Sprint naar content

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

 • 2 jaar
 • 24-09-2024
 • Eindhoven
Wil jij bekwaam worden als docent in middelbaar beroepsonderwijs of in volwasseneneducatie? Wil jij didactische vaardigheden onder de knie krijgen om jouw lessen in het mbo zo goed mogelijk vorm te geven? Met het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) word jij als docent in het mbo pedagogisch en didactisch bekwaam.

Over het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Bewijs jouw pedagogische en didactische vaardigheden met de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift. Jij krijgt tijdens dit traject handvatten mee om jouw skills verder uit te breiden. Je leert: 

 • je pedagogische en didactische vaardigheden verder uit te breiden
 • op een verantwoorde manier keuzes maken
 • door te groeien tot bewust bekwaam docent
 • hoe je theorie in de onderwijspraktijk toe kan passen om ontwikkeling te stimuleren

 

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor docenten in het mbo. Je wilt jezelf certificeren als pedagogisch en didactisch bekwaam docent. Daarnaast wil je bewust juiste keuzes maken in jouw praktijksituaties. 


Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar wanneer je beschikt over een bachelor getuigschrift in jouw vakgebied of een assessment van een erkend instituut dat jouw HBO werk- en denkniveau aantoont, en voldoet aan één van de volgende eisen:

 • Je hebt een aanstelling als docent aan een mbo-instelling of crebo geregistreerde opleiding voor minimaal 0,4 fte
 • Je hebt een andere functie binnen een mbo-instelling of crebo geregistreerde opleiding en vooruitzicht op een functie als docent na het afronden van deze opleiding

Ben je niet werkzaam in een mbo-instelling of crebo geregistreerde opleiding maar beschik je wel over een bachelor- of masterdiploma? Dan ben je toelaatbaar als stagecursist. Je gaat dan aan de slag bij een mbo-instelling voor minimaal 0,4 fte. 

 

 

Inhoud en opbouw

Gedurende de opleiding werk je terwijl je leert. Tijdens de +/- 18 gezamenlijke bijeenkomsten (richttijd 9.00-16.00 uur) leer je hoe je theorie toepast in praktijk, professioneel handelt en wissel je ervaringen uit. Door middel van het aantonen van leeruitkomsten vanuit je beroepspraktijk laat jij je vorderingen en persoonlijke groei zien.

Het opleidingstraject duurt 18 à 24 maanden. Er staat een gemiddelde studiebelasting van 1680 uren voor de looptijd van het traject. Minimaal 16 uren docentbrede taken (waarvan minimaal 8 lesgevend) zijn verplicht. Daarnaast ben je één dag per week uitgeroosterd om aan de opleiding deel te nemen, ofwel in gezamenlijke bijeenkomsten, ofwel voor zelfgeorganiseerd leren (in bijvoorbeeld een zekergroep), voor coaching, werken aan de leeruitkomsten en meer.

Het programma bestaat uit twee fases:

 • Fase 1: ‘Het basiskamp'. In groepsverband worden ervaringen gedeeld en feedback gegeven. Verder werk je aan leeruitkomsten en producten voor in je portfolio, wat de rode draad zal zijn van jouw ontwikkeling naar leraar.
 • Fase 2: ‘Jouw reis naar je persoonlijke top. Je leert alles over de taken die een docent uitvoert. Je bouwt aan het aantonen van de leeruitkomsten in je portfolio en toont aan een startbekwaam docent te zijn.

Na het succesvol doorlopen van deze twee fases ontvang je het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift. 

Na het succesvol afronden ontvang jij het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift. Dit getuigschrift toont aan dat je pedagogisch en didactisch bekwaam bent als docent.  
 
 

Meerwaarde

Met het afronden van deze opleiding, kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen op een lerarenopleiding. Daarnaast toont dit getuigschrift aan dat je over didactische en pedagogische bekwaamheden beschikt als docent binnen de context van het mbo.

 

 

Agenda

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.


Praktische info

Niveau
Zij-instroom traject
Kosten
Kosten op aanvraag
Studieduur
2 jaar
Startmoment(en)
12-03-2024

Bekijk hier of dat je in aanmerking komt voor een lening, beurs of andere subsidie regelingen.

 

 

Aanmelden

Hieronder vind je de startdata van deze cursus, en kun je je nog aanmelden voor de cursus waarbij een aanmeldbutton getoond wordt.

Startdata


Wordt hier geen startdatum en aanmeldknop getoond?
Dan is aanmelden op dit moment (nog) niet mogelijk.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de cursus/opleiding. We helpen je graag verder!
Alle contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

 

 

Verkort traject PDG

Je komt in aanmerking voor een verkort PDG-traject (kosten E.2975,-) wanneer je een ervaren mbo-docent bent met aantoonbare pedagogisch didactische scholing op hbo-niveau. Je voldoet aan de toelatingseisen van het reguliere traject, aangevuld met:

  • aantoonbare pedagogisch-didactische kennis (pabo afgerond of afgeronde lerarenopleiding m.u.v. de afstudeerfase);
  • tenminste ½ jaar voor 0,4 fte ervaring als docent in het mbo;
  • geschiktheidsverklaring (verantwoording bevoegd gezag);
  • een aanbevelingsbrief van de teamleider (motivatie werkgever)

   Wat ga je doen?

Stap 1: je meldt je aan via het volgende aanmeldingsformulier

Stap 2: na verwerking ontvang je van de administratie een quickscanformulier.
Stap 3: na positieve beoordeling van de quickscan ontvang je een portfolioformat waarmee je jouw bekwaamheden kunt aantonen.
Stap 4: je wordt uitgenodigd voor een 'criterium gericht interview (CGI)' over jouw portfolio.

Stap 5: Naar aanleiding van het CGI worden afspraken gemaakt over de wijze waarop het verkort PDG-traject kan worden afgerond. Er vindt altijd een lesbezoek plaats om je ook in de praktijk te beoordelen.
Wanneer echter uit het portfolio én het CGI-gesprek blijkt dat een eindopdracht niet noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij het bezitten van een eduactieve master) wordt de prijs van het traject hierop aangepast (kosten E. 2200,-).

 

Locaties en contact

Voor inhoudelijke vragen PDG: dhr. Sebastiaan Boersma (s.boersma@fontys.nl). Voor inhoudelijke vragen verkort traject PDG: dhr. Ton Denissen (a.denissen@fontys.nl)