Sprint naar content

Subsidieregelingen

Aan het volgen van een deeltijdopleiding, cursus of training zijn kosten verbonden. De overheid stimuleert een leven lang ontwikkelen met verschillende subsidies en regelingen die je kunnen helpen de studie te betalen.

LevenLangLerenKrediet (LLLK)
Iedereen tot 55 jaar kan tegen gunstige voorwaarden gebruik maken van het LevenLangLerenKrediet. De overheid heeft deze regeling in het leven geroepen zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen. Heb je geen recht meer op studiefinanciering dan kan je met deze regeling bij de overheid geld lenen voor een studie.

Lerarenbeurs

Ben je al bevoegd leraar en wil je je verder specialiseren of je vakkennis vergroten? Vraag dan een lerarenbeurs aan. Je kunt de beurs krijgen voor een bachelor- of masteropleiding naar keuze. De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Ook mag je de lerarenbeurs combineren met een andere regeling voor leraren.

Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Er is een nieuwe subsidieregeling voor studenten die een tweede lesbevoegdheid willen behalen en instellingscollegegeld moeten betalen. Als je geen aanspraak kunt maken op een regeling zoals de Lerarenbeurs of de subsidie voor zij-instromers, kun je hiervoor in aanmerking komen.