Sprint naar content

Verpleegkunde (deeltijd)

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Eindhoven

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • Proefstuderen

Bloei jij op als je zelfstandig aan de slag kunt en kun je goed plannen? Mooi! Dit heb je namelijk nodig in zowel de deeltijdopleiding Verpleegkunde als in je latere beroep als verpleegkundige. Daarnaast is het fijn als je een onderzoekende houding én geduld hebt. En dat je graag met mensen werkt! Je zet je in voor de best passende (toekomstige) zorg voor iedere patiënt.

Over de opleiding

Wil jij je omscholen naar verpleegkundige? Dan kun je als zij-instromer in 4 jaar je Verpleegkunde diploma halen. De inhoud van de opleiding in deeltijd is hetzelfde als bij de voltijdopleiding Verpleegkunde, alleen heb je minder lesdagen en moet je meer zelfstandig doen. Na twee jaar stap je over naar de duale variant van de opleiding Verpleegkunde waar je werken en leren combineert.

Een hbo-verpleegkundige heeft de capaciteiten om, vooral in complexe situaties waar je niet kunt terugvallen op routine en procedures, de zorg te regelen die een patiënt nodig heeft. Je kijkt over de grenzen van je eigen vak heen en kunt nieuw onderzoek en nieuwe inzichten toepassen in de praktijk. Wil jij dat leren in de deeltijdopleiding Verpleegkunde? Dan doen we een beroep op je levenservaring en zelfstandigheid.

Waarom de opleiding Verpleegkunde zij-instroom?

 • Kleine lesgroepen waardoor de lessen efficiënt en intensief zijn
 • Bevlogen docenten die je helpen om het beste uit jezelf te halen
 • Ruimte om je persoonlijk te ontplooien
 • Leren in de praktijk: op stage en via praktijklessen
 

Wat ga je leren?

Tijdens het zij-instroom traject leer je de best mogelijke zorg te geven aan iedere patiënt. Je verdiept je in hoe je de zorgvraag achterhaalt en tot een zorgplan komt. Dit doe je door nauwkeurig te observeren, grondig te onderzoeken en kritisch te zijn. Je leert samenwerken, communiceren en organiseren. Bovendien oefen je vaak verpleegkundige vaardigheden zoals injecteren en wondverzorging. 

 • Goede mix tussen theorie en praktijk
 • Vakken als anatomie, fysiologie en pathologie
 • Verpleegkundige handelingen leren in het skills lab
 • Effectief leren communiceren
 
Placeholder for Fontys video
De eerste 2 jaar loop je stages in een zorginstelling. Je verdiept je in hoe je de zorgvraag achterhaalt en tot een zorgplan komt".
 

Hoe ziet je week eruit?

Je hebt in het eerste jaar 1,5 dag per week les, een dag en een avond. De lesgroep is klein, ongeveer 16 studenten waarmee je samen leert. Reken naast de contacturen op 12 tot 16 uur zelfstandig studeren. Hoe je deze uren door de week heen verdeelt, bepaal je helemaal zelf.  


Werken en leren 

Je loopt in het eerste en tweede jaar stage. Na het 2e leerjaar stap je over naar de duale variant. Je combineert dan werken en leren bij een werkgever in de gezondheidszorg. In het tweede jaar ga je daarvoor op zoek naar een werkgever. Lukt dit niet, dan gaan we samen op zoek naar een oplossing, zodat je de opleiding altijd kunt vervolgen.

 
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

  Verpleegkunde afgerond op mbo-niveau?

  Heb je een Verpleegkunde-diploma op mbo-niveau?

  Kijk dan bij Verpleegkunde duaal of bij Verpleegkunde voltijd. Zowel de voltijdopleiding als de duale variant kun je in 2,5 jaar afronden. Dit is niet mogelijk binnen de deeltijdopleiding.


Niet de juiste vooropleiding? 
 
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.   

