Sprint naar content

Zij-instroom in het beroep VO beroepsgericht profiel: Mobiliteit & Transport (M&T)

 • 2 jaar
 • 13-02-2025
 • Eindhoven
 • € 0 (BTW vrijgesteld)
Ben jij een vakspecialist met talent om met jongeren om te gaan? Wil jij hen leren hoe de wereld van mobiliteit en transport in elkaar zit? Behaal met het traject 'Zij-instroom docent vmbo-profiel: mobiliteit en transport' je bevoegdheid in dit beroepsgerichte profiel.

Over dit traject

Dat overstappen naar het onderwijs plotseling populair is, blijkt uit de cijfers. Dit leidde ertoe dat er verschillende trajecten ontwikkeld zijn, waaronder zij-instroom. Meer bekendheid en de roep om vmbo-(vak)docenten maakt dat momenteel meer mensen bewust voor zij-instroom kiezen. Velen kiezen daarmee nu alsnog voor wat ze eigenlijk altijd al wilden doen en stoppen hun energie in het opleiden van de vakspecialist van de toekomst.

Vmbo profiel Mobiliteit & Transport (M&T)

In het vmbo-onderwijs wordt gewerkt met beroepsgerichte profielen. Hier is het programma Mobiliteit en Transport (M&T) er één van. In dit profiel komen mobiliteit en transport samen. Als vakspecialist met het talent om met jongeren om te gaan, leer je hen hoe de wereld van M&T in elkaar zit. Gaat jouw hart ook sneller kloppen van mobiliteit en transport én kun je goed met jongeren overweg, dan kan dit het traject zijn voor jou!

 
Leraar Technisch Beroepsonderwijs - M&T: Drone challenge 2024

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Voor wie?

Als 'zij-instromer in het beroep' volg je een traject tot leraar in het vmbo-onderwijs. Tegelijkertijd doe je ervaring op in een school, waar je meteen lesgeeft. Om in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen (zie ook: 'Praktische info').

1 Geschikte vooropleiding

Je moet in het bezit zijn van een geschikte vooropleiding; je wordt toegelaten als zij-instromer in het beroep als je beschikt over een:

 • afgeronde mbo niveau 4 opleiding of hoger, die relevant is voor het vak waarvoor je je bevoegdheid wilt behalen óf
 • reeds eerder behaalde bevoegdheid voor het primair onderwijs (po)/voortgezet onderwijs (vo) en/of mbo en je wilt een tweede bevoegdheid behalen óf
 • afgeronde mbo niveau 4 opleiding, van toepassing indien je een bevoegdheid wilt behalen voor de technische beroepen (BWI, PIE en M&T).

2 Geschiktheidsonderzoek

Je hebt het geschiktheidsonderzoek zij-instroom succesvol afgerond.

3 Werkzaam in het onderwijs

Je bent werkzaam in het onderwijs. Je hebt een school die voornemens is jou in dienst te nemen voor tenminste 0,4 fte of je bent reeds in dienst van een school.

  Daarnaast gelden de volgende eisen:

  • Je geeft minimaal 8 lessen per week in het vak waarin je de bevoegdheid wilt behalen.
  • Je blijft voor de duur van het traject minimaal 8 lessen per week geven in het beoogde vak.
  • Je bent de afgelopen twee jaar niet ingeschreven geweest bij een lerarenopleiding die je zonder een diploma hebt verlaten, voor het vak waarvoor een geschiktheidsonderzoek wordt aangevraagd.
   

   

  Inhoud en opbouw

  Het scholingstraject is een maatwerktraject dat wordt afgestemd op je persoonlijke situatie. Het traject kan bestaan uit een pedagogisch-didactische module en/of één of meerdere vakinhoudelijke modules. De vakinhoudelijke modules zijn: 'Aandrijflijn', 'Voertuigtechnologie' en 'Smart Mobility en Transport'.
  Binnen het scholingsmodule 'Aandrijflijn’ wordt in technologische context aandacht besteed aan technieken rondom de mobiliteit. In een gevarieerd programma komt zowel de theorie als praktijk aan de orde, waarbij ook aandacht is voor excursies en gastsprekers. Inhoudelijk bestaat dit module uit verschillende thema’s die horen bij 'Aandrijflijn', 'Voertuigtechnologie' en 'Smart Mobility en Transport'. Elke module daagt je uit om je kennis en vaardigheden op het onderdeel loopbaanoriëntatie te ontwikkelen.
  Je gaat vakdidactisch aan de slag met het ontwerpen van een uitdagend lesarrangement voor je leerlingen. De bedoeling is dat er in dit lesarrangement inhouden uit minimaal twee profielmodules samenkomen. Vakoverstijgende kennis en vaardigheden worden hierbij betrokken. Dit met behulp van ICT-hulpmiddelen (VR- en
  AR-software en -hardware) om een onderwijsleeromgeving te kunnen simuleren, gericht op de context van het profiel mobiliteit en transport. 

  De focus in deze module ligt specifiek op het ontwikkelen van vaardigheden behorende bij de profieldelen ‘Motorconditie testen’ en ‘Verlichting- en comfortsystemen’. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het behalen van de NEN-certificering 9140 voor elektrische/hybride voertuigen.

  Sfeerafbeelding Fontys

  De inhoud van deze module legt de nadruk op voertuigtechnologie en elektrotechniek met daaraan gekoppeld toegepaste bèta casuïstiek. In een gevarieerd programma komt zowel de theorie als praktijk aan de orde.

  Je voert een markt- en methodeonderzoek uit binnen het profiel M&T. De focus ligt specifiek op het ontwikkelen van vaardigheden die behoren bij de profieldelen ‘Wielophanging & carrosserie’ en ‘Verlichting- en comfortsystemen’.

  Met jouw onderzoeksresultaten ga je aan de slag met het ontwerpen van onderwijsleermiddelen met verschillende software programma’s die geschikt zijn voor de vmbo-context.

  Sfeerafbeelding Fontys

  In deze module wordt er uitvoerig aandacht besteed aan kennis en vaardigheden voor het profieldeel Transport, zoals onder andere: warehousing en last mile solutions. Bij het onderdeel Smart Mobility worden thema’s behandeld als: V2V-communicatie, E-motoren, batterij-managementsystemen, autonoom rijden en innovaties in de mobiliteit.

  Binnen deze module wordt verwacht dat je kennis en vaardigheden didactisch weet te vertalen richting de doelgroep vmbo.

  Sfeerafbeelding Fontys
   
   

  Agenda

  Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.


  Praktische info

  Een studie combineren met je werk en/of gezin is een bewuste keuze. Aan die keuze gaan veel vragen vooraf, zoals: Kan ik het niveau aan? Kom ik met de opleiding verder in mijn werk? En past de studie in mijn leven (werk, gezin, vrienden, familie)?

  Docenten en studenten, opleidingscoördinatoren en studiecoaches geven je graag antwoord op je vragen. Tijdens een online voorlichting hoor je alle ins en outs over de opleiding en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

  Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.


  Heb je een vraag?

  Hieronder vind je de contactgegevens van deze opleiding, neem gerust contact met ons op. We beantwoorden graag jouw vragen.

  Niveau
  Zij-instroom traject
  Kosten
  € 0(BTW vrijgesteld)
  Studieduur
  2 jaar
  Startmoment(en)
  05-09-2024

  Geschiktheidsonderzoek

  In het geschiktheidsonderzoek stellen we vast of je geschikt bent om als zij-instromer (verder) te worden opgeleid.

  Er wordt vastgesteld:

  1. of je in staat bent om, onder begeleiding van de school, vanaf de start van je scholingstraject als leraar vmbo-onderwijs te functioneren;
  2. in hoeverre je al aan de vereiste leeruitkomsten voldoet en in welke leeruitkomsten je je tijdens de scholing van maximaal 2 jaar (verder) moet bekwamen;

  Gedurende de periode ter voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek is het voldoende als je bent aangesteld als stagiair.

  Het geschiktheidsonderzoek van PTH kent de volgende toetsmix:

   • Een assessmentdossier bestaande uit: je CV (diploma’s, certificaten, relevante cursussen); een zelfbeoordeling op de vereiste leeruitkomsten; bewijsstukken in de vorm van beroepsproducten en bijbehorende feedback en referenties door experts;
   • Mogelijk een performance assessment op de eigen leerwerkplek, afgenomen door twee assessoren;
   • Een criteriumgericht interview. Beide assessoren gaan met je in gesprek over hun bevindingen voortkomend uit de beoordeling van jouw assessmentdossier en de observatie van je performance assessment.

   Geschiktheidsverklaring

   Wanneer je door de lerarenopleiding voldoende geschikt bent bevonden om direct voor de klas te staan, ontvang je een geschiktheidsverklaring. Je sluit met je school een begeleidingsovereenkomst af en je krijgt dan van je school een aanstelling van maximaal twee jaar en binnen deze periode moet je je volledige bevoegdheid halen. Op de site van het ministerie van Onderwijs: ‘Hoe kan ik als zij-instromer lesgeven in het onderwijs?’ vind je alle informatie.

   Je kunt  bij de Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH) in overleg op verschillende momenten starten met scholings- en begeleidingsaanbod op maat.

    Uniek bij de Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH) is dat het scholingsaanbod zoveel als mogelijk wordt afgestemd op jouw persoonlijke leerbehoefte en mogelijkheden. Samen met je coach bepaal je je eigen, optimale leerroute.

    Binnen dit flexibele onderwijs schuif je aan bij het onderwijsaanbod dat je nodig hebt.

    Je voert je opdrachten zoveel mogelijk uit op jouw werkplek, waarbij je begeleiding krijgt van een vakdocent van Fontys en een begeleider van je school. Zo leer je precies wat er nodig is in jouw situatie. En in maximaal 2 jaar haal jij zo je lesbevoegdheid!

     

     

    Aanmelden

    Hieronder vind je de startdatum van dit traject en kun je je aanmelden.

    Startdata


    Wordt hier geen startdatum en aanmeldknop getoond?
    Dan is aanmelden op dit moment (nog) niet mogelijk.
    Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de cursus/opleiding. We helpen je graag verder!
    Alle contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

     

    Locaties en contact