Sprint naar content

Veelgestelde vragen over ALO

 

Op onze website vind je filmpjes van de verschillende beweegdomeinen. Deze geven een aardige indruk van het niveau dat wordt gevraagd. Als je beperkt bent in het oefenen van de vaardigheden op school, raden we je aan om contact te zoeken met de lokale sportvereniging. .
We hebben geen bindend advies. Dit betekent dat je op basis van de resultaten van de bewegingsvaardigheden en een motivatiegesprek zelf beslist of het realistisch is om te starten aan de opleiding.

Op de toelatingsdag heb je naast de bewegingsvaardigheden ook een motivatiegesprek waarvoor je van tevoren inspanningen doet om jezelf voor te bereiden. We proberen de dag samen zo goed mogelijk vorm te geven en te zoeken naar een goede balans tussen inspanning en informeel ontmoeten.

Meer informatie over de toelating vind je hier.

Je kunt extra faciliteiten aanvragen via je studiecoach. Dit kan zijn: extra tijd, groter formaat toetsen, niet letten op spellingsfouten bij toetsen (wel bij beroepsproducten) en een rustige ruimte. Voor andere faciliteiten gaat de aanvraag via de examencommissie. Bijvoorbeeld voor het gebruik van de online tool Kurzweil tijdens toetsen of andere digitale hulpmiddelen.
Het klopt dat we een officiële verklaring van beperking moeten hebben. De examencommissie toetst de aanwezigheid van dit document en geeft formeel toestemming voor uitzonderlijke status
De opleiding is best wel intensief door de combinatie van theorie vakken, praktijkvakken (bewegingsvaardigheden) en het actief zijn op het werkplek leren. De uren in de week zijn verdeeld over het volgen van de theorievakken inclusief voorbereidingen en zelfstudie.Ook volg je vaardigheidsvakken (in de verschillende beweegdomeinen) gedurende drie dagen. Daarnaast ben je twee dagen in de week actief bezig met lesgeef activiteiten. Voor de urenverdeling per studiejaar check je de website www.fontys.nl/ALO.

Dit is afhankelijk van het aantal uren dat je werkt. Echter een bijbaant naast de opleiding is zeker mogelijk. Dit is iets wat de huidige studenten bewijzen. Het is dus mogelijk maar vergt wel een goede planning. We gaan ervan uit dat je 40 uur per week bezig bent met de opleiding. Een bijbaantje tijdens de opleidingsdagen is niet handig omdat je ook veel moet samenwerken aan producten en projecten gedurende de opleidingsdagen.

Tip: een bijbaant in relevante organisaties bijvoorbeeld sportevenementen bureau, vereniging, zwembad is natuurlijk super!

Dit is natuurlijk afhankelijk van het aantal uren dat je sport en op welk niveau. Echter sporten naast de opleiding is zeker mogelijk. Dit is iets wat de huidige studenten bewijzen. Omdat de opleiding fysiek het nodige van je eist is het belangrijk om overbelasting te voorkomen. Zorgen voor een goede arbeid rustverhouding en afstemming met je trainer helpt hierbij.
Ja, binnen Fontys is er een topsportregeling en begeleiding voor topsporters en talenten. Wanneer je beschikt over een Topsport- of Talentstatus, kun je voorzieningen uit de topsportregeling aanvragen. De topsportregeling faciliteert topsporters en talenten op het gebied van sport wel bij de organisatie van hun studie, maar niet bij de inhoud. Qua inhoud worden aan een topsporter dezelfde eisen gesteld als aan een niet-topsporter. De faciliteiten uit de topsportregeling hebben als doel om je te helpen om topsport en studie zo te organiseren, dat je aan de inhoudelijke eisen van je studie kan voldoen. Check de website www.fontys.nl/topsport.
Nee dit is niet mogelijk.
Nee, dit is niet mogelijk. Wel hebben we contact met een aantal MBO opleidingen waardoor de doorstroom van MBO naar HBO gestroomlijnder verloopt. We hebben voor de ALO een leertaak ontwikkeld die je als student van het MBO kunt doen binnen de opleiding als keuzedeel “doorstroom HBO”.  Als je het keuzedeel positief hebt afgesloten en je hebt de praktische toelatingstest afgelegd binnen jouw MBO school, ben je toelaatbaar op Fontys. Betreffende MBO opleidingen zijn: ROC Tilburg, Summa College Eindhoven, CIOS Sittard, Koning Willem I College (‘s Hertogenbosch) en Sportacademie Utrecht.
In sommige gevallen is het mogelijk een excellentie traject te volgen, waardoor je twee opleidingen in één volgt. Dit is de Bi-certificering. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Je dient bijvoorbeeld aan een bepaald niveau te voldoen om te bewijzen dat je de extra studielast aan kan. Er is ook een voltijd route waarin Pabo en ALO tegelijkertijd aangeboden wordt.
De meeste ALO afgestudeerden gaan het onderwijs in. We zien daarnaast dat ALO afgestudeerden ook buiten het onderwijs aan de slag gaan. Voorbeelden van banen na deze opleiding zijn bijvoorbeeld: Docent LO in het voortgezet onderwijs, MBO of HBO, gymleraar in het (speciaal) basisonderwijs, combinatiefunctionaris of buurtsportcoach.
Onze voltijd ALO bachelor bestaan uit een major en een minor. Met de minor(s) geef je jouw studie een eigen gezicht. In ALO leerjaar 3 kies je in de tweede helft van dat studiejaar voor een interne of externe minor die je mogelijkheden geeft om je keuzeruimte in te vullen. Zo kun je je opleiding verbreden of verdiepen. Voorbeelden van minoren die wij als opleiding aanbieden zijn: Verbeteren van voedingsgedrag, ‘Global awareness, Sports and Health', minor Speciaal (bewegings) Onderwijs. Check de wesite www.fontys.nl voor het complete aanbod.