Sprint naar content

Master Strategische Communicatie

 • 1 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Voltijd
Tilburg, Leeuwarden

Agenda

 • Open dagen
 • En meer...

Heb je oog voor de transities in samenleving en economie die gaande zijn? Ben je geïnteresseerd in recente en toekomstige ontwikkelingen in maatschappij, economie, ecologie en technologie? En zie je jezelf als professional grote organisaties ondersteunen bij hun transformatie? De master Strategische Communicatie leidt strategische communicatieprofessionals op for business and society.

Strategische Communicatie is een unieke eenjarige voltijds master die als gezamenlijk programma (joint degree) wordt aangeboden door Fontys Hogeschool en NHL Stenden Hogeschool.

Over Strategische Communicatie

Tijdens de master Strategische Communicatie word jij opgeleid tot dé strategische communicatieprofessional voor zowel het bedrijfsleven als de maatschappij. Maar dat is nog niet alles – je bent straks ook een waardevolle speler in de purpose economie, de economie van de toekomst.

Als strategisch communicatieprofessional geef je invulling aan de nieuwe rol van strategische communicatie in de betekeniseconomie. Dit doe je door middel van het vormgeven van meervoudige waardecreatie vanuit het brede terrein van stakeholderbelangen. Hierbij staan economische, maatschappelijke en ecologische waarden gelijkwaardig naast elkaar. Na de master ben je in staat om een professioneel advies te ontwikkelen, presenteren en verdedigen aan de bestuurstafel.

Waarom deze masteropleiding?

Maatschappelijke, economische en ecologische veranderingen leiden tot het ontstaan van een andere economie en samenleving ook wel ‘purpose economie’ genoemd. Hierbij draait het niet meer alleen om economische en commerciële waarde, maar ook om maatschappelijke en ecologische waarde.

Deze transitie houdt in dat de focus van organisaties verschuift van ‘shareholder value’ naar ‘stakeholder value’. Strategische Communicatie speelt een belangrijke rol in alle actuele en toekomstige economische en maatschappelijke veranderingen.

Daarom Strategische Communicatie

 • Je werkt samen met het werkveld aan maatschappelijke veranderingen
 • Je studeert aan een kleinschalige en persoonlijke opleiding
 • Je eigen professionele ontwikkeling staat centraal
 • Je krijgt les van docenten met ervaring uit het werkveld
 • Je sluit de master af met een presentatie tijdens het Symposium ‘Changing Strategic Communication’
 

Wat ga je leren?

Tijdens de master leer je hoe je als strategisch communicatieprofessional grote, landelijke en/of internationaal opererende organisaties theoretisch en praktisch kunt ondersteunen bij het vormgeven van de veranderingen die nodig zijn voor de transitie naar de purpose economie. Hiervoor is een kennisbasis nodig, inhoudelijk én methodisch; deze wordt gevoed door de gecombineerde kennis van drie inhoudsgebieden: Maatschappij, Toekomst en Data & co.

Kenmerkend voor deze Master:

 • Je hebt eigenaarschap over je studie
 • Je buigt je samen met experts over belangrijke actuele thema’s tijdens de Intensive Weeks
 • Je werkt samen met anderen; studenten, docenten en werkveld
 • Je begeleiding: bestaat uit supervisie, coaching en intervisie door docenten
 • Je docenten hebben grote inhoudelijke expertise en/of ervaring in het werkveld
 
Placeholder for Fontys video
Strategische communicatie is het vakgebied dat zich bij uitstek richt op de interactie met stakeholders
Tot álle stakeholders horen uitdrukkelijk ook datgene en diegene die niet voor zichzelf kunnen spreken, zoals de natuur of toekomstige generaties.
 

Hoe ziet je week eruit?

Het rooster van de eerste Onderwijseenheid bestaat uit een blok van 3 uur op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen voor Maatschappij, Data & co en Toekomst. Daarnaast is er een blok op woensdagmiddag voor projectcoaching en de methodische kennisbasis. Tijdens de bijeenkomsten wordt lesgegeven, literatuur geanalyseerd en worden cases en opdrachten besproken. Tijdens de projectcoaching wordt literatuur doorgenomen, geoefend met de methode en de voortgang van de strategische praktijkopdracht per student besproken. De overige dagen zijn gereserveerd om zelfstandig aan opdrachten te werken, dit komt ook terug in de tweede en derde onderwijseenheid.

