Sprint naar content

Transformatorhuisje

Wil jij in korte tijd jouw kennis over werkplekbegeleiding verbreden? Wil jij leren hoe je aanstaande leraren kunt laten werken aan hun zelfvertrouwen en het vinden van hun kracht? Neem dan deel aan de online cursus Transformatorhuisje.

Over de cursus

Aanstaande leraren op de werkplek werken vaak onder hoogspanning. Gelukkig kunnen zij, mede door goede begeleiding, de hoogspanning die ze ervaren omzetten in laagspanning. Laagspanning waarbij ze zich comfortabel voelen, vertrouwen ontwikkelen, routines opbouwen, zelf stappen zetten bij onverwachte situaties en weten hoe ze vanuit hun kracht kunnen werken. In deze cursus krijg je inzicht in belangrijke aspecten van werkplekleren. Je krijgt handreikingen om het leren op de werkplek te verdiepen. Het traject bestaat uit vier online bijeenkomsten van twee uur, een vijfde terugkombijeenkomst is optioneel.

Over het Transformatorhuisje

Eind 2019 verscheen de katern ‘Het transformatorhuisje’ bij 'Platform Samen Opleiden & Professionaliseren'. Hierin komen inzichten en methodieken voor het opleiden van aanstaande leraren op de werkplek aan bod. De metafoor ‘Transformatorhuisje’ wordt gebruikt om het complexe proces van opleiden van aanstaande (vo en mbo) leraren op een samenhangende en begrijpelijke manier te duiden. Een link naar de katern vind je hier.  

 

Voor wie?

Ben jij een lerarenopleider die betrokken is bij het opleiden van aanstaande leraren (op de werkplek)? Of ben je werkplekbegeleider, schoolopleider, instituutsopleider of docent algemene professionele vorming (APV)?

En wil jij je verder ontwikkelen in:

  • leerprocessen van aanstaande leraren
  • pijlers van het leren op de werkplek
  • de context van het leren
  • het doel van werkplekleren

Dan sluit de online cursus Transformatorhuisje perfect aan bij jouw ambities!

De voorkeur gaat ernaar uit dat per (opleidings)school twee of drie opleiders deelnemen, maar individueel deelnemen is ook mogelijk.

 

Placeholder for Fontys video
'Aandacht voor het diffuus geheel van leren van aanstaande leraren.'

 

Over de cursus

Bob Koster en Judith Stappers verzorgen deze cursus vanuit het onderzoeksnetwerk 'Werkplekleren en Samen Opleiden'. Concreet gaan zij in op:

  • Leerprocessen van aanstaande leraren
  • Pijlers van het leren op de werkplek
  • De context van het leren en het doel van werkplekleren

Aantal deelnemers per (opleidings)school

De voorkeur gaat ernaar uit dat er per (opleidings)school twee of drie opleiders deelnemen, maar individueel deelnemen is ook mogelijk. Tussen de bijeenkomsten door ga je in de eigen opleidingspraktijk aan de slag met de verkregen inzichten en handelingsmogelijkheden aan de hand van opdrachten van de trainers. Je ervaringen vormen input voor de volgende bijeenkomst.

Ervaringen van deelnemers

Uit de evaluaties tot nu toe bleken de deelnemers positief over de opdrachten, de metaforen en over de afwisseling tussen theorie en praktijk. Ook de keuze om twee of drie opleiders van dezelfde school deel te laten nemen ervaarden zij positief, evenals het online karakter: “Online kan prima en het scheelt tijd”.

Het traject leverde de deelnemers bruikbare kennis op, zie ook enkele citaten:

“Voor mij was heel veel nieuw en ik heb heel veel geleerd.”
”Aandacht voor het diffuus geheel van leren van aanstaande leraren.”
“Veel praktische handvatten.”
“Meer inzicht in de methodieken gekregen.”
 
 

Praktische info

Niveau
Cursus
Lesplaats(en)
online
Lesdagen en -tijd
Woensdag van 14.30-16.30 uur op 25 januari, 1 maart, 29 maart en 12 april

Voor mbo: neem contact op met Christel Kuijpers, telefoon 06-53692002, e-mail c.kuijpers@fontys.nl.

Voor vo: neem contact op met Annet Meinen, telefoon 0610191838, e-mail a.meinen@fontys.nl.

Heb je een specifieke leervraag voor jouw school of organisatie? We bieden speciale trajecten op maat, afgestemd op de individuele scholingsbehoeften van medewerkers én op locatie. Neem contact op met onze relatiemanager om de mogelijkheden te bespreken. Kijk op Fontys op maat.

 

 

Aanmelden

Voor deze cursus kun je een maatwerktraject aanvragen bij onze relatiemanager, Christel Kuijpers. Haar contactgegevens vind je bij praktische info.