecten zoals het omgaan met straling.

Bij praktijkleren krijgt de student vraagstukken of opdrachten uit het werkveld. Bijvoorbeeld in de vorm van een Speeddate sessie waarbij je in contact komt met het werkveld voor al je vragen. Of een observatie-onderzoek dat je uitvoert in een ziekenhuis.

De week sluit je af met je leerprocesbegeleider tijdens de check-out waarbij je reflecteert of wat je hebt geleerd de afgelopen week.

De ingeroosterde activiteiten zullen niet gehele dagen duren. Overige tijd wordt zelf ingedeeld door de studenten waarbij je zelfstandig studeert of juist in groepjes. Ook werk je aan opdrachten of oefen je extra bepaalde vaardigheden.

De verhouding tussen theorie en praktijk is ongeveer 60-40.


Krijg je toetsen?

We zien toetsing als een leerinstrument. Als student heb jíj de regie over je eigen leerproces. De opleiding heeft leeruitkomsten geformuleerd, deze beschrijven wat jij aan het einde van de onderwijsperiode verwacht wordt te weten, begrijpen en kunnen toepassen. Jij als student toont de beheersing hiervan aan door bewijsstukken te verzamelen. Die verzamel je tijdens het leren. Ze tonen aan dat je de vooraf bepaalde leeruitkomsten onder de knie hebt. Je verzamelt, ordent en selecteert je werk in een digitaal studentportfolio.

Je vraagt daarbij om effectieve feedback (en feedup en feedforward) op je bewijsstukken, om zo in te schatten waar je staat in je ontwikkeling richting de beheersing van de leeruitkomsten. Deze feedback, feedup en feedforward leveren zo essentiële informatie over jouw leerproces. En natuurlijk helpen wij je weer bij die vaardigheid van feedback geven en ontvangen.

Op basis van tussentijds inzicht in je ontwikkeling, stuur je bij en wanneer je aan het einde van de onderwijsmodule aan het verwachte niveau voldoet, krijg je een grotere hoeveelheid studiepunten toegekend. Afhankelijk van de module is dit 15 of 30 EC. Je werkt volgens de volgende momenten:

Low stake datapunten zijn jouw ontwikkelingsgerichte evaluatiemomenten waar je aan de hand van feedback je leerproces bijstuurt. Deze low stakes momenten vinden regelmatig gedurende het hele leerproces plaats.

Intermediates zijn momenten waarop je samen met mensen die het verwachte niveau goed kennen reflecteert waar je staat, waar je ook alweer naar toe moet en hoe je daar komt.

High stake beslissingen worden door onafhankelijke examinatoren genomen en gaan over de bewezen beheersing van de leeruitkomsten, gebaseerd op alle gegeven beoordelingen uit de low stakes en intermediates.


Wanneer ga ik op stage?

Stages in het ziekenhuis zijn vanaf het eerste studiejaar een vast onderdeel van de opleiding. In jaar één en twee loop je korte oriënterende stages. In het derde jaar kies je een minor en loop je een half jaar stage. Het vierde jaar is je afstudeerstage en werk je aan jeafstudeerproject. De stageadressen zijn over een groot deel van Nederland verspreid. Er zijn ook stageadressen in België en Duitsland. De kans is dus redelijk groot dat je een keer stage loopt in een ander deel van het land of in België of Duitsland.


Is er wel voldoende werk na de opleiding?

Op het moment is er ruim voldoende werk, onze afstudeerders hebben vaak meteen of binnen een paar maanden na het behalen van de bachelor een baan
gevonden. Kijken in de toekomst is moeilijk; jij zal over 4-5 jaar afstuderen. Het lijkt erop dat er dan ook voldoende werk zal zijn maar dat kunnen we natuurlijk niet garanderen.


Kun je na de opleiding verder studeren?

Dat kan. Sommige studenten kiezen voor een universitaire opleiding en anderen voor een master, bijvoorbeeld Gezondheidswetenschappen. Je kunt er ook
voor kiezen om door te studeren bij het al bij jou vertrouwde Fontys Paramedisch. Wij verzorgen namelijk verschillend post-hbo-opleidingen, cursussen en trainingen voor professionals