Sprint naar content

Loopbaanbegeleidingsmethodiek

Wil jij in korte tijd jouw kennis over loopbaanbegeleiding verdiepen en verbreden? Dan kun je bij Fontys kiezen uit diverse cursussen die zowel geschikt zijn voor loopbaanprofessionals in het algemeen, NOLOC-leden die deze cursussen willen inzetten voor hun (re-)certificering of HRM-ers met interesse voor loopbaanontwikkeling.

Over de cursus

Als deelnemer van de cursus Loopbaanbegeleidingsmethodiek maak je kennis met een loopbaanbegeleidingsmethodiek die zich richt op het eigen loopbaanleerproces van de cliënt. Door een mix van theorie en oefeningen krijg je zicht op de achtergronden van de methodiek en de relatie met het leerproces van de cliënt. Middels de oefeningen en reflecties maak je je de methodiek eigen.

Waarom deze cursus?

 • In korte tijd jouw kennis over loopbaanbegeleiding verdiepen en verbreden.
 • Zeer geschikt voor NOLOC-leden die deze cursus willen inzetten voor (re)certificering, alsook voor loopbaanprofessionals die hun loopbegeleidingsmethodiek onder de loep willen nemen.
 • Het is een goede aanvulling op de Noloc overgangsmodule Methodisch werken.
 • Kleinschalige aanpak met maximaal 12 deelnemers waar je van en met elkaar leert.

 

Voor wie?

Deze cursus is voor loopbaanbegeleiders met enkele jaren werk- en praktijkervaring.

Ben jij de professional die zich verder wil ontwikkelen in:

 • de achtergronden van deze loopbaanbegeleidingsmethodiek
 • werken vanuit een leerproces gerichte visie
 • de rol en plaats die methodieken innemen in het proces van de cliënt
 • een praktische vertaling van deze methodiek

Dan sluit de cursus Loopbaanbegeleidingsmethodiek perfect aan bij jouw ambities!


Toelatingseisen

Werkervaring
Fontys Hogeschool hecht waarde aan een sterke combinatie tussen werken en studeren. Zo haal je het meest uit jouw tijd bij de opleiding. Voor deze cursus is het belangrijk dat je actief aan de slag bent met individuele loopbaanbegeleiding.

Intake
Voordat je begint met de cursus vindt er altijd een telefonisch of online gesprek plaats waarbij de vooropleiding en aansluiting bij je werkachtergrond op persoonlijk niveau aan bod komen. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Om een afspraak in te plannen, neem contact op via zakelijkhrmenp@fontys.nl of 08850 77433.

 

Placeholder for Fontys video
'Het werken met deze loopbaanbegeleidings-methodiek versterkt het loopbaancompetent gedrag van je cliënt.'
Rianne Wolberink, docent

 

Inhoud en opbouw

In deze cursus ga je van start met een inleiding in de loopbaanbegeleidingsmethodiek. Als loopbaanbegeleider speelt jouw praktijkervaring hierbij een grote rol.
Je gaat aan de slag  met de achtergronden van deze loopbaanbegeleidingsmethodiek (gebaseerd op methodiek Loopbaandilemma’s), de leerprocesgerichte onderdelen van deze methodiek alsmede praktische vertalingen. Ook wordt de relatie met het Methodisch Loopbaanbegeleidingsmodel toegelicht zoals deze is weergegeven in de NOLOC overgangsmodule Methodisch werken.

Op de eerste lesdag ( 2 dagdelen) zal aandacht besteed worden aan methodisch werken en het Methodisch loopbaan-  Begeleidingsmodel zoals beschreven in de NOLOC overgangsmodule. De loopbaanbegeleidingsmethodiek gebaseerd op methodiek Loopbaandilemma’s (Reynaert&Spijkerman) wordt uitgebreid behandeld, de kracht van leerproces gericht werken en we leggen de relatie met jouw persoonlijke begeleidingsaanpak. Tot slot zal de eindopdracht toegelicht worden.

Dagdelen 3,4 en 5 zullen besteed worden aan de uitdieping en praktische toepassingen van de methodiek alsmede de keuze voor traject onderwerpen, passende instrumenten/werkvormen en de toetsvoorbereiding. Twee weken na bijeenkomst 5 wordt de eindopdracht ingeleverd. Dagdeel 6 tot slot staat in het teken van de eindbespreking, feedback op de eindopdracht en evaluatie van de bijeenkomsten.

Naast uitleg en instructie vormen dialoog, oefening en interactie/intervisie essentiele onderdelen van deze cursus.

Na afronding van deze cursus en toets ben je (beter) in staat om je eigen werkaanpak methodisch te onderbouwen en bewust voor leerprocesgericht interventies te kiezen aangepast op de loopbaanvraag/-doelen van je cliënt.

Met deze methodiek ga je oefenen aan de hand van een vraagverhelderend gesprek en kun je het gesprek analyseren en koppelen aan loopbaanleerthema’s. We  behandelen onderwerpen als plan van aanpak en mogelijke uitwerkingen van een loopbaantraject. Tot slot wordt de evaluatie van het traject besproken.
Na afronding van de cursus en voldoende beoordeling voor de eindtoets ontvang je een certificaat ter waarde van 42 studiebelastingsuren.
 • Op dit moment zijn er nog geen data gepland, bij interesse graag mailen naar: zakelijkhrmenp@fontys.nl
Rianne Wolberink-van Aanholt ( Master Human and Organisational Behaviour) is docent bij Fontys HRM en Toegepaste Psychologie, heeft bijna 40 jaar ervaring als (Register) loopbaanprofessional. Daarnaast is zij onder andere mede-ontwikkelaar van het nieuwe beroepsprofiel van de Register Loopbaanprofessional alsmede van de  NOLOC overgangsmodule Methodisch werken.
 
 

Meerwaarde

Als professioneel loopbaanbegeleider heb je praktijkervaring op het gebied van loopbaanbegeleiding en leer je mensen hoe zij zelf de regie over hun eigen loopbaan kunnen nemen. Met deze cursus maak je een verdiepingsslag op het gebied van methodes en technieken, om de cliënt te helpen zijn eigen loopbaan op een duurzame manier vorm te geven. Jouw professionalisering als loopbaanprofessional en bovendien je re-certificering bij NOLOC krijgen een betekenisvolle impuls.

Met deze cursus:

 • word je je bewust van de keuzes die je hebt
 • kun je de door jou gemaakte keuzes beter onderbouwen
 • leer je hoe je de cliënt effectiever kunt ondersteunen in het duurzaam vormgeven van de eigen loopbaan

 
Placeholder for Fontys video
Wil je graag in gesprek met iemand van de cursus?
Neem dan contact op met zakelijke dienstverlening via zakelijkhrmenp@fontys.nl of 08850 77433.

 

Praktische info

Niveau
Cursus

 

 

Aanmelden

Hieronder vind je de startdatum van deze cursus of opleiding en kun je je aanmelden.


Wordt hier geen startdatum en aanmeldknop getoond?
Dan is aanmelden op dit moment (nog) niet mogelijk.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de cursus/opleiding. We helpen je graag verder!
Alle contactgegevens vind je onderaan deze pagina.