Buitenlands diploma

Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

 

Placeholder for Fontys video
Tijdens de lessen kom je voortdurend in aanraking met praktijkechte situaties en zijn er veel mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen met andere studenten."

 

Opbouw

De inhoud van de opleiding in deeltijd is hetzelfde als bij de voltijdopleiding Verpleegkunde, alleen heb je minder lesdagen en moet je meer zelfstandig doen. Na twee jaar stap je over naar de duale variant van de opleiding Verpleegkunde waar je werken en leren combineert. 

In het eerste jaar bestaan je weken uit: 

 • 12 uur les
 • 12 tot 16 uur voorbereiding en zelfstudie


Je maakt kennis met:

 • systematisch en doelgericht werken in projecten
 • lessen anatomie, fysiologie en pathologie (AFP)
 • de kernmodule, waarin je zelfstandig een probleem onderzoekt, dit bespreekt met medestudenten en gezamenlijk tot de beste oplossing komt
 • verpleegkundige vaardigheden die je uitvoert in het skills lab
 • communicatieve vaardigheden
 • het Leven Lang Leren, waarmee je je richt op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • stage (8 weken)
In het tweede jaar vervolg je de opleiding met een mix van theorie en praktijk zoals in het eerste jaar. Ook loop je stage van 18 weken. De stageplaatsen worden, net als in het eerste jaar, door de opleiding geregeld, want aan iedere stageplaats zitten kwaliteitseisen. Als je zelf een stageplaats vindt, moet deze goedgekeurd worden. Aan iedere stageplaats is een docent gekoppeld die de voortgang in de gaten houdt.

Overstap naar duaal

Na twee jaar stap je over naar de duale variant van de opleiding Verpleegkunde. Je combineert dan werken en leren bij een werkgever in de gezondheidszorg. In het tweede jaar ga je daarvoor op zoek naar een werkgever. Lukt dit niet, dan gaan we samen op zoek naar een oplossing, zodat je de opleiding altijd kunt vervolgen.

1. Projecten

Verpleegkundigen werken systematisch en doelgericht. Nauwkeurig observeren, grondig onderzoeken, kritisch zijn, bestuderen van literatuur en het ordenen van alle gegevens, moeten ervoor zorgen dat de zorg die jij geeft, de beste zorg is. Tijdens verschillende projecten leer je hoe je een onderzoek uitvoert of een zorgplan opstelt.


2. AFP: Anatomie, Fysiologie en Pathologie 

Bij deze lessen gaat het om ziekteleer en kennis over het lichaam. Het geeft handvatten om een vooruitziende blik te ontwikkelen aan de hand van wat je ziet en merkt aan de patiënt. Vóór iedere les bestudeer je literatuur, bekijk je video’s en beantwoord je vragen over de verschillende onderwerpen.


3. Kernmodule 

Bij deze vorm van interactief onderwijs staat samenwerkend leren centraal. Aan de hand van een opdracht ga je op zoek naar informatie over een zorgvraag. In de les bespreek je die informatie met elkaar, wissel je kennis uit en voer je discussies om tot een zorgplan te komen.


4. Verpleegkundig practicum 

Je leert verpleegkundige vaardigheden zoals injecteren en het verzorgen van wonden. Hier hoort ook een voorbereiding bij, onder andere met video’s. Je moet veel oefenen om de verpleegkundige vaardigheden goed onder de knie te krijgen. Buiten de les om kun je daarom nog oefenen in het skills lab.


5. Communicatieve vaardigheden 

Als verpleegkundige praat, ondersteun, luister en handel je voortdurend. Je hebt veel contact met patiënten en hun familie, met collega’s, artsen en andere zorgverleners. Verplegen is communiceren! Hoe je als verpleegkundige communiceert in verschillende situaties staat in dit vak centraal. Simulatiepatiënten worden ingezet om de opgedane kennis en vaardigheden te oefenen en te toetsen.


