Sprint naar content

Video-interactiebegeleiding Logopedie

Wil jij jouw communicatie in het begeleiden van cliënten verder professionaliseren? Dan is de inzet van video een zeer effectief middel. Als je video-opnames maakt van de interactie met je cliënt ontdek je verbeterpunten. Je leert en reflecteert in deze incompany cursus via eigen videomateriaal.

Over deze incompany cursus

De incompany cursus Video-Interactiebegeleiding Logopedie (VIB-L) voor logopedisten bestaat uit drie modules. De volgende modules kunnen aansluitend worden gevolgd.

Drie modules

 • Introductie | video-analyse
 • Supervisie 1 | nadruk op eigen ontwikkeling
 • Supervisie 2 | nadruk op trajectbegeleiding cliënt

Invalshoek

VIB-L richt zich op de communicatieve problemen met de cliënt. Via video-opnames analyseer je hoe je met je cliënt communiceert. Zo zie je hoe je deze kunt bijstellen. Je brengt zelf videomateriaal in. Zo is het direct toepasbaar is in jouw praktijk. Zelfreflectie en het geven en ontvangen van feedback zijn belangrijk in deze cursus.

 

Voor wie?

Deze incompany cursus is bedoeld voor logopedisten met een afgeronde hbo-opleiding.


Andere achtergrond?

Heb je een andere achtergrond? Dan ben je welkom als je mensen met communicatieve problemen begeleidt en daarin nauw samenwerkt met een logopedist. Neem voor toelating eerst contact op met de opleidingscoördinator: fontysprohealth@fontys.nl

 

Placeholder for Fontys video
Fijne kleine groep, veilige sfeer en bijna privéles. Erg waardevol!'
Cursist, 2022

 

Inhoud en opbouw

Deze cursus is de perfecte aanvulling op jouw kennis en ervaring.

Je gaat met jouw videomateriaal en leervragen aan de slag en maakt een micro-analyse van de videobeelden. Je leert analyseren, reflecteren, en motiverende feedback geven en ontvangen.

De cursus bestaat uit drie modules: 'Introductie', 'Supervisie 1' en 'Supervisie 2'.

Video-analyse

In de introductiemodule ligt het accent voornamelijk op de video-analyse. Deze module bestaat uit twee hele cursusdagen, met een tussenliggende periode van ongeveer drie weken. In deze periode voer je enkele video-huiswerkopdrachten uit.

Dag 1

Tijdens de eerste cursusdag krijg je theoretische uitleg over Video-interactiebegeleiding binnen de logopedie (VIB-L). Ook behandelen we de toepassing ervan in de praktijk. Via beeldmateriaal krijg je inzicht in hoe je werkt met VIB-L. Je sluit de dag af met het bespreken van de opdrachten ter voorbereiding op de tweede cursusdag.

Dag 2

In periode tussen de eerste en tweede lesdag maakten alle cursisten de praktijkopdrachten. Deze tweede lesdag gaan jullie deze opdrachten gezamenlijk (via peerfeedback) bekijken, bespreken en analyseren. Daarna leer je meer over het voeren van feedbackgesprekken. Ook oefen je het terugkijken met ouders/begeleiders op het door de cursisten gemaakte beeldmateriaal.

Leerdoelen Introductie

In deze cursus leer je (via video-opnames) micro-analyses te maken van de interactie met je cliënt. Duidelijk wordt hoe je doelgedrag kunt bepalen en bijstellen. Vervolgens ga je aan de slag met de feedbackprocedure en activerende feedback.

Eigen ontwikkeling

In VIB-L Supervisie I ligt de nadruk op jouw ontwikkeling. Je blijft je blik van video-analyse aanscherpen vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast leer je om effectieve basiscommunicatie toe te passen. Je zet je verschillende coachingprincipes op het juiste moment in.

Dit supervisietraject bestaat uit zes bijeenkomsten van elk drie uur. De bijeenkomsten zijn één keer per drie of vier weken. In de tussenliggende periode voer je enkele huiswerkopdrachten uit.

