Sprint naar content

Veelgestelde vragen over Leraar Pedagogiek

Het is een hbo-opleiding, dit vraagt dus het nodige van je op het gebied van zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en theoretische onderbouwing.
Er heerst een hele prettige sfeer en er is weinig afstand tussen docenten en studenten. Docenten zitten in een open ruimte of werken met de deur open. Je mag altijd binnenlopen om je vraag te stellen. Ook kun je docenten makkelijk via e-mail bereiken.
Dit verschilt natuurlijk per persoon. Het belangrijkste verschil is dat er bij het hbo een groter beroep op de eigen regie en eigen verantwoordelijkheid wordt gedaan. Als je van het mbo komt, dan heb je al praktijkervaring en dat is weer een voordeel. Het hbo vraagt meer theoretische onderbouwing van wat je doet en wat je in verslagen schrijft. 

In onze opleiding staan samenwerken, samen leren en werken aan opdrachten vanuit het werkveld centraal. Je werkt intensief samen met docenten (coaches), professionals en medestudenten. Daarnaast ga je individueel werkplekleren (jij kent dat onder de naam stage). 

Al het leren vindt op school of in de praktijk plaats. Wij verwachten dat je van 9.00 uur tot 17.00 uur op school of in de onderwijspraktijk aanwezig bent. Dat klinkt misschien veel, maar het betekent juist dat je al je taken en leren op Fontys doet en je thuis dus echt vrije tijd hebt (of tijd voor een bijbaantje).

We beoordelen door middel van feedback van je docenten (coaches) medestudenten en werkveld. Hierdoor weet jij altijd waar jij bent in jouw leerproces en het verwachte niveau van de onderwijseenheid. De 30 studiepunten worden aan het einde van de onderwijseenheid uitgekeerd. Of jij dat haalt of niet is geen verrassing omdat je steeds op de hoogte bent van jouw niveau.

Tijdens het eerste studiejaar besteed je minimaal 6-8 uur per week aan je stage. Wij noemen dat werkplekleren.

Je individuele werkplek regel je zelf voorafgaand aan de start van het studiejaar. Als je je hebt ingeschreven bij onze opleiding, bieden we je allerlei hulpmiddelen voor het zoeken van een goede werkplek.

Dit verschilt per student. Het belangrijkste verschil is dat er bij het hbo een groot beroep op de eigen regie en eigen verantwoordelijkheid wordt gedaan. Daarnaast vraagt het hbo meer theoretische onderbouwing van wat je doet en wat je in verslagen schrijft. Op de havo/vwo heb je hiervoor al een hele goede theoretische basis gelegd.  

- Als je de opleiding PABO hebt gevolgd, dan word je leerkracht voor een klas op de basisschool. Je bereidt lessen voor en bent (didactisch) verantwoordelijk voor de hele groep.

- Bij Leraar Pedagogiek word je docent in het (v)mbo.

Elke hogeschool heeft een onderwijsvisie van waaruit gewerkt wordt. Oriënteer je dus goed op de onderwijs visie van een hogeschool voor je een definitieve keuze maakt. Onze onderwijsvisie is gericht op samenwerken, samen leren en werken aan opdrachten vanuit het werkveld. Studenten hebben veel eigen regie over hun leerproces. Hiermee bedoelen wij niet dat je nu al goed moet zijn in het nemen van je eigen regie. Je wordt hierin ondersteund, zodat je dit kunt leren.
Op dit moment verlaat een groot aantal studenten de opleiding met een (parttime) baan. Vaak mag/kan een student op de laatste indiduele werkplek blijven. De baankans is op dit moment best goed. Of dit zo blijft weten we uiteraard niet, we kunnen niet in de toekomst kijken.