Het rooster van de tweede onderwijseenheid bestaat uit 2 lesdagen: de maandag is ingeruimd voor de inhoudsgebieden en de woensdag voor projectcoaching (intervisie) en de methodische kennisbasis.

Het rooster van de derde onderwijseenheid bestaat tot slot uit een lesdag die geheel gewijd is aan projectcoaching (dialoog) en de methodische kennisbasis. Daarnaast worden er expertworkshops gegeven door de inhoudsgebieden.

 
 

Toelatingseisen

De master kent een korte, eenvoudige toelating. De opleiding hecht er veel belang aan dat de studenten die instromen de juiste keuze maken en ook in potentie in staat zijn de opleiding met succes af te ronden binnen de tijd die daarvoor staat. De toelating is erop gericht om samen te achterhalen of de opleiding een goede match is met jouw talenten, motivatie, wensen en mogelijkheden. Na aanmelding via Studielink wordt er contact met je opgenomen over het verdere proces.

 

Placeholder for Fontys video
Vragen over deze opleiding?
Heb je vragen, wil je graag advies of even overleggen? Stuur dan een mail naar masterstrategischecommuncatie@fontys.nl

 

Opbouw

Het curriculum van de opleiding is erop gericht alle studenten in staat te stellen de beoogde leerresultaten te realiseren. Het curriculum bestaat uit een programma van 60 EC, dat je in één jaar voltijds doorloopt.

Tijdens de master werk je aan strategische praktijkopdrachten, dit doe je in samenwerking met een grote organisatie. De samenwerking met het werkveld is een belangrijk onderdeel van de master. Tijdens de projectcoaching krijg je de methode aangereikt die past bij het werken aan strategische communicatie-adviezen voor de purpose economie. Je werkt o.a. aan de deep purpose en een toekomstnarratief voor een grote organisatie en je leert actieonderzoek inzetten. De strategische praktijkopdracht wordt gevoed door drie inhoudsgebieden: Maatschappij (maatschappij, economie en ecologie), Toekomst (toekomsten verkennen en in kaart brengen) en Data & co (begrijpen en inzetten van data en technologie).

Het studieprogramma is verdeeld in 3 delen. Aan het einde van ieder deel wordt je werk beoordeeld door een team van docenten. Daarnaast zijn er 4 ‘Intensive Weeks’ waarin actuele onderwerpen centraal staan.

De 3 delen van het programma:

1. Exploratie (15 EC) Periode 1

2. Verdieping (30 EC) Periode 2 en 3

3. Transfer (15 EC) Periode 4

Periode 1: Reframing - Strategische Communicatie

Tijdens deze periode ga je bezig met strategische communicatie in de context van complexe maatschappelijke transities (betekeniseconomie). Je voert een strategische praktijkopdracht uit: 'Supermarkt van de toekomst.'

Periode 2 en 3: Transforming - organisaties d.m.v. strategische communicatie

Je gaat aan de slag met transformaties van grote organisaties vanuit persoonlijke waarden, passies en overtuigingen. Je voert de praktijkopdracht 'strategische communicatie en transformaties' uit.

Periode 4: Changing - de rol van de strategische communicatieprofessional

In deze periode staat vernieuwing van het vakgebied centraal. Je voert de praktijkopdracht 'reflectie en positionering' uit.

De master sluit af met een Symposium voor het werkveld Changing Strategic Communication waar je een eigen paper presenteert voor werkveld, vakgenoten, docenten en peers. Hiermee word je niet alleen voorbereid op de beroepspraktijk. Je bent ook zichtbaar als strategisch communicatieprofessional die een bijdrage wil en kan leveren aan de transformatie van grote organisaties. Daarmee draag je bij aan de transitie van de economie en samenleving. En niet te vergeten, aan het vakgebied strategische communicatie.

Tijdens de studie maak je deel uit van een Community of Learning, je eigen CoL bestaat uit 5 studenten. Je hebt een vaste lesplaats (Tilburg of Leeuwarden). Het onderwijs is hybride; het vindt grotendeels fysiek, maar soms ook online plaats. De roosters in Tilburg en Leeuwarden lopen parallel, zodat experts van beide locaties en van buiten op bepaalde momenten aan alle studenten les kunnen geven. De Intensive Weeks vinden minimaal een dag plaats op een locatie in het midden van het land. Tijdens de Intensive Weeks (4x per jaar) komt de totale community van de master bij elkaar.

