Sprint naar content

Het eerste jaar (propedeuse)

 

Veelgestelde vragen

Er starten elk studiejaar 275-300 nieuwe studenten.
De meeste eerstejaars studenten zijn 17-18 jaar oud.
In het eerste jaar werk je vier projecten door in groepen. Je werkt in groepen van 12 studenten en je wordt begeleid door een of meerdere docenten. Naast de wekelijkse bijeenkomsten is er een aanbod van fysieke en digitale workshops en trainingen en kun je aansluiten bij activiteiten die voor heel Fontys Journalistiek toegankelijk zijn..
Je krijgt voornamelijk opdrachten die jou aanzetten tot leeractiviteiten. Verdiep je in een onderwerp, verplaats je in de ander, ga op zoek naar bronnen, vertaal je bevindingen in een journalistiek verhaal. Maar we schrijven niet alles voor: je denkt voortdurend na over je eigen ontwikkeling, waarin je bent gegroeid en wat de vervolgstappen zijn. Door (wekelijkse) feedback van docenten en medestudenten weet je wat je hebt bereikt en wat je nog te doen staat.
Een journalist moet altijd veel lezen. Als student dus ook. Dat varieert van een regeerakkoord tot onderzoeksrapporten, van andermans journalistiek werk tot vakliteratuur
Journalism Studies wordt vaak als een lastig vak ervaren, omdat daar veel literatuur voor gelezen moet worden. Sommige studenten vinden bijvoorbeeld het werken met een economische, politieke of juridische invalshoek lastig, omdat ze daar weinig affiniteit mee hebben.
Studiepunten behaal je door het afronden van onderwijsperiodes. Met een periode van 10 weken verdien je 15 studiepunten, met een periode van 20 weken verdien je 30 studiepunten. Je hebt 60 studiepunten nodig om je propedeuse te behalen.
Ongeveer 150 van de 300. Na het tweede jaar vallen er niet veel studenten meer af.
Je kunt overstappen naar de universiteit als je je propedeuse hebt behaald, maar er is geen directe aansluiting.
Een goede mobiele telefoon, een laptop en een harde schijf zijn wel vereist. Meer specifieke informatie volgt.