Sprint naar content

Opleiding Jonge Kind Specialist

Jonge kinderen leren door te doen, door te handelen, door te spelen! Wil jij graag weten hoe je dit kunt stimuleren? En vraag je je af wat dit vraagt van jouw pedagogische en didactische kennis, vaardigheden en houding? Volg dan de opleiding Jonge Kind specialist!

Over Jonge Kind Specialist

Je krijgt een theoretische basis aangeboden, waarin o.a. het volgende wordt behandeld:

 • Visies op onderwijs aan het jonge kind
 • Observeren van verschillende ontwikkelingsaspecten
 • De specifieke pedagogisch-didactische benadering en leerkrachtvaardigheden die nodig zijn in het onderwijs aan het jonge kind
 • Spelen en spelbegeleiding
 • Didactiek rondom o.a. taal en rekenen.

Hierbij wordt de transfer naar je praktijk doorlopend gemaakt.

Daarnaast werk je in een leerteam. Door middel van een mini-onderzoek verdiep je je in een gezamenlijk gekozen betekenisvol onderwerp rondom het jonge kind.

 

Voor wie?

Ben jij een professional die werkzaam is in de onderbouw van het (speciaal) basisonderwijs en ben je geïnteresseerd in de ontwikkeling van het jonge kind? Wil jij weten hoe je de leeromgeving zo organiseert dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen? Hoe je kinderen begeleidt bij hun spel zodat dit aan ontwikkelingswaarde wint? En hoe je hun ontwikkeling bijhoudt en vastlegt? Dit zijn enkele van de vragen die centraal staan in de opleiding Jonge Kind Specialist.


Toelatingseisen

Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen gelden de volgende toelatingseisen:

 • Je hebt een relevante hbo-opleiding, bijvoorbeeld pabo, (ortho)pedagogiek, onderwijskunde, of dergelijke;
 • Je bent een startende of ervaren leerkracht van de groepen 1, 2 of 3 (1-2-3, 2/3, …);
 • Je hebt een leerwerkplek in je school/kindcentrum voor minimaal één dag per week.

Intake
Voordat de opleiding begint, organiseren we een persoonlijk intake-gesprek, waarin we samen jouw verwachtingen, wensen en leerdoelen verkennen en kunnen zien of deze opleiding daarbij aansluit.

 

Placeholder for Fontys video
Met jonge kinderen onderbouwd bouwen aan ontwikkeling."

 

Inhoud en opbouw

Jonge kinderen ontwikkelen zich op een geheel eigen manier: onderzoekend, met hun hele lijf, verkennen ze de wereld en krijgen ze er grip op. Het uitgangspunt van de opleiding is dan ook om een breed palet aan (theoretische) kennis aan te bieden gericht op jouw eigen praktijk, waardoor je kunt afstemmen op de begeleidings- speel- en onderwijsbehoeften van deze kinderen.

De onderwerpen die in de bijeenkomsten centraal staan zijn:

 • Ontwikkelingspsychologie
 • Visie op leren en ontwikkeling van het jonge kind
 • Opzetten van een lerend netwerk
 • Spel, spelen en spelbegeleiding
 • Groepsmanagement
 • Communicatie en interactie
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Taal en rekenen: inhoud en didactiek en de relatie met een krachtige leeromgeving

Tijdens deze bijeenkomsten wordt, vanuit overdracht en verkenning van kennis en theorie, direct relatie gelegd met jouw praktijksituatie. Hierdoor vindt voortdurend transfer plaats. Er wordt dan ook van jou verwacht dat je werkt vanuit eigen leervragen en dat je jouw eigen casuïstiek inbrengt. Dat vraagt om goed reflecteren dat een essentieel hulpmiddel is om te kunnen groeien naar Specialist Jonge Kind. Ook daaraan wordt tijdens de opleiding aandacht besteed.

De opleiding is georganiseerd in acht bijeenkomsten op donderdagen van 09.30-16.00 uur. Afhankelijk van de omstandigheden kan deze ook online aangeboden worden (via Microsoft Teams).

In een negende (korte) feestelijke bijeenkomst presenteer je je ontwikkeling en worden de getuigschriften uitgereikt.

Het opzetten van een lerend netwerk binnen jouw voorschool, peuteropvang, kindcentrum en/of het (onderbouw)team maakt eveneens deel uit van de opleiding. Van jou vereist dit een onderzoekende houding, een open mindset en het kunnen opnemen van verschillende professionele rollen (leerkracht, collega, kartrekker, netwerker, organisator, onderzoeker, …).

Ook organiseren we leerteams. Elk leerteam kiest een relevant thema voor een mini-onderzoek bijvoorbeeld:

 • Creativiteit / muziek
 • Media- opvoeding
 • Bewegingsactiviteiten / bewegend leren
 • Sensomotorische ontwikkeling
 • Wetenschap en techniek

Het werken hieraan vindt zowel tijdens de bijeenkomsten als daarbuiten plaats (zelfstudie).
De eindresultaten van het mini-onderzoek presenteer je in een van de laatste bijeenkomsten.

De studiebelasting bedraagt 350 uur.
Dit is verdeeld over de acht bijeenkomsten, maken van opdrachten en uitvoering ervan in je praktijk, zelfstudie (lezen van boeken en artikelen) en het werken met je leerteam.

In deze opleiding tref je een gevarieerde groep professionals aan. Van leerkrachten die nog niet lang zijn afgestudeerd tot collega’s met wel dertig jaar ervaring. Een groep die vanwege die diversiteit elkaar weet te inspireren en te prikkelen. Op deze manier functioneert dit als een netwerk van professionals die samen ervaring en kennis delen én nieuwe kennis construeren.
De opleiding is gecertificeerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. Na afronding van de opleiding ontvang je een officieel diploma Post bachelor Nederland en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.
 
 

Meerwaarde

In het eindassessment laat je zien hoe je je ontwikkeld hebt tot Specialist Jonge Kind op basis van jouw persoonlijke meesterstuk, waarin je reflecteert op jouw ontwikkeling. Dit doe je o.a. op basis van de aangeboden en zelf gevonden literatuur en de uitwerking van de opdrachten in jouw eigen praktijk.

Je hebt een onderbouwde visie op ontwikkeling en leren van het jonge kind en je laat zien dat je in staat bent om:

 • Kinderen in hun ontwikkeling middels spel te begeleiden
 • Binnen jouw school/kindcentrum een lerend netwerk kunt opzetten
 • Met collega’s binnen en buiten je organisatie (op niveau van stichting of samenwerkingsverband) constructief kunt samenwerken rondom (ontwikkeling van) onderwijs aan het jonge kind.

 
Docent geeft les aan jonge kinderen

 

Praktische info

Niveau
Opleiding

Wil je graag een gesprek met iemand van de deeltijdopleiding Jonge Kind Specialist? Dat kan. Stuur een mail naar Aleid Beets Kessens. Of neem contact op met een van onze andere docenten:

Marianne Polet, docent

Stuur een mail

Lisanne Quinten, docent

Stuur een mail

De kosten voor deze cursus of opleiding vind je hierboven bij de Opleidingsfeiten.

Subsidie, lening of beurs?

Er zijn diverse mogelijkheden om voor je studie tot schooldirecteur gebruik te kunnen maken van een lening, (zij-instroom) subsidie, een beurs en/of van belastingvoordeel.

Subsidieregeling voor schoolleiders van buiten het onderwijs

Vanaf september kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van het opleiding en begeleiding van schoolleiders van buiten het onderwijs. Schoolbesturen kunnen van 16 oktober 2022 tot en met 15 oktober 2023 een aanvraag indienen via DUS-I.

  Intake-assessments 4-5-6-7 september

  • 14 september 2023
  • 28 september 2023
  • 12 oktober 2023
  • 16 november 2023

  Voortgangsassessments 15,16,17 en 18 januari

  • 25 januari 2024
  • 29 februari 2024
  • 21 maart 2024
  • 18 april 2024

  Eindassessments: op inschriijving 10,11,12 en 13 juni.

  • 20 juni Afsluiting/presentatie en diploma

   

   

  Aanmelden

  Hieronder vind je de startdatum van deze cursus of opleiding en kun je je aanmelden.
  De directie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de opleiding te annuleren.


  Wordt hier geen startdatum en aanmeldknop getoond?
  Dan is aanmelden op dit moment (nog) niet mogelijk.
  Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de cursus/opleiding. We helpen je graag verder!
  Alle contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

   

  Locatie en contact

  's-Hertogenbosch

  Frans Fransenstraat 15
  08850-70700
  fhke-vp@fontys.nl
  Docent opleiding Aleid Beets Kessens
  a.beets@fontys.nl