6. Leven lang leren (LLL) 

Het vak ‘leven lang leren’ loopt als een rode draad door de opleiding en zowel je persoonlijke als je professionele ontwikkeling staan hier centraal. Je leert hoe je zelfstandig op zoek gaat naar antwoorden en hoe je zelfsturing ontwikkelt. Hoe houd jij je staande in de veranderende maatschappij en welke vaardigheden zijn daarbij nodig? En wat betekent dat voor het verpleegkundig vak?


7. Stage 

In het eerste jaar ga je 8 weken stage lopen. De stageplaatsen worden zorgvuldig uitgezocht en er is altijd professionele begeleiding. Je mag ook zelf op zoek gaan naar een stageplaats, de opleiding zal deze dan nog wel moeten goedkeuren. 

 
 

Werk/ Stage

Als zij-instromer is het niet nodig om al een baan in de zorg te hebben. Je gaat vanaf het eerste jaar stage lopen. In het eerste jaar gaat het om 8 weken stage en dat is meestal in de maanden februari en maart. In het tweede jaar loop je 18 weken stage. Doorgaans is dat van september tot en met januari, maar daar kan van afgeweken worden. 

Veel studenten werken naast deze deeltijdstudie. Het is daarom goed om zowel met je werkgever als je stage-instelling afspraken te maken over hoe je de uren verdeelt. Vanaf het derde jaar is het de bedoeling dat je werken en leren combineert in de duale opleiding. Lukt het niet om vanaf leerjaar drie een duale werkplek te vinden, dan gaan we samen op zoek naar een aangepaste studieroute.


Na je opleiding 

Er is veel vraag naar hbo-verpleegkundigen! De zorg is in beweging en ook het beroep van verpleegkundige is aan veranderingen onderhevig: de toenemende vergrijzing, de steeds complexere zorgvragen en de groeiende vraag naar professionals op hbo-niveau die zorg verlenen op hoog kwalitatief niveau. Na je opleiding Verpleegkunde zij-instroom kun je overal in de gezondheidszorg gaan werken als verpleegkundige. Bijvoorbeeld in: 

 • het ziekenhuis
 • de ouderenzorg
 • de wijk
 • de gehandicaptenzorg
 • de psychiatrie
 
Placeholder for Fontys video
Er is een groeiende vraag naar hbo-verpleegkundigen. Je kunt in dit betekenisvolle beroep altijd aan de slag.

 

Agenda

Open avond
5 juni 2024
Programma

Docenten en studenten vertellen je alle ins en outs over de opleiding. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. We gaan graag met jou in gesprek.

Meer weten over de opleiding Verpleegkunde

Wil je graag een gesprek met iemand van de deeltijdopleiding Verpleegkunde? Dat kan! Met algemene vragen over toelating en aanmelding kun je contact opnemen met fmg-onderwijsenonderzoek@fontys.nl of bellen naar 08850 77022.

Voor meer inhoudelijke informatie kun je een e-mail sturen naar coördinator van de deeltijdopleiding Renske Mol. Zij neemt dan contact met je op. 

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor de (deeltijd) opleiding Verpleegkunde? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Belastingvoordeel
 • Betaling collegegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

  Aanvullende kosten

Houd rekening met aanvullende kosten voor studieboeken en leermiddelen.

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas ingeschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Lees meer over je collegegeld.

 

Contact en locatie

Contact met student Imke

Heb je een vraag? Laat het deeltijdstudent Imke weten en zij probeert je zo snel mogelijk te antwoorden. Imke zit in het eerste leerjaar van de deeltijdopleiding Verpleegkunde.

Mail Imke

Contact met docent Renske

Renske is coördinator en docent bij de deeltijdopleiding Verpleegkunde. Je kunt haar mailen met inhoudelijke vragen over deze opleiding.

Mail Renske

Praktische vragen?

Praktische vragen, zoals over de start van de opleiding, aanmelding en toelating, kun je stellen aan de medewerkers van de studentadministratie.

Mail de studentenadministratie