Sprint naar content

Leraar Scheikunde (Professional Master)

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Deeltijd
Start september | Tilburg

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • En meer...

Wil jij graag doorstuderen? Ben je op zoek naar meer verdieping in het scheikundevak? Zoek je meer uitdaging in je werk, ambieer je een senior rol als docent of wil je met een andere leeftijdsgroep werken? Dan is de deeltijdmaster Leraar Scheikunde in Tilburg de opleiding voor jou. Je kunt deze opleiding in twee jaar behalen.

Over de opleiding

De tweejarige masteropleiding Leraar Scheikunde biedt een verdieping; vakinhoudelijk, vakdidactisch en vakoverstijgend. Je ontwikkelt jezelf tot expert in je vakgebied binnen het voorbereidend hoger onderwijs (vho). Je leert om los van methoden te kunnen werken, leