Sprint naar content

Welke opleidingen zijn er

Welke opleidingen zijn er?

Wil je lesgeven in het basisonderwijs of liever op een middelbare school? Bekijk onze mogelijkheden in lerarenopleidingen. De keuze is aan jou.

 • Talenttraject PaboPlus

  Leraar, een beroep in ontwikkeling

  Het beroep van leraar basisonderwijs is volop in ontwikkeling. Steeds vaker wordt gevraagd om een excellente leraar, die initiatief neemt en onderzoek doet om de ontwikkeling van de school een extra impuls te geven. Voor pabostudenten die deze uitdaging willen aangaan, biedt Fontys Hogeschool Kind en Educatie het Talenttraject PaboPlus. PaboPlus is een excellentieprogramma dat jou de mogelijkheid biedt om in vijf jaar de hbo-bachelor pabo en een master af te ronden.

  Organisatie

  Tijdens PaboPlus ben je een bachelorstudent. Je staat regulier ingeschreven bij studielink en betaalt voor het deelnemen aan PaboPlus geen extra kosten. Het programma is additioneel aan het reguliere programma van de opleiding Leraar Basisonderwijs, wat betekent dat je hier extra tijd in investeert buiten de bachelor om. De opleiding creëert deze mogelijkheid voor de student door flexibel om te gaan met roostering en planning van leeractiviteiten van de bachelor. Nominaal studeren binnen de bachelor blijft echter ten alle tijden een voorwaarde om deel te kunnen blijven nemen aan het PaboPlus.

  Talenten

  We willen met plezier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van je talenten en gaan ook aankomend studiejaar graag weer de uitdaging aan om de beste leerkrachten op te leiden.

  Selectie

  Gedurende het eerste jaar kun je jezelf profileren als een topstudent. Na een selectieprocedure blijft een groep gemotiveerde studenten over die in het tweede studiejaar (eerste jaar van de hoofdfase) begint aan het eerste deel van hun programma.

  1. Regulier bachelor programma (Propedeuse)
  2. Oriëntatiejaar PaboPlus (certificaat oriëntatiejaar) Stoppen = vervolgen bachelor programma Doorgaan = bachelor + onderdelen master
  3. Doorgaan = bachelor + onderdelen master
  4. Bachelor + onderdelen van de master (pabo-diploma)
  5. Master (master-diploma)

  Uit welke twee masters kun je kiezen?

  1. Master Leren en Innoveren: In deze master zijn de nieuwste inzichten op het gebied van leren en innoveren samengebracht in de context van de werkomgeving van de leraar. De opleiding verhoogt de professionaliteit van de leraar zodat hij in staat is om onderwijsvernieuwingen kritisch te begeleiden en om deze te onderscheiden van trends, mythes en hypes op onderwijskundig terrein.
  2. Master Educational Needs: Deze master is gericht op allerlei aspecten van speciale onderwijszorg. Persoonlijke en professionele ontwikkeling staan daarbij centraal. De opleiding is erop gericht dat je leert drie invalshoeken - persoon, praktijk en theorie - met elkaar te verbinden. Studenten kunnen binnen de studie kiezen voor modules gericht op leren, op gedrag en begeleiden.

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Meer informatie:

  Talenttraject Paboplus
  Telefoon. 08850 78011
  E-mail: paboplus@fontys.nl

 • Bi-certificering Fontys Hogeschool Kind en Educatie

  Bi-Certificering basisonderwijs en voortgezet onderwijs

  Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) wil iedere student stimuleren om zich te onderscheiden binnen het reguliere programma. Sommige studenten kunnen en willen echter meer. Voor die studenten heeft FHKE in samenwerking met Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) het traject bi-certificering ontwikkeld. Binnen dit traject kun je twee lerarenopleidingen binnen vier jaar afronden: één bij de pabo van Fontys Hogeschool Kind en Educatie (5 locaties) en één bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT).

  Wat levert het op?

  • Je hebt twee hbo-bachelordiploma’s in vier jaar.
  • Je mag zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs lesgeven.
  • Als leerkracht basisonderwijs ben je een aanwinst voor de school, omdat je specialist bent in een bepaald schoolvak. Daarnaast weet je wat het voortgezet onderwijs van de leerlingen gaat verwachten.
  • Als leraar in het door jou gekozen vak in het voortgezet onderwijs ben je goed op de hoogte van het voortraject van de leerlingen.

  Hoe werkt het?

  Je start met een propedeuse (eerste jaar), waarbij je kiest tussen de pabo bij FHKE en een lerarenopleiding bij FLOT. Als je de propedeuse in één jaar hebt afgerond, als je een positief advies hebt van je studieloopbaanbegeleider en als je een verkennende stage voor de andere opleiding hebt gedaan, kun je in het tweede jaar starten met de tweede opleiding.

  In het tweede en derde jaar (de hoofdfase) doorloop je overdag het reguliere programma van de pabo. In de avonduren volg je vooral de kennisbasis bij FLOT voor het schoolvak van jouw keuze, bijvoorbeeld Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, wiskunde of techniek. Een andere optie is, dat je overdag naar een lerarenopleiding van FLOT gaat, en dat je in de avonduren de kennisbasis bij de pabo volgt. Via beide wegen loop je stage in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Dat kan onder andere omdat je geen minor meer hoeft te doen. In het vierde jaar, de afstudeerfase, hoef je maar één afstudeerstage en één afstudeeronderzoek te doen. Je moet wel laten zien dat je aan de vereisten van beide opleidingen voldoet. Daarover hebben de opleidingen afspraken gemaakt.

  Kort gezegd: wat je in de ene opleiding al hebt laten zien (we noemen dat: Eerder Verworven Competenties), hoef je niet meer in de andere opleiding opnieuw aan te tonen. De Examencommissie heeft dat vastgelegd. Dat moet het mogelijk maken om in vier jaar twee diploma’s te halen. Bedenk wel, het blijven twee volwaardige studies. Het zal je dus fors wat meer tijd kosten dan het volgen van één reguliere hbo-bacheloropleiding. Motivatie, inzet en talent zijn dus minstens zo noodzakelijk om dit traject met succes af te ronden.