Sprint naar content

Theologie

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Utrecht

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • Meeloopdagen
 • En meer...

Ben jij geïnteresseerd in wat mensen ‘zin’ geeft? Wil je mensen begeleiden bij levensvragen zoals ‘Waartoe besta ik’ en ‘Hoe ga ik om met thema’s als schuld en rouw? Binnen de opleiding Theologie - Geestelijk begeleider vul je jouw professionele kwaliteiten aan met de nieuwe deskundigheid voor het uitoefenen van het beroep van geestelijk begeleider.

Over de opleiding

Jij werkt graag met mensen. De aandacht voor zingeving en spiritualiteit neemt toe. Tijdens deze deeltijdopleiding ontwikkel je je theologische, filosofische, religiewetenschappelijke en communicatieve deskundigheid. Hiermee begeleid je mensen bij levensvragen. Filosofie en reflectie zijn belangrijke onderdelen van de katholieke theologie, het vertrekpunt van je studie. Kennis en praktijk zijn in de opleiding sterk met elkaar verweven. Als deeltijdstudent volg je hetzelfde programma als de voltijdstudenten, maar we verwachten van je dat je de competenties sneller eigen kunt maken.

Waarom de opleiding Geestelijk begeleider?

 • Persoonlijke aandacht
 • Betrokken en bevlogen docenten
 • Leren uit de praktijk: elk jaar stage en trainingen
 • Een open sfeer en een diverse studentenpopulatie
 • Een goed bereikbare (OV) locatie in het centrum van Utrecht
 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding komen naast het christendom ook andere levensbeschouwelijke tradities aan bod. Er is een grote diversiteit aan vakken, zoals filosofische ethiek, oosterse en westerse spiritualiteit en sociale wetenschappen. Je leert methodisch op je handelen te reflecteren. Ook doe je begeleidingsvaardigheden op via diverse trainingen die geïntegreerd worden in de stages.

 • Je krijgt een stevige kennisbasis
 • Grote aandacht voor levensbeschouwelijke gesprekvoering
 • Studieonderdelen als interreligieuze dialoog, ondernemerschap en moraaltheologie
 • Je krijgt de ruimte om je verder te ontplooien
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Ervaring met deeltijd studeren bij Fontys Theologie Levensbeschouwing (FTL)

Diana van Cooten
 

Hoe ziet je week eruit?


Lesdagen

Elke dinsdag heb je college.

Op vrijdagen zijn er colleges voor de voltijdstudenten waar deeltijdstudenten ook welkom zijn.

Studielast

Tijdens het intakegesprek, volgend op je inschrijving, maken we een inschatting van de hoeveelheid uren zelfstudie die je nodig hebt. Dit hangt van veel factoren af, waaronder de al beschikbare kennis en competenties.

 
 

Toelatingseisen

Cultuur & Maatschappij

Direct instroombaar

Economie & Maatschappij

Direct instroombaar

Natuur & Gezondheid

Direct instroombaar

Natuur & Techniek

Direct instroombaar

Cultuur & Maatschappij

Direct instroombaar

Economie & Maatschappij

Direct instroombaar

Natuur & Gezondheid

Direct instroombaar

Natuur & Techniek

Direct instroombaar

Mbo

Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Eén vak niet in jouw pakket? 
Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.   

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Eerder een opleiding gedaan?
Heb je al eerder een hbo- of wo-opleiding gedaan? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een onderzoek naar Eerder Verworven Competenties (EVC). Lees hier meer over het EVC-onderzoek en het aanvragen van vrijstellingen.

 

Placeholder for Fontys video
Leren en toepassen gaan in mijn colleges hand-in-hand. Ik stimuleer studenten om kritisch naar hun eigen handelen te kijken, te reflecteren en te leren van hun ervaringen. Daarmee worden ze professionals die ook na hun studie blijven groeien in hun vak.”
Docent Marieke Milder

 

Opbouw

Opbouw van Theologie - Geestelijk begeleider deeltijd:

Je houdt je in je eerste jaar bezig met:

 • 9 uur les per week
 • Zelfstudie
 • Korte stage

Kennismaken met de praktijk: Geestelijk begeleider

De rode lijn in je propedeusejaar is ‘Kennismaken met de praktijk: Geestelijk begeleider’. Je loopt een korte stage, werkt aan allerlei vaardigheden en maakt een eerste beroepsproduct.

Vakgebieden Theologie

Daarnaast krijg je de inleiding op alle vakgebieden van je studie Theologie: dat zijn religiewetenschappen, geschiedenis van het christendom, filosofie, bijbelwetenschappen, sociale wetenschappen en spiritualiteit.

