Sprint naar content

Opleiding Jonge Kind Specialist

 • 9 maanden
 • 24-09-2024
 • 's-Hertogenbosch
 • € 2.950 (BTW vrijgesteld)
Jonge kinderen leren door te doen, door te handelen en door te spelen! Ben jij de professional die in het spel van kinderen ontwikkelings-en begeleidingskansen ziet? en wil jij graag weten hoe je dit kunt creëren in een rijke speelleeromgeving? Volg dan de opleiding Jonge Kind specialist!

Over Jonge Kind Specialist

Je krijgt een theoretische basis aangeboden, waarin o.a. het volgende wordt behandeld:

 • Spelen en spelbegeleiding
 • Het inrichten van de speelleeromgeving onderbouwd vanuit recente bronnen, visies en onderzoeken
 • Het observeren van het jonge kind, het holistisch kijken naar de ontwikkeling en het vastleggen van deze ontwikkeling
 • De doorgaande lijn in ontwikkeling van het jonge kind van 2 tot 7 jaar oud

Jouw eigen ervaringen en kennis zijn het vertrekpunt; de transfer naar jouw praktijk wordt doorlopend gemaakt.

Als je nog geen lesbevoegdheid hebt, dan is deze opleiding er ook in een vierjarige bachelor variant.

Placeholder for Fontys video
‘Dat hok is voor de olifant’, zegt Bram. ‘Nee, dat past niet’, antwoordt Fien. ‘De zebra woont daar’. Bram en Fien spelen samen in de bouwhoek en bouwen hokken voor de dieren. Met passen en meten verwoorden ze naar elkaar welk dier in welk hok past.

 

 
 

Voor wie?

Ben jij een professional die werkzaam is in de onderbouw van het (speciaal) basisonderwijs of werk je met jonge kinderen (2-7 jaar) in een kindcentrum? Ben je geïnteresseerd in hoe jonge kinderen zich ontwikkelen door middel van spel? En hoe je kinderen begeleidt bij hun spel zodat dit aan ontwikkelingswaarde wint? Wil jij weten hoe je de leeromgeving zo organiseert dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen? Dit zijn enkele van de vragen die centraal staan in de opleiding Jonge Kind Specialist.


Toelatingseisen

Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen gelden de volgende toelatingseisen:

 • Je hebt een relevante hbo-opleiding, bijvoorbeeld pabo, (ortho)pedagogiek, onderwijskunde, of dergelijke;
 • Je bent een startende of ervaren leerkracht van de groepen 1, 2 of 3 (1-2-3, 2/3, …);
 • Je hebt een leerwerkplek in je school/kindcentrum voor minimaal één dag per week.

Intake
Voordat de opleiding begint, organiseren we een persoonlijk intake-gesprek, waarin we samen jouw verwachtingen, wensen en leerdoelen verkennen en kunnen zien of deze opleiding daarbij aansluit.

 

Placeholder for Fontys video
Met jonge kinderen onderbouwd bouwen aan ontwikkeling."

 

Inhoud en opbouw

Jonge kinderen ontwikkelen zich op een geheel eigen manier: onderzoekend, met hun hele lijf, verkennen ze de wereld en krijgen ze er grip op. Het uitgangspunt van de opleiding is dan ook om een breed palet aan (theoretische) kennis aan te bieden gericht op jouw eigen praktijk, waardoor je kunt afstemmen op de begeleidings- speel- en onderwijsbehoeften van deze kinderen.

De onderwerpen die in de bijeenkomsten centraal staan zijn:

 • Spel, spelen en spelbegeleiding
 • Het inrichten van een rijke speelleeromgeving
 • Visie op leren en ontwikkeling van het jonge kind
 • Groepsmanagement; welke keuzes maak je in de organisatie?
 • Samenwerken met andere professionals in een school/kindcentrum

Tijdens deze bijeenkomsten wordt, vanuit overdracht en verkenning van kennis en theorie, direct relatie gelegd met jouw praktijksituatie. Hierdoor vindt voortdurend transfer plaats. Je werkt samen met medestudenten in een leerteam. Jullie verdiepen je in een gezamenlijk gekozen betekenisvol onderwerp rondom het jonge kind.

