Sprint naar content

Levenlanglerenkrediet

Iedereen tot 55 jaar kan tegen gunstige voorwaarden gebruik maken van het LevenLangLerenKrediet. De overheid heeft deze regeling in het leven geroepen zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen. Heb je geen recht meer op studiefinanciering dan kun je met deze regeling bij de overheid geld lenen voor een studie.

Deze lening kun je inzetten voor de bekostiging van alle bachelor- en masteropleidingen en Associate degrees van Fontys. Je vraagt het LevenLangLerenKrediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Lening voor collegegeld of lesgeld

Het het krediet kun je per jaar maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Het bedrag kan niet hoger zijn dan je betaalt aan collegegeld of lesgeld.

Hoelang mag ik gebruik maken van het LLLK?

Je kunt het krediet krijgen voor de duur van een studie. Duurt je opleiding 2 jaar dan kan je dus voor 2 jaar krediet krijgen. Duurt je opleiding 4 jaar, dan kan je een krediet aanvragen voor 4 jaar.

Rente

Voor de lening geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. De rente wordt telkens voor 5 jaar vastgezet.

Terugbetalen

Je moet de lening binnen 15 jaar terugbetalen. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van je de lening, je inkomen en dat van je eventuele partner. De aflossing gaat in op 1 januari na het afronden van de studie.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Om in aanmerking te komen van het LevenLangLerenKrediet moet je aan voorwaarden voldoen. Onderstaand benoemen we de belangrijkste drie. Een volledige lijst vind je op DUO.

  • Je bent jonger dan 55 jaar.
  • Je collegegeld of lesgeld wordt niet betaald of vergoed door een andere instantie, bijvoorbeeld je werkgever.
  • De opleiding die je volgt is een wettelijk erkende HBO Associate degree, HBO Bacheloropleiding of Masteropleiding.
Welke opleidingen kun je ermee volgen?

Bekijk alle Fontys opleidingen die je kunt volgen met het LevenLangLerenKrediet.

LevenLangLerenKrediet aanvragen

Je kunt het LevenLangLerenKrediet aanvragen bij DUO. Belangrijk is dat je dit doet voor de start van je opleiding.