Sprint naar content

Restitutie collegegelden

Restitutie wettelijk collegegeld

Als student kun je je inschrijving op elk gewenst moment beëindigen. Voor de (hele) maanden waarin je niet staat ingeschreven, ben je geen wettelijk collegegeld meer verschuldigd. Voor deze maanden vindt restitutie plaats van het eventueel te veel betaalde wettelijk collegegeld voor zover er geen vorderingen openstaan.

Wanneer sprake is van een beëindiging van de inschrijving voor de maanden juli en augustus vindt geen reductie* plaats, tenzij sprake is van overlijden van de student, of de directeur toestemming verleent voor reductie. Restitutie vindt plaats nadat de storneringstermijn​ (56 dagen na de laatste incasso) is verstreken.

Restitutie instellingscollegegeld

Wanneer voor jouw studie instellingscollegegeld geldt, ben je dit voor het hele studiejaar verschuldigd. Er vindt dus geen reductie plaats over de maanden dat je niet staat ingeschreven, tenzij sprake is van afstuderen, overlijden, of de directeur van de opleiding toestemming verleent voor reductie.

​​​*​Reductie houdt in het reduceren/verminderen van ​het verschuldigde bedrag.​