Sprint naar content

Structureel Echoscopisch Onderzoek 1e trimester

 • Algemene informatie over de training
 • Over de theorietoetsing
 • Over de vaardigheidstraining
 • Aanmelden vaardigheidstraining bij Fontys Hogeschool
 • Voor wie is deze training
 • Certificering

Vanaf 1 september 2021 kunnen zwangeren in Nederland – naast het tweede trimester SEO – ook deelnemen aan het eerste trimester SEO. Dit gebeurt in het kader van de landelijke wetenschappelijke IMITAS studie.

Het doel van de wetenschappelijke studie is om meer inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van het eerste trimester SEO. Het onderzoek richt zich op ervaringen van zwangeren en professionals.


Opleiden van echoscopisten

De training voor echoscopisten voor het eerste trimester SEO is ontwikkeld in samenwerking met het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek en wordt uitgevoerd door ervaren SEO-opleidingen (zie de handleiding ). Als echoscopist kun je je alleen laten opleiden voor het uitvoeren van het eerste trimester SEO als je voldoet aan bepaalde voorwaarden en je bereid bent om na de opleiding deel te nemen aan de wetenschappelijke studie. Voor wie is deze training?

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Twee webinars gericht op de theorie rondom het eerste trimester SEO
 • Online theoretische toets
 • Vaardigheidstraining

De Webinars

Er wordt een algemeen webinar aangeboden waar ook de counselors aan deelnemen en een verdiepend webinar alleen voor echoscopisten. Dit laatste verdiepende webinar wordt op twee verschillende data live aangeboden. Echoscopisten zijn verplicht deel te nemen aan het algemene webinar en eenmaal  aan het verdiepende webinar. De webinars worden verzorgd door de Regionale Centra. Tijdens de webinars worden de theoretische achtergrond en de praktische uitvoering van het eerste trimester SEO behandeld. Iedereen die in aanmerking komt voor de opleiding eerste trimester SEO ontvangt een uitnodiging en kan zichzelf aanmelden.

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Na deelname aan de webinar ontvang je een bewijs van deelname. Dit is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de theorietoets eerste trimester SEO.


De theorietoets

De theorietoets wordt verzorgd door Fontys Pro/ Fontys Paramedische Hogeschool.

Deze toets wordt online afgenomen via de toetsapplicatie Testvision en bestaat uit 40 vragen die gebaseerd zijn op de theoretische stof die behandeld is tijdens de webinars, de vragen zijn geformuleerd vanuit de leerdoelen (zie handleiding). Voorafgaand aan de toets heb je de mogelijkheid om een proeftoets te maken.


De vaardigheidstraining

Tijdens de vaardigheidstraining leer je de verschillende structuren van de foetus in beeld te brengen (zoals vastgelegd in de Kwaliteitsstandaard eerste trimester SEO).

De vaardigheidstraining duurt één dagdeel en wordt aangeboden door

De inhoud, de opzet en de kosten van de training zijn bij alle opleidingsinstituten hetzelfde. Je mag zelf kiezen waar je de vaardigheidstraining wilt volgen.

Aanmelden theorietoets

 • Klik hier om je aan te melden

Een verplicht onderdeel van de training Structureel Echoscopisch Onderzoek 1e trimester is de theoretische toets. Deze toets wordt online afgenomen. De praktische details hierover ontvang je na aanmelding voor deze toets.

De toetsvragen zijn gebaseerd op de theoretische stof die behandeld is tijdens de webinars, zie studiehandleiding. De online toets bestaat uit 40 vragen waarin onder andere gebruik wordt gemaakt van beeldmateriaal om echoscopische beeldherkenning te toetsen. Na aanmelding ontvang je de praktische details en heb je de mogelijkheid tot het maken van een proeftoets.


Nadat de theorietoets met goed gevolg is afgerond, wordt een certificaat Theorietoets eerste trimester SEO afgegeven. Dit certificaat is een voorwaarde voor deelname aan de vaardigheidstraining, indien verplicht.

Voor echoscopisten die de vaardigheidstraining niet verplicht hoeven te volgen, wordt na afronding van de toets direct het landelijke certificaat voor de opleiding eerste trimester SEO afgegeven. Eventueel kunnen zij facultatief deelnemen aan de vaardigheidstraining. Tevens ontvangen zij ook het certficaat Theorietoets eerste trimester SEO.

Met het landelijke certificaat “Opleiding eerste trimester SEO” kan er een contractaanvraag worden gedaan bij een regionaal centrum.


Aanmelden voor de thoerietoets kan alleen met het Bewijs van Deelname dat je ontvangen hebt na het volgen van de webinars. Dit Bewijs van Deelname voeg je toe aan je inschrijfgegevens via het aanmeldformulier. De geplande tijd voor de toets is 60 minuten.

De volgende geplande data zijn:
01 februari 2024, van 20.00 tot 21.00 uur
26 september 2024, van 20.00 tot 21.00 uur

Let op! De inschrijfgegevens worden gebruikt om je toegang te geven tot de online toetsing en om je certificaat op te stellen. Controleer daarom goed of je de gegevens goed hebt ingevuld.


De vaardigheidstraining maakt deel uit van de opleiding eerste trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek aangeboden door de volgende instituten:

De inhoud, de opzet en de kosten van de training zijn bij alle opleidingsinstituten hetzelfde. Je mag zelf kiezen waar je de vaardigheidstraining wilt volgen, klik via onderstaande links naar een van de instituten.


Voorwaarde deelname vaardigheidstraining

Voorafgaand aan het volgen van de vaardigheidstraining heb je de beide webinars (eerste trimester SEO) gevolgd en ben je geslaagd voor de theorietoets.


Inhoud van de training

De training bestaat uit één demonstratie en twee oefenrondes. De demonstratie wordt gegeven door een expert, waarbij het echoprotocol klassikaal wordt doorlopen. Tijdens de oefenrondes mag je twee keer zelf proberen de verschillende structuren van de foetus in beeld te brengen. Bij zowel de demonstratie als de oefenrondes worden zwangeren ingezet als proefpersoon. De training start vanaf 13.00 uur en eindigd om 17:30u.


Eindniveau

Na het volgen van de opleiding ben je in staat de verschillende structuren van de foetus in het 1e trimester te screenen en te beoordelen.

Deelname aan de vaardigheidstraining kost € 650,- en is verplicht voor sommige deelnemers. Zie hiervoor de kwaliteitseisen in de studiehandleiding, bijlage 4.

Hoe meld je je aan?

Dit doe je door de volgende twee stappen te doorlopen. Kies voor de gewenste startdatum, klik op aanmelden en upload jouw theorietoets certificaat door op het blauwe kaartje te klikken.

Uploaden theorie certificaat

 • klik hier

Beschikbaarheid

De mogelijkheden voor het aanmelden van de vaardigheidstraining zijn beperkt. Voor het wijzigen of vragen over de aanmelding kun je contact opnemen met fontysproseo@fontys.nl.

Deze traning is voor SEO/NT en GUO echoscopisten. Afhankelijk van je rol is bepaald in welke groep je zit en welke onderdelen van de training je verplicht bent om te volgen. Het RIVM heeft Toelatingsvoorwaarden opgesteld.

Voor meer informatie zie bijlage 4.


Sfeerafbeelding Fontys

Het certificaat theorietoets Structureel Echoscopisch Onderzoek 1e trimester van Fontys is noodzakelijk voor de inschrijving vaardigheidstraining.


Professionals uit groep A hebben voorrang op de inschrijving voor de vaardigheidstraining. Je kunt hiervoor geen accreditatie ontvangen omdat dit een verplicht onderdeel is van de training Structureel Echoscopisch Onderzoek 1e trimester.

Na het met succes afronden van de vaardigheidstraining ontvang je het landelijke certificaat Structureel Echoscopisch Onderzoek 1e trimester van het opleidingsinstituut waar de vaardigheidstraining gevolgd is. Met dit certificaat kun je een kwaliteitsovereenkomst aanvragen bij een van de Regionale Centra.


Professionals die vallen onder de groep B en C zijn in principe vrijgesteld voor de vaardigheidstraining. Je ontvangt het certificaat 'Structureel Echoscopisch Onderzoek, eerste trimerster' na het met succes afsluiten van de theorietoets en je kunt hiermee een contract aanvragen bij een van de regionale centra.

Wanneer je bent vrijgesteld voor de vaaridgheidstraining, dan krijg je bij facultatieve deelname aan de vaardigheidstraining een Bewijs van Deelname uitgereikt. Accreditatie wordt aangevraagd.

Samenwerking

Deze training is een samenwerking tussen het RIVM, Hogeschool Inholland, Academy UMCU, Amsterdam UMC en Fontys Pro.

Niveau
Cursus
Kosten theorietoets
Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname van de theorietoets.
Kosten vaardigheidstraining
De kosten voor deelname aan de vaardigheidstraining bedragen €650,-.