Sprint naar content

Leraar Technisch Beroepsonderwijs (deeltijd)

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start februari en september | Eindhoven

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • Meeloopdagen
 • En meer...

Wil jij als ervaren vakman binnen de techniek jouw vakkennis inzetten in het onderwijs? Vind je het leuk met jongeren te werken en wil jij jouw kennis en kunde met een nieuwe generatie vakgenoten delen? Of heb je al onderwijservaring maar wil je je gaan focussen op de technische vakken? Dan is de deeltijdopleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs bij Fontys de plek voor jou!

Over de opleiding

De flexibele deeltijdopleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs leidt je op tot docent die gaat lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs, vmbo en mbo binnen de vakopleidingen. Samen met een studiecoach stippel je jouw leertraject uit. Je route is afhankelijk van wat je al weet, kan, doet en wilt. Je kan ervoor kiezen om onderdelen zelfstandig uit te voeren en in te dienen ter beoordeling. Tijdens de vakbijeenkomsten leer je hoe je een (didactische) vertaling kunt maken van je vak naar het onderwijs. Tijdens andere bijeenkomsten leer je algemene zin o.a. over lessen maken, uitvoeren, begeleiden, evalueren en beoordelen. 

Waarom de opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs?

 • Je stippelt je eigen leertraject uit
 • Je werkt stapsgewijs aan je didactische bekwaamheid
 • Vanaf de eerste onderwijsperiode sta je al voor de klas
 • Februari-instroom mogelijk
 

Wat ga je leren?

Hoe kun jij je vakkennis verdiepen of verwerken in didactische modellen? Hoe geef je een goed opgebouwde les met verschillende werkvormen en weet jij een prettig, veilig en leerzaam klimaat te organiseren? Je wordt een expert die zijn vakkennis vol enthousiasme kan overdragen.

 • We behandelen bv autotechniek, schildertechniek, metaalbewerking en natuurlijk pedagogiek en didactiek
 • Je leert vakkennis en -innovaties didactisch te vertalen naar onderwijsactiviteiten voor het (v)mbo.
 • Je past pedagogisch handelen toe in het beroepsonderwijs (vmbo en mbo)
 
 

Hoe ziet je week eruit?

De lesdag voor Leraar Technisch Beroepsonderwijs is de donderdag. Wil je buiten deze vaste lesdag eventueel meer aanbod volgen op het gebied van de universele leeruitkomsten (pedagogiek en didactiek)? Dat kan dan op de dinsdagochtend. Dat is dus buiten de reguliere lesdag (donderdag), en behoort niet standaard tot de opleiding.

Om je deeltijdstudie te combineren met je baan is het hard werken en vragen we je om één dag in de week bij elkaar te komen in een online of fysieke bijeenkomst. Samen leren is daarmee een belangrijk element.

Afhankelijk van jouw eigen keuze bepaal je in welke mate je je studie flexibel inricht en dit bespreek je samen met je studiecoach. Een studiejaar bestaat uit vier perioden/twee semesters. Elke lesdag is er ruimte voor interactie om leerervaringen te delen.

 • Eén dag in de week is er een fysieke (online) programma.
 • Een studiejaar bestaat uit vier perioden/ twee semesters.
 • Voor deze opleiding van belang dat je beschikt over een passende leerwerkplek. Bijvoorbeeld in een onderwijsomgeving zoals het (v)mbo.
 
 

Toelatingseisen

Havo/Vwo

Alle pakketten mogelijk

Mbo-4

 • Een relevante mbo-4 opleiding of een voldoende score voor de 21+ toets
 • Sterk aanbevolen: Praktijkervaring binnen je vakgebied. Tijdens de opleiding kan hier ook in gewerkt worden.

Associate degree

Met een associate degree diploma (niveau 5) word je toegelaten tot deze bacheloropleiding. Met een afgeronde associate degree Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs kun je zelfs instromen in jaar 2 van deze bacheloropleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs. Je hoeft in dat geval nog maar 135 studiepunten van de bachelor te halen om ook je bachelordiploma te bemachtigen.

 

 

Opbouw

De opbouw van de deeltijdopleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs in Eindhoven is als volgt:

Een flexibele deeltijdopleiding bij Pedagogisch Technische Hogeschool in Eindhoven volgen, betekent dat jij jouw leerroute kunt bepalen. Op basis van je vooropleiding, (werk)ervaring (eerder verworven competenties), je persoonlijke situatie stel je samen met je studiecoach een persoonlijke leerroute op. Vervolgens kun je kiezen hoe jij je leeruitkomsten gaat toetsen. Volg je het aanbod dat door de PTH wordt georganiseerd of werk je aanbod afhankelijk? De antwoorden op deze vragen ga je samen met de studiecoach onderzoeken.

Naar aanleiding van deze antwoorden ga jij een pad uitstippelen. Het eerste jaar in je studie is het propedeuse jaar. Hier hebben we een vast aanbod voor. Daarna stippel je je pad uit. Dit is persoonsgebonden, welk pad ga jij doorlopen of de bekwame professional te worden.

Studieduur en studiebelasting
De studieduur is afhankelijk van je voorkennis, ervaring en studietempo. Relevante ervaringen en kennis, kan zorgen voor minder studielast.Wanneer je start met de opleiding zal je studiecoach samen met jou verkennen welke kennis en ervaring jij al in je bagage hebt. Naar aanleiding van deze bevindingen kan er een ‘definitief’ pad opgesteld worden.

De gemiddelde, wekelijkse studiebelasting is:

 • Een lesdag: (ca. 8 uur) donderdag
 • Halve lesdag/ stage (ca. 4-6 uur)
 • Zelfstudie (ca. 10-12 uur)
 
 

Werk/stage

Al vanaf het begin van je opleiding werk je of loop je stage in het onderwijs. Door ervaring op te doen leer je het meest over de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Al reflecterend en onderzoekend ontwikkel jij je tot een goede docent. Tijdens je werk of stage breng je theorie en praktijk samen.

Baanmogelijkheden na de opleiding

 • Docent Technisch Onderwijs in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs
 • Docent voor de vmbo-profielen: Produceren, Installeren en Energie (PIE), Dienstverlening en Producten (D&P), Media, Vormgeving en ICT (MVI) , Mobiliteit en Transport (M&T), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
 • Docent in het mbo voor profielen: Bouw, Elektrotechniek, ICT, Motorvoertuigentechniek of Werktuigbouwkunde
 • Doorstuderen in de master Leren en Innoveren of de master Special Educational Needs
 

 

Agenda

Open avond
5 juni 2024
Programma

Docenten en studenten vertellen je alle ins en outs over de opleiding. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. We gaan graag met jou in gesprek.

Meer weten over de opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs

Wil jij je mogelijkheden bespreken of een keer een bijeenkomst bijwonen, dan staan we je graag te woord. Stuur een mail naar Henk Versluis van de deeltijdopleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs: h.versluis@fontys.nl Hij neemt dan contact met je op.

Wil je weten hoeveel collegegeld je dient te betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Lees meer over subsidieregelingen:

- Leven Lang Leren Krediet

- Beurzen voor leraren

- Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

  Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
  Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

  Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas ingeschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

  Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
  De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

  De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

  Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
  De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

  Lees meer over je collegegeld.