Sprint naar content

Pilot Microcredentials

Professionals hebben steeds vaker behoefte aan korte opleidingstrajecten, zodat ze makkelijk kunnen meebewegen in een snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving. Om aan deze vraag te voldoen is de landelijke pilot microcredentials opgezet. Door het onderwijs in kleinere (gecertificeerde) eenheden op te knippen, wordt de flexibilisering van het onderwijs gestimuleerd. Microcredentials zijn daarom een waardevolle toevoeging voor Fontys op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Wat zijn microcredentials?

Microcredentials zijn digitaal erkende certificaten waarmee professionals kunnen aantonen wat ze weten, kunnen en begrijpen na succesvolle afronding van bijvoorbeeld een module of cursus. Ze worden landelijk erkend en garanderen dat je kwalitatief hoogwaardig onderwijs hebt gevolgd door het onderliggende kwaliteitskader. Omdat landelijk geregistreerd wordt wie welke microcredential heeft behaald, kun je microcredentials gemakkelijk delen met andere onderwijsinstellingen en werkgevers. Zo ontstaan mogelijkheden om voort te borduren op jouw verworven kennis en vaardigheden en jezelf continue te blijven ontwikkelen.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Sfeerafbeelding Fontys

Landelijke Pilot microcredentials

Fontys neemt sinds oktober 2021 deel aan de landelijke pilot microcredentials. Samen met 21 hogescholen en 10 universiteiten onderzoeken we hoe wij de inhoud van ons onderwijs voor professionals nog beter kunnen laten aansluiten op de actuele behoefte van het werkveld. En hoe wij aan elke kleine onderwijseenheid (cursus, module, keuzevak) een voor iedereen herkenbare en verifieerbare waarde kunnen toekennen. Zodat je na afronding een landelijk erkend, digitaal bewijs krijgt van je educatieve inspanningen. Fijn voor je baan en baas, maar ook voor de toekomst, aangezien je vandaag nog niet weet hoe die er straks uit gaat zien.

Meer weten?

Microcredentials bij Fontys

Fontys gaat studiejaar 2022/2023 aan de slag met Microcredentials voor:

  1. PTH, bijscholing van docenten in de techniek
  2. Social Media Module, kennis over social media voor mensen werkzaam in de (commerciële) economie
  3. Manufacturing Excellence, ‘Learn Techniques and Strategies related to Continuous Improvement and apply them in your company.’

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder