Sprint naar content
 

Veelgestelde vragen

Je kunt bij deze opleiding instromen met een havo, vwo of mbo-4 diploma. Je kunt met ieder profiel bij ons terecht (CM, EM, NG en NT). Studenten afkomstig van het vwo worden direct toegelaten. Ben je een havo- of mbo-student en wil je (verder) studeren op de pabo, dan moet je voldoen aan toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Op de website goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle informatie hierover.
De studiekeuzecheck is bedoeld om jou te helpen bij de juiste studiekeuze, het is dus geen test of toets. De studiekeuzecheck bestaat uit een online vragenlijst en een check-in gesprek. Het advies van de studiekeuzecheck is niet bindend, maar wel verplicht.
Nee, dit is in de voltijd opleiding helaas niet meer mogelijk. Wil je pabo in deeltijd doen? Dan kun je wel in februari instromen.
Nee dit is niet mogelijk. Er is geen (formeel) versneld traject.
Alle lessen zullen online of op locatie plaatsvinden tussen 8.30 en 17.00 uur. Je exacte rooster ontvang je voor aanvang van de studie.

Je kunt uiteraard kiezen voor de reguliere pabo, deze wordt aangeboden in Eindhoven, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Venlo en Sittard (De Nieuwste Pabo). Daarnaast zijn er de volgende opleidingsvarianten:

  • Leraar Basisonderwijs - Jonge Kind Specialist (Sittard en ’s-Hertogenbosch): je specialiseert je in het jonge kind (0 t/m 7 jaar) en gaat aan de slag in de kinderopvang en het basisonderwijs.
  • Leraar Basisonderwijs - ALO (Eindhoven): Je volgt de opleiding Leraar Basisonderwijs en Leraar Lichamelijke opvoeding in één. Je behaalt na 4 tot 5 jaar beide diploma’s.
  • Leraar Basisonderwijs - Academische Pabo Tilburg: Een geïntegreerd traject, waarbij je tijdens je pabo opleiding een premaster volgt aan de Tilburg University in de richting kunst- en cultuurwetenschappen of psychologie. Daarna kun je één van de masters in deze richtingen halen op Tilburg University.

Tevens is het voor extra gemotiveerde studenten mogelijk om PaboPlus te volgen. Een geïntegreerd traject, waarbij je in 5 jaar één van de twee masters haalt. Je start hiermee na het halen van de propedeuse. Tot slot, kun je twee lerarenopleidingen in 4 jaar tijd afronden via het bi-certificeringstraject.

We werken binnen de pabo met tutorgroepen van maximaal 15 studenten. Daarnaast zijn er expertlessen die je meestal volgt met twee tutorgroepen samen. Tot slot zijn er ateliers, waar je naar toe kunt gaan als je interesse hebt in het aangeboden thema.
In de opleiding komen alle basisschoolvakken aan bod: rekenen/wiskunde, taal, Engels, schrijven, bewegingsonderwijs, beeldende vorming, drama, muziek, natuur & techniek, geschiedenis, aardrijkskunde en levensbeschouwing. Ook krijg je specifieke vakken met betrekking tot het leraarschap aangeboden: pedagogiek, psychologie, onderwijskunde en algemene studievaardigheden.
In verband met corona is dat op dit moment heel wisselend. We streven er naar om je zoveel mogelijk op onze locaties te verwelkomen. Dus als het kan, roosteren we zoveel mogelijk lessen in op de opleidingslocatie.
Ja.
Je kunt extra faciliteiten aanvragen via de decaan. Met het advies van de decaan doe je een verzoek bij de examencommissie voor de toekenning van extra faciliteiten, zoals extra tijd, groter formaat toetsen en een rustige ruimte. Meer weten bekijk dan deze Fontys site.
In de propedeuse krijg je vier toetsen: een reken- en taaltoets en twee kennistoetsen. Daarnaast maak je een portfolio, wat je af rond met een interview. In de hoofdfase is dit vergelijkbaar: je doet de landelijke kennistoetsen taal, rekenen en Engels en daarnaast twee kennistoetsen. Ook hier maak je een portfolio wat je afsluit met een interview. De minor in het derde jaar heeft zijn eigen toetsing, afhankelijk van je keuze. In de afstudeerfase doe je onderzoek en werk je wederom aan je portfolio, inclusief afsluitend interview.
Op dit moment is ongeveer 25% man op de reguliere pabo opleiding.
Nee, die zoeken wij voor je. We hebben een groot netwerk van basisscholen en kindcentra waar we mee samenwerken. Je kunt wel je voorkeur voor een regio uitspreken en we proberen dan zoveel mogelijk met je mee te denken. Hier kun je zien met welke scholen wij allemaal een samenwerking hebben.
Dag mag. Je mag je voorkeur uitspreken en dit kan dus ook in een andere regio zijn. Het moet uiteraard wel in een regio zijn van één van onze leslocaties (Eindhoven, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Venlo).
We vinden het belangrijk dat je meteen ervaringen op doet in de praktijk. Natuurlijk verwachten we niet dat je meteen zelfstandig voor de klas staat. Je begint met opdrachten in kleine groepjes, zoals bijvoorbeeld het voorlezen van een boekje of het uitleggen van een spel. Je wordt begeleid door een stagebegeleider vanuit het kindcentrum of de basisschool. Ook staat er vanuit Fontys een opleidingsdocent voor je klaar, die je helpt met het vormgeven van jouw leerproces.

Je mag lesgeven aan groep 1 en 2. Voor de andere groepen moet je je gymbevoegdheid halen. Je volgt daarvoor, na je opleiding, nog drie modules bij Fontys Sporthogeschool. Eén module kun je alvast volgen tijdens de opleiding. Je kiest dan de minor bewegingsonderwijs.

Ook kun je ervoor kiezen om het traject Pabo-ALO te volgen, waarbij je zowel je diploma Leraar Basisonderwijs als je diploma Leraar Lichamelijke Opvoeding in vier tot vijf jaar tijd haalt.

Als je dit wilt, kun je kiezen voor het traject ‘bi-certificering’. Je kunt dit volgen vanaf het 2e jaar van de pabo. Je haalt dan je pabo diploma en een diploma voor een vak op de middelbare school. Daarnaast is het mogelijk om te kiezen voor Pabo-ALO, dan haal je in vier tot vijf jaar zowel je diploma leraar basisonderwijs, als je diploma leraar lichamelijke opvoeding.
De ene locatie is wat groter, de andere wat kleiner, de ene locatie bevindt zich op een campus met allerlei andere opleidingen, de andere locatie staat meer op zichzelf. Zoals je ziet, zijn er een hoop verschillen tussen onze locaties. Op alle locaties staat kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel en hechten we veel waarde aan persoonlijke aandacht voor jou als student. We raden je aan om verschillende locaties te bezoeken om een beeld te krijgen wat bij jou het beste past.
Dat klopt. De opleiding in Sittard valt onder De Nieuwste Pabo, een samenwerking van Fontys en Hogeschool Zuyd. De opleiding lijkt qua inhoud erg veel op elkaar.
Pabo Eindhoven verhuist, volgens de huidige planning in september 2023, naar Campus Rachelsmolen in Eindhoven. Meer informatie hierover vind je hier: http://www.fontys.nl/bouwtaanjouwtoekomst
Onze voltijd hbo-bacheloropleidingen bestaan uit een major en een minor. Met de minor(s) geef je jouw studie een eigen gezicht. In het derde jaar kies je een halfjaar voor een interne of externe minor die je diverse mogelijkheden geeft om je keuzeruimte in te vullen en zo je opleiding te verbreden of te verdiepen. De minoren die Fontys aanbiedt, kun je hier vinden.
Ja dit kan tijdens de minor experience abroad (een half jaar).
Nee, dat kan niet. Wil je in het speciaal onderwijs gaan werken dan moet je eerst het diploma Leraar Basisonderwijs behalen en daarna kun je je verder professionaliseren, bijv. met de master Special Educational Needs.