Sprint naar content

Muziekvakonderwijs als contractstudent

Contractonderwijs

Het vernieuwde Conservatorium Fontys Academy of Music and Performing Arts (AMPA) stelt bijna alle onderdelen van het curriculum open voor ieder die het vereiste niveau heeft om deze les(sen) te volgen. Je studeert op basis van een contract met een per onderdeel vastgestelde prijs. Je wordt ingeschreven als 'contractant'. Voor alle vakken, met uitzondering van algemene muziekleer, muziekgeschiedenis en cultuurgeschiedenis, dient de contractant een toelatingsexamen af te leggen.

Inhoud

De inschrijving als contractstudent is een individuele overeenkomst tussen de contractstudent en het Fontys Conservatorium. Men wordt niet gemeld bij Studielink en IB-Groep en komt niet in aanmerking voor studiefinanciering/OV-kaart. Contractstudenten genieten verder wel dezelfde rechten en plichten als reguliere studenten en kunnen gebruik maken van dezelfde faciliteiten (studieruimten, mediatheek, computerlokaal enz.) en krijgen op verzoek een studentenkaart.

De opleiding kan weigeren een contract te verlengen als voortzetting niet zinvol wordt geacht wegens gebrek aan vorderingen of capaciteiten.

Voor wie?

Wie geen regulier student is en naast een baan alsnog het conservatoriumaanbod wil volgen, kan op het Fontys conservatorium terecht als contractstudent.

Aanmelden

Wil je je aanmelden, neem dan contact op met Hans Raaijmakers.

Certificering

De gevolgde vakken kunnen op diverse niveau's worden afgesloten, maar kunnen niet leiden tot een formeel conservatoriumdiploma. De contractstudent kan wel in aanmerking komen voor een certificaat of een verklaring.