 
 

Betrokkenheid werkveld tijdens je opleiding


De samenwerking met het werkveld is een belangrijk onderdeel van de master Strategische Communicatie; je werkt aan strategische praktijkopdrachten.

Gedurende de verdiepende onderwijseenheid 2 werk je samen met een grote organisatie, al dan niet (gedeeltelijk) embedded. Deze organisatie kun je zelf aandragen. Hiervoor zijn criteria geformuleerd door de opleiding. Je kunt ook een organisatie kiezen uit het uitgebreide netwerk van de opleiding.

Aan het einde ben je in staat een professioneel advies te ontwikkelen, presenteren en verdedigen aan de bestuurstafel. Tijdens het afsluitende Symposium Changing Strategic Communication presenteer je een eigen paper voor werkveld, vakgenoten, docenten en peers. Hiermee word je niet alleen voorbereid op de beroepspraktijk, maar ook zichtbaar als strategisch communicatieprofessional die een bijdrage wil en kan leveren aan de transformatie van grote organisaties en daarmee aan de transitie van de economie en samenleving. En niet te vergeten, aan het vakgebied strategische communicatie.

Na je opleiding

Afgestudeerden van de opleiding kunnen als strategische en weerbare professionals grote, landelijke en internationaal opererende organisaties theoretisch en praktisch ondersteunen bij het vormgeven van de transformaties die nodig zijn voor de transitie naar de purpose economie.

Zij zijn in staat bij te dragen aan verandering van de samenleving, van de economie, van organisaties, maar ook van het vakgebied strategische communicatie.

De strategische communicatieprofessionals geven invulling aan de nieuwe rol van strategische communicatie in de purpose economie door middel van het vormgeven van meervoudige waardecreatie vanuit het brede terrein van stakeholderbelangen waarbij economische, maatschappelijke en ecologische waarden gelijkwaardig naast elkaar staan.

 
Placeholder for Fontys video
Afgestudeerden van de opleiding kunnen als strategische en weerbare professionals grote, landelijke en internationaal opererende organisaties theoretisch en praktisch ondersteunen bij het vormgeven van de transformaties die nodig zijn voor de transitie naar de purpose economie.

 

Agenda

Meld je hier aan voor een van onze activiteiten. Zo weet je zeker of dit de opleiding voor jou is! Bekijk bijvoorbeeld een online voorlichting vanuit huis of meld je aan voor een Open dag of avond op de campus. Wat je ook kiest, hopelijk zien we je snel.

Online voorlichting
5 juni 2024
Programma

Docenten en studenten vertellen je alle ins en outs over de opleiding. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. We gaan graag met jou in gesprek.

Meer weten over de opleiding Master Strategische Communicatie

Tijdens een lesdag/avond meelopen word je gekoppeld aan een van onze studenten. Je volgt dan bijvoorbeeld een aantal lessen, colleges en practica die bij de student op het programma staan. Je maakt zo een gewone lesdag/avond mee en je kunt met studenten en docenten praten. Zij vertellen je graag wat de studie inhoudt en hoe het is om bij Fontys te studeren. 

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Wil je weten hoeveel collegegeld je dient te betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Lees meer over subsidieregelingen:

- Leven Lang Leren Krediet

- Beurzen voor leraren

- Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

   

   

  Aanmelden voor de master Strategische Communicatie


  Aanmelden doe je bij studielink. Voor deze opleiding gebruik je:

  Naam instellingFontys Hogescholen
  PlaatsTilburg
  OpleidingM Strategische Communicatie

  Na je aanmelding wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek.

  Stap 1:
   Je meldt je aan via Studielink.
  Meld je uiterlijk vóór 1 mei aan, zodat je nog ruim de tijd hebt om de stappen van je inschrijving te voltooien en je intakegesprek te voeren. Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink – dashboard.

  Stap 2: 
  Je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf 15 mei in je Studielink-dashboard. De eerste incasso vindt plaats op 25 september.  

  Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.