Leerdoelen Supervisie

 • 1. Je kunt VIB-L toepassen in een multidisciplinaire setting.
 • 2. Je kunt systeemgericht handelen. Ofwel: bespreken welke belangrijke communicatiepartners (bijv. school, instelling, thuissituatie, peers) je moet betrekken het proces.
 • 3. Je kunt relevante video-interactieopnames maken, selecteren en analyseren in een functionele context. Dit doe je aansluitend bij de hulpvraag.
 • 4. Je kunt een micro-analyse maken van de videobeelden. Je bepaalt het doelgedrag in overleg met de ouder(s)/begeleider en het kind/jongere. Hierbij staat het vergroten van de participatiemogelijkheden voorop.
 • 5. Je kunt relevante beeldfragmenten selecteren voor het begeleidingsgesprek.
 • 6. Je kunt activerende coachingstechnieken inzetten tijdens het feedbackgesprek. Dit doe je bij diverse doelgroepen (ouders, jongeren of andere hulpverleners) en afgestemd op de hulpvraag. Je kijkt hierbij naar de mogelijkheden en de kracht van de ander.
 • 7. Je kunt naar aanleiding van beeldfragmenten het ontwikkelingsproces beschrijven van de ouder/begeleider, het kind en van jezelf. Je onderbouwt daarbij gemaakte keuzes vanuit evidence based practice.
 • 8. Je kunt reflecteren op jouw communicatie. Ook reflecteer je op het toepassen van de principes van basiscommunicatie.
 • 9. Je kunt activerende feedback formuleren aan je medecursisten.
 • 10. Je kunt algemene sociale en ethische normen toepassen, zoals in de beroepscode Logopedist staat beschreven. Je hebt respect voor de privacy, informed consent, zelfbeschikkingsrecht, autonomie en culturele sensitiviteit. De keuzes van de ander zijn daarin essentieel.

Trajectbegeleiding van de cliënt

In VIB-L Supervisie II ligt de nadruk op de trajectbegeleiding van de cliënt. Aan de hand van zelfreflectie leer je variëren in verschillende vraagstellingen. Je leert je cliënten te coachen bij weerstand. Dit doe je via motiverende, oplossingsgerichte feedback.

Supervisie ll vormt een verdieping op het ontwikkelingsproces in Supervisie l. Vandaar dat leerdoelen 1 t/m 10 uit VIB-L Supervisie l centraal blijven staan. Daarnaast verschuift de begeleiding naar meer complexe situaties:

Aanvullend leerdoel Supervisie ll

Dit supervisietraject bestaat uit zes bijeenkomsten van drie uur. De bijeenkomsten zijn één keer per drie of vier weken. In de tussenliggende periode voer je enkele huiswerkopdrachten uit.

 
 

Meerwaarde

Na een succesvolle afronding van de drie modules van de cursus Video-interactiebegeleiding Logopedie ben jij onder meer in staat om:

 • een micro-analyse te maken van de videobeelden. Je bepaalt in overleg met de ouder(s)/begeleider en het kind/jongere het doelgedrag.
 • te reflecteren op jouw communicatie.
 • activerende coachingstechnieken in te zetten in complexe situaties. Bijvoorbeeld bij weerstand of onbegrip.

Je ontvangt het certificaat Video-Interactiebegeleiding Logopedie. Met dit certificaat kun je je registreren bij de 'Associatie Interactiebegeleiding en Thuisbegeleiding' (AIT) voor landelijke kwaliteitsregistratie. Meer informatie hierover vind je op: aitnl.org.


Accreditatie

Deze incompany cursus is bij kwaliteitsregister 'Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP)' geaccrediteerd voor 96 punten in totaal.
- Video-interactiebegeleiding Logopedie – introductie: 24 punten
- Video-interactiebegeleiding Logopedie – Supervisie 1: 36 punten
- Video-interactiebegeleiding Logopedie – Supervisie 2: 36 punten

 
Placeholder for Fontys video
Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen, events en nascholingsaanbod binnen het vakgebied logopedie?'
Meld je dan aan voor onze periodieke nieuwsbrief!

 

Praktische info

Niveau
Cursus

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via fontysprohealth@fontys.nl

De prijs van deze opleiding vindt je bij ''praktische informatie''.

Dit bedrag is vrijgesteld van btw en inclusief thee of koffie en de verplichte leermiddelen (tenzij anders aangegeven).


Subsidie, lening of een beurs?

Bekijk hier of je in aanmerking komt voor subsidie regelingen.


Is het mogelijk om de opleiding in termijnen te betalen?
Het is mogelijk om deze opleiding in termijnen te betalen. Dit is kosteloos. Na aanmelding kun je hiervoor contact opnemen met onze afdeling lesgeld: lesgeld@fontys.nl.


Welke kosten zijn wel/niet inbegrepen?
Je hoeft bij ons geen onverwachte extra kosten te verwachten mits expliciet vermeld op de website. De opleidingsprijs zoals vermeld op de website is inclusief lesmateriaal, catering, accreditatie, etc..


Annuleringsvoorwaarden
Op al onze opleidingen zijn de leveringsvoorwaarden van Fontys van toepassing.

  Deze incompany cursus bestaat uit 3 modules die achter elkaar kunnen worden gevolgd.

  Komt dit niet uit? Dan is het ook mogelijk om pauzes in te bouwen tussen de verschillende modules. Of om alleen de introductiemodule te volgen. Kijk daarvoor op de opleidingspagina VIB-L Introductie.

  Binnen het aanbod Video-interactiebegeleiding Logopedie vallen:

  Complete cursus

  * Wanneer je je gelijktijdig voor deze cursus inschrijft, krijg je korting ten opzichte van de drie losse modules.

  Losse modules

   

   

  Incompany

  Deze cursus wordt uitsluitend incomapany aangeboden. Interesse? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder! Alle contactgegevens vind je onderaan deze pagina.