Sprint naar content

Aanvullende eisen toelating

1. Toelatingstest

Als je de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding wilt volgen, moet je deelnemen aan een fysieke toelating en een online toelatings-advies gesprek.

Planning toelatingsdagen

Deze fysieke toelatingsdagen staan gepland van januari t/m juni 2024. Na inschrijving bij Studielink krijg je een uitnodiging voor deze dag. Kort na de fysieke toelating volgt een online adviesgesprek. Na jouw aanmelding voor een toelating, ontvang je meer informatie over de inhoud en voorbereiding van de toelating.

Programma toelating

Praktijk: eigen vaardigheid
Als toekomstig leraar Lichamelijke Opvoeding beschik je over voldoende eigen vaardigheid. Je moet tenslotte het goede voorbeeld geven, kennis hebben van de techniek en een veilige les kunnen creëren. Die eigen vaardigheid op de verschillende beweegdomeinen willen we toetsen tijdens een fysieke toelatingsdag. Deze filmpjes geven je een beeld van het niveau wat we vragen om goed te kunnen starten aan het fysieke gedeelte van onze opleiding.

Motivatie en oriëntatie
Wat we net zo belangrijk vinden, is hoe het met je motivatie en je oriëntatie op de opleiding gesteld is. Daarom gaan we graag met jou in gesprek over waarom jij denkt dat de opleiding ALO bij jou past. Op basis van jouw voorbereiding voer je dit gesprek met een tutor zodat we samen een goed beeld krijgen van wie jij bent, wat je kunt en wat je wilt.

Advies
Na afloop van je fysieke toelating, het online gesprek over je motivatie en het invullen van de Studiekeuzecheck, heb je voor jezelf vastgesteld in welke mate de opleiding ALO bij jou past en hebben wij een goed beeld gekregen van jou als toekomstig student. Op basis hiervan geven we jou een advies. Dit advies is erop gericht je te helpen in het maken van de juiste keuze. Jij bent uiteindelijk zelf degene die een definitieve keuze maakt.

Voorbereiding op de toelating

Voorbereiden op het praktijkgedeelte van de toelatingstest
Schakel je eigen gymdocent in om jou te helpen en vorm een oefengroep met medeleerlingen die ook naar deze opleiding willen. Jouw gymdocent is namelijk uitstekend in staat om je voor te bereiden op deze toelating.

De beweegdomeinen welke getoetst worden zijn: turnen, atletiek, zwemmen, bewegen en muziek,, spel en klimmen. Klik op het domein om te kijken waarop je wordt getoetst. Bekijk daarnaast de filmpjes op YouTube om een beeld te krijgen van de verschillende praktijkonderdelen.

Voorbereiden op motivatie en oriëntatie
Online vragenlijst

Om inzicht te krijgen in jouw verwachtingen, studiehouding en motivatie, vragen we je om vooraf een online vragenlijst in te vullen en te uploaden. De uitkomst hiervan bespreek je in het adviesgesprek met je tutor die jou tevens begeleidt gedurende jouw fysieke toelatingsdag.

Persoonlijke presentatie
In het tweede deel van dat adviesgesprek krijg je de gelegenheid om jezelf te presenteren zodat we je beter leren kennen. Je kunt kiezen voor:

  1. het samenstellen van een moodboard of
  2. het maken van een videopresentatie of
  3. het schrijven van een sollicitatiebrief.

Verwerk in je presentatie minimaal de volgende thema’s:

  • Waar ben je goed in? Waar zou je beter in willen worden?
  • Wat zijn voor jou de belangrijkste drijfveren om te kiezen voor de opleiding ALO?
  • Waar heb je een hekel aan?
  • Wat vind jij belangrijk?
  • Welke ervaringen heb je die bijdragen aan jouw keuze voor de opleiding ALO?

Optie 1: Moodboard
Je stelt een moodboard (een collage van foto’s en beelden) samen. Aan de hand van deze foto’s en beelden vertel je over de thema’s die hierboven genoemd zijn. Deze presentatie duurt ca. 2 minuten. Het moodboard upload je vooraf digitaal in MijnFontys en maak je in een liggend formaat.

Optie 2: Videopresentatie
Maak een video (duur ca. 2 minuten) waarin jij en/of anderen, iets vertellen over jou. Je geeft daarin antwoord op de hierboven geformuleerde thema’s. De video upload je vooraf digitaal in MijnFontys.

Optie 3: Sollicitatiebrief
Schrijf een sollicitatiebrief aan een school die een vacature Leraar Lichamelijke Opvoeding (m/v) heeft. Hierin verwerk je de bovenstaande thema’s. De brief bevat maximaal 600 woorden. Deze brief upload je vooraf digitaal in MijnFontys.

2. Medische sportkeuring

Voor de start van de opleiding Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO) moet je een medische (basis)sportkeuring laten doen. De uitslag hiervan is bindend. Doel daarvan is dat zowel jij als wij weten met welke fysieke beginsituatie je aan de opleiding begint. We adviseren om de keuring na je toelatingplaats te laten vinden. Voor deze keuring kun je terecht bij een erkend Sportmedisch Adviescentrum (SMA). Kijk op deze website voor een SMA bij jou in de buurt. De kosten zijn zo’n € 121,-