Je houdt je in je tweede jaar bezig met:

 • 6 uur les per week
 • 3 uur stage per week
 • Zelfstudie

In het tweede jaar ga je dieper in op de lesstof met vakken als ‘Jodendom en Islam’, ‘Filosofische ethiek’, ‘Godsdienstsociologie’ en ‘Oude Testament’. Vanaf de tweede periode van het tweede jaar gaat ook de praktijkleerlijn verder.

De praktijkleerlijn ziet er als volgt uit:

 • Propedeuse, jaar 1, begin je met ‘Kennismaken met de praktijk’;
 • Hoofdfase, jaar 2 en 3, ga je verder met ‘Oefenen in de praktijk’;
 • Afstudeerfase, jaar 4, dan ga je zelfstandig ‘Werken in de praktijk’.

Tijdens ‘Oefenen in de praktijk’ ga je verder met observatie en oriëntatie, waarna je dieper ingaat op de praktijk van de geestelijke begeleiding. Je krijgt hiervoor trainingen op het gebied van gespreksvoering, didactiek, vieren en rituelen en groepsdynamica.

Je houdt je in je derde jaar bezig met:

 • 6 uur les per week
 • 3 uur stage per week
 • Zelfstudie

Oefenen in de praktijk

Vanaf de start van jaar 3 ga je gelijk door met ‘Oefenen in de praktijk’. In intervisiebijeenkomsten oefen je niet alleen met behulp van je eigen ervaringen, maar ook met die van medestudenten. Daarnaast ga je aan de slag met ondernemerschap, hermeneutiek en het beroepsproduct voor geschiedenis van het christendom. De andere beroepsproducten volgen in het vierde jaar.

Minor

In de laatste periode van dit derde jaar is er de vrije ruimte (minor) van 15 studiepunten. Je kunt je vrije ruimte invullen bij Fontys Hogescholen, bij een andere hogeschool in Nederland of in het buitenland. Door deze minor kun je je eigen accenten geven aan je studie. Je kunt specialiseren op een bepaald onderdeel van je vak of juist breder kijken.

Je houdt je in je vierde jaar bezig met:

 • 5 uur les per week
 • 7 uur stage per week
 • Zelfstudie

Werken in de praktijk

In jaar 4 bereid je je daadwerkelijk voor op het zelfstandig uitoefenen van je toekomstige beroep. Tijdens ‘Werken in de praktijk’ ga je tijdens je stage onder andere aan de slag met projectmatig werken, verandertrajecten en spreken in het openbaar. Je laat zien dat je alle kennis uit je studie kunt integreren in de begeleiding van mensen.

Beroepsproducten

Daarnaast maak je nog drie beroepsproducten voor de studieonderdelen ‘Bijbelwetenschappen’, ‘Systematische theologie’ en ‘Filosofie’.

Assessment

Je rondt je studie af door een assessment voor ‘Werken in de praktijk’ waarin je aantoont klaar te zijn voor het werk van geestelijk begeleider.

 
 

Werk/stage

Elk studiejaar loop je stage. Tegelijkertijd krijg je vanuit de opleiding begeleiding. Zo kun je je werkervaringen uit de stage inbrengen, bespreken en omzetten in gedrag. Je bent vrij om een stageplaats te zoeken in de buurt van je eigen woonplaats. Natuurlijk dient deze wel aan onze voorwaarden te voldoen.

Stage per studiejaar

De 'praktijkleerlijn' begint in de propedeuse met een korte stage: ongeveer 30 uur op de stageplek. In de hoofdfase (jaar 2 en 3) kijk je of je geschikt bent voor een beroepsmogelijkheid van de opleiding Theologie. De stage en bijbehorende trainingen omvatten 30 studiepunten. In het vierde jaar loop je het gehele jaar stage. Ondertussen werk je aan een aantal beroepsproducten.

Beroep midden in de samenleving

Met de opleiding Theologie kies je voor een beroep midden in de samenleving. Je werkt vaak in een context met diverse levensbeschouwingen. Ook kun je bij een specifieke geloofsgemeenschap aan de slag.

Je kunt bijvoorbeeld gaan werken als:

 • Geestelijk begeleider in een instelling of thuissituatie
 • Ritueel begeleider
 • Zingevingscoach
 • Kerkelijk werker
 • Geestelijk verzorger bij de politie
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Student Bianca van Raaij “Het is best balanceren, maar het valt me niet tegen.”

Deeltijdopleiding Theologie (geestelijk begeleider): combinatie werk en privé

 

Agenda

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer weten over de opleiding Theologie

Wil je graag een gesprek met iemand van de deeltijdopleiding Theologie? Dat kan. Neem contact op met ons bureau via theologielevensbeschouwing@fontys.nl of via telefoon: 08850-73000.

Wil je weten hoeveel collegegeld je dient te betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Lees meer over subsidieregelingen:

- Leven Lang Leren Krediet

- Beurzen voor leraren

- Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

  Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
  Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

  Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas ingeschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

  Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
  De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

  De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

  Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
  De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

  Lees meer over je collegegeld.