Sprint naar content

Bi-certificering Fontys Hogeschool Kind en Educatie

Bi-Certificering basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) wil iedere student stimuleren om zich te onderscheiden binnen het reguliere programma. Sommige studenten kunnen en willen echter meer. Voor die studenten heeft FHKE in samenwerking met Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) het traject bi-certificering ontwikkeld. Binnen dit traject kun je twee lerarenopleidingen binnen vier jaar afronden: één bij de pabo van Fontys Hogeschool Kind en Educatie (5 locaties) en één bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT).

Wat levert het op?

  • Je hebt twee hbo-bachelordiploma’s in vier jaar.
  • Je mag zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs lesgeven.
  • Als leerkracht basisonderwijs ben je een aanwinst voor de school, omdat je specialist bent in een bepaald schoolvak. Daarnaast weet je wat het voortgezet onderwijs van de leerlingen gaat verwachten.
  • Als leraar in het door jou gekozen vak in het voortgezet onderwijs ben je goed op de hoogte van het voortraject van de leerlingen.

Hoe werkt het?

Je start met een propedeuse (eerste jaar), waarbij je kiest tussen de pabo bij FHKE en een lerarenopleiding bij FLOT. Als je de propedeuse in één jaar hebt afgerond, als je een positief advies hebt van je studieloopbaanbegeleider en als je een verkennende stage voor de andere opleiding hebt gedaan, kun je in het tweede jaar starten met de tweede opleiding.

In het tweede en derde jaar (de hoofdfase) doorloop je overdag het reguliere programma van de pabo. In de avonduren volg je vooral de kennisbasis bij FLOT voor het schoolvak van jouw keuze, bijvoorbeeld Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, wiskunde of techniek. Een andere optie is, dat je overdag naar een lerarenopleiding van FLOT gaat, en dat je in de avonduren de kennisbasis bij de pabo volgt. Via beide wegen loop je stage in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Dat kan onder andere omdat je geen minor meer hoeft te doen. In het vierde jaar, de afstudeerfase, hoef je maar één afstudeerstage en één afstudeeronderzoek te doen. Je moet wel laten zien dat je aan de vereisten van beide opleidingen voldoet. Daarover hebben de opleidingen afspraken gemaakt.

Kort gezegd: wat je in de ene opleiding al hebt laten zien (we noemen dat: Eerder Verworven Competenties), hoef je niet meer in de andere opleiding opnieuw aan te tonen. De Examencommissie heeft dat vastgelegd. Dat moet het mogelijk maken om in vier jaar twee diploma’s te halen. Bedenk wel, het blijven twee volwaardige studies. Het zal je dus fors wat meer tijd kosten dan het volgen van één reguliere hbo-bacheloropleiding. Motivatie, inzet en talent zijn dus minstens zo noodzakelijk om dit traject met succes af te ronden.