Het opzetten van een lerend netwerk binnen jouw voorschool, peuteropvang, kindcentrum en/of het (onderbouw)team maakt eveneens deel uit van de opleiding. Van jou vereist dit een onderzoekende houding, een open mindset en het kunnen opnemen van verschillende professionele rollen (leerkracht, collega, kartrekker, netwerker, organisator, onderzoeker etc.).

De opleiding is georganiseerd in acht bijeenkomsten op donderdagen van 09.30-16.00 uur.

De studiebelasting bedraagt 350 uur. Dit is verdeeld over negen bijeenkomsten, het maken van opdrachten en uitvoering ervan in je praktijk en zelfstudie (lezen van boeken en artikelen).

In deze opleiding tref je een gevarieerde groep professionals aan. Van professionals die nog niet lang zijn afgestudeerd tot collega’s met wel dertig jaar ervaring. Een groep die vanwege die diversiteit elkaar weet te inspireren en te prikkelen. Op deze manier functioneert dit als een netwerk van professionals die samen ervaring en kennis delen én nieuwe kennis construeren.
De opleiding is gecertificeerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. Na afronding van de opleiding ontvang je een officieel diploma Post bachelor Nederland en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.
 
 

Meerwaarde

In een eindassessment laat je zien hoe je je ontwikkeld hebt tot Specialist Jonge Kind op basis van jouw portfolio. Hierin toon je aan hoe jij jouw kennis uitgebouwd hebt en vanuit opgedane ervaringen reflecteer je op jouw ontwikkeling. Dit doe je o.a. op basis van de aangeboden en zelf gevonden literatuur en de uitwerking van activiteiten in jouw eigen praktijk.

Je hebt een onderbouwde visie op ontwikkeling en leren van het jonge kind en je laat zien dat je in staat bent om bijvoorbeeld:

 • Kinderen in hun ontwikkeling middels spel te begeleiden
 • Binnen jouw school/kindcentrum een lerend netwerk kunt opzetten
 • Met collega’s binnen en buiten je organisatie (op niveau van stichting of samenwerkingsverband) constructief kunt samenwerken rondom (ontwikkeling van) onderwijs aan het jonge kind.

 
Docent geeft les aan jonge kinderen

 

Praktische info

Niveau
Post HBO
Kosten
€ 2.950(BTW vrijgesteld)
Studieduur
9 maanden
Startmoment(en)
24-09-2024

Wil je graag een gesprek met iemand van de deeltijdopleiding Jonge Kind Specialist? Neem hiervoor contact op met Marianne Polet of Lisanne Quinten.

De kosten voor deze cursus of opleiding vind je hierboven bij de Opleidingsfeiten.

Subsidie, lening of beurs?

Er zijn diverse mogelijkheden om voor je studie gebruik te kunnen maken van een lening, (zij-instroom) subsidie, een beurs en/of van belastingvoordeel. Ontdek hier alle tegemoetkomingen en subsidies.

Op dinsdag 10 september 2024 worden de persoonlijke intakegesprekken online gevoerd. Op de volgende dinsdagen vinden de bijeenkomsten in ’s-Hertogenbosch plaats:

 • 24 september 2024
 • 15 oktober 2024
 • 5 november 2024
 • 26 november 2024
 • 7 januari 2025
 • 4 februari 2025
 • 11 maart 2025
 • 8 april 2025
 • 17 juni 2025

Daarnaast worden op dinsdag 3 juni 2025 de eindassessments op locatie gevoerd.

 

 

Aanmelden

Hieronder vind je de startdatum van deze cursus of opleiding en kun je je aanmelden.
De directie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de opleiding te annuleren.

Startdata


Wordt hier geen startdatum en aanmeldknop getoond?
Dan is aanmelden op dit moment (nog) niet mogelijk.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de cursus/opleiding. We helpen je graag verder!
Alle contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

 

Locatie en contact

's-Hertogenbosch

Frans Fransenstraat 15
08850-70700
oso@fontys.nl
Docent opleiding Marianne Polet
m.polet@fontys.nl

Docent opleiding Lisanne Quinten
l.quinten@fontys.nl