Sprint naar content

Praktische info

 

Agenda

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.


Praktische info

Niveau
Zij-instroom traject
Startmoment(en)
05-09-2024
Kosten
De totale kosten van het traject zijn afhankelijk van je persoonlijke scholingsaanbod.
studieduur:
≤ 2 jaar

In het geschiktheidsonderzoek wordt vastgesteld of je geschikt bent om als zij-instromer (verder) te worden opgeleid. Er moet worden vastgesteld:

  1. of je in staat bent om, onder begeleiding van de school, per augustus/september of februari als leraar vmbo-onderwijs te functioneren;
  2. in hoeverre je al aan de vereiste leeruitkomsten voldoet en in welke leeruitkomsten je je tijdens de scholing van maximaal 2 jaar (verder) moet bekwamen;

Gedurende de periode ter voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek is het voldoende als je bent aangesteld als stagiair. Het geschiktheidsonderzoek van PTH kent de volgende toetsmix:

  • een assessmentdossier bestaande uit: je CV (diploma’s, certificaten, relevante cursussen); een zelfbeoordeling op de vereiste leeruitkomsten; bewijsstukken in de vorm van beroepsproducten en bijbehorende feedback en referenties door experts;
  • een performance assessment op de eigen leerwerkplek, afgenomen door twee assessoren;
  • een criterium gericht interview. Beide assessoren gaan met je in gesprek over hun bevindingen voortkomend uit de beoordeling van jouw assessmentdossier en de observatie van je performance assessment.

Wanneer je door de lerarenopleiding voldoende geschikt bent bevonden om direct voor de klas te staan, ontvang je een geschiktheidsverklaring. Je sluit met je school een begeleidingsovereenkomst af en je krijgt dan van je school een aanstelling van maximaal twee jaar en binnen deze periode moet je je volledige bevoegdheid halen. Op de site van het ministerie van Onderwijs: ‘Hoe kan ik als zij-instromer lesgeven in het onderwijs?’ vind je alle informatie.

Je kunt  bij de Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH) in overleg op verschillende momenten starten met scholings- en begeleidingsaanbod op maat.

Uniek bij de Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH) is dat het scholingsaanbod zoveel als mogelijk wordt afgestemd op jouw persoonlijke leerbehoefte en mogelijkheden. Samen met je coach bepaal je je eigen, optimale leerroute.

Binnen dit flexibele onderwijs schuif je aan bij het onderwijsaanbod dat je nodig hebt.

Je voert je opdrachten zoveel mogelijk uit op jouw werkplek, waarbij je begeleiding krijgt van een vakdocent van Fontys en een begeleider van je school. Zo leer je precies wat er nodig is in jouw situatie. En in maximaal 2 jaar haal jij zo je lesbevoegdheid!

De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de kosten van je scholing. Zij kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij DUO. De subsidie is over het algemeen ruim, en dekt ook kosten van het geschiktheids- en  het bekwaamheidsonderzoek.

De totale kosten van het traject zijn afhankelijk van je persoonlijke scholingsaanbod.

Werkgevers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een zij-instroomsubsidie krijgen voor een on(der)bevoegde leraar. Het ministerie van OCW beslist elk jaar opnieuw of er subsidie voor zij-instroom beschikbaar is.

Op de website van DUO staat meer info over de regeling en is deze subsidie aan te vragen.