Sprint naar content

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

 • 2 jaar
 • 27-02-2024
 • Eindhoven
Wil jij bekwaam worden als docent in middelbaar beroepsonderwijs of in volwasseneneducatie? Wil jij didactische vaardigheden onder de knie krijgen om jouw lessen in het mbo zo goed mogelijk vorm te geven? Met het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) word jij als docent in het mbo pedagogisch en didactisch bekwaam.

Over het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Bewijs jouw pedagogische en didactische vaardigheden met de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift. Jij krijgt tijdens dit traject handvatten mee om jouw skills verder uit te breiden. Je leert: 

 • je pedagogische en didactische vaardigheden verder uit te breiden
 • op een verantwoorde manier keuzes maken
 • door te groeien tot bewust bekwaam docent
 • hoe je theorie in de onderwijspraktijk toe kan passen om ontwikkeling te stimuleren

 

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor docenten in het mbo. Je wilt jezelf certificeren als pedagogisch en didactisch bekwaam docent. Daarnaast wil je bewust juiste keuzes maken in jouw praktijksituaties. 


Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar wanneer je beschikt over een bachelor getuigschrift in jouw vakgebied of een assessment van een erkend instituut dat jouw HBO werk- en denkniveau aantoont, en voldoet aan één van de volgende eisen:

 • Je hebt een aanstelling als docent aan een mbo-instelling of crebo geregistreerde opleiding voor minimaal 0,4 fte
 • Je hebt een andere functie binnen een mbo-instelling of crebo geregistreerde opleiding en vooruitzicht op een functie als docent na het afronden van deze opleiding

Ben je niet werkzaam in een mbo-instelling of crebo geregistreerde opleiding maar beschik je wel over een bachelor- of masterdiploma? Dan ben je toelaatbaar als stagecursist. Je gaat dan aan de slag bij een mbo-instelling voor minimaal 0,4 fte. 

 

 

Inhoud en opbouw

Gedurende de opleiding werk je terwijl je leert. Tijdens de +/- 18 gezamenlijke bijeenkomsten (richttijd 9.00-16.00 uur) leer je hoe je theorie toepast in praktijk, professioneel handelt en wissel je ervaringen uit. Door middel van het aantonen van leeruitkomsten vanuit je beroepspraktijk laat jij je vorderingen en persoonlijke groei zien.

Het opleidingstraject duurt 18 à 24 maanden. Er staat een gemiddelde studiebelasting van 1680 uren voor de looptijd van het traject. Minimaal 16 uren docentbrede taken (waarvan minimaal 8 lesgevend) zijn verplicht. Daarnaast ben je één dag per week uitgeroosterd om aan de opleiding deel te nemen, ofwel in gezamenlijke bijeenkomsten, ofwel voor zelfgeorganiseerd leren (in bijvoorbeeld een zekergroep), voor coaching, werken aan de leeruitkomsten en meer.

Het programma bestaat uit twee fases:

 • Fase 1: ‘Het basiskamp'. In groepsverband worden ervaringen gedeeld en feedback gegeven. Verder werk je aan leeruitkomsten en producten voor in je portfolio, wat de rode draad zal zijn van jouw ontwikkeling naar leraar.
 • Fase 2: ‘Jouw reis naar je persoonlijke top. Je leert alles over de taken die een docent uitvoert. Je bouwt aan het aantonen van de leeruitkomsten in je portfolio en toont aan een startbekwaam docent te zijn.

Na het succesvol doorlopen van deze twee fases ontvang je het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift. 

Na het succesvol afronden ontvang jij het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift. Dit getuigschrift toont aan dat je pedagogisch en didactisch bekwaam bent als docent.  
 
 

Meerwaarde

Met het afronden van deze opleiding ontvang jij een getuigschrift dat je vrijstelling geeft op een tweedegraads lerarenopleiding. Daarnaast toont dit getuigschrift aan dat je over didactische en pedagogische bekwaamheden beschikt als docent.  

 

 

Praktische info

Een studie combineren met je werk en/of gezin is een bewuste keuze. Aan die keuze gaan veel vragen vooraf, zoals: Kan ik het niveau aan? Kom ik met de opleiding verder in mijn werk? En past de studie in mijn leven (werk, gezin, vrienden, familie)?

Docenten en studenten, opleidingscoördinatoren en studiecoaches geven je graag antwoord op je vragen. Tijdens een online voorlichting hoor je alle ins en outs over de opleiding en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.


Heb je een vraag?

Hieronder vind je de contactgegevens van deze opleiding, neem gerust contact met ons op. We beantwoorden graag jouw vragen.

Niveau
Zij-instroom traject
Kosten
Zie hieronder
Studieduur
2 jaar
Startmoment(en)
22-02-2024

Bekijk hier of dat je in aanmerking komt voor een lening, beurs of andere subsidie regelingen.

 

 

Aanmelden

Hieronder vind je de startdata van deze cursus, en kun je je nog aanmelden voor de cursus waarbij een aanmeldbutton getoond wordt. De cursus startend in september 2023 is inmiddels vol, aanmelden hiervoor is niet meer mogelijk.
In geval van een inCompanytraject wordt er geen aanmeldbutton of -optie getoond.
Noot: per 1 januari 2023 zal de cursusprijs van het reguliere PDG-traject worden verhoogd naar E. 6600,-

Startdata


Wordt hier geen startdatum en aanmeldknop getoond?
Dan is aanmelden op dit moment (nog) niet mogelijk.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de cursus/opleiding. We helpen je graag verder!
Alle contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

 

 

Verkort traject PDG

Je komt in aanmerking voor een verkort traject wanneer je een ervaren mbo-docent bent met aantoonbare pedagogisch didactische scholing op hbo-niveau. Je voert als docent voor meer dan 0,4 fte én minimaal ½ jaar onderwijsactiviteiten uit op het mbo. Je bekwaamheden beschrijf je in een portfolio volgens een vastgesteld format; deze bekwaamheden worden beoordeeld in een intakegesprek. Na dit intakeassessment werk je zelfstandig aan de nog ontbrekende bekwaamheden, en heb je maximaal 12 maanden de tijd om je verkorte traject officieel af te ronden. Hoewel 1 september formeel de startdatum is, kun je gedurende het gehele jaar instromen in het verkorte traject.  Klik hier voor de procedure/verkorttraject

De toelatingseisen die gelden voor het reguliere traject, moeten worden aangevuld met pedagogisch didactische scholing (afgesloten met diploma of certificaat) én een aanbevelingsbrief van de teamleider.

Criteria voor het indienen van een verzoek voor een verkort traject:

 • Minimaal hbo-niveau (bachelor getuigschrift of via assessment)
 • Geschiktheidsverklaring (verantwoording bevoegd gezag)
 • Aantoonbare pedagogisch-didactische kennis*
 • Tenminste ½ jaar voor 0,4 fte ervaring als docent in het mbo
 • Aanbeveling teamleider (= motivatie werkgever)

* pabo, afgeronde lerarenopleiding m.u.v. de afstudeerfase

Voor dit traject is een eigen aanmeldingsformulier beschikbaar.

 

Locaties en contact

Voor inhoudelijke vragen PDG: dhr. Sebastiaan Boersma (s.boersma@fontys.nl). Voor inhoudelijke vragen verkort traject PDG: dhr. Ton Denissen (a.denissen@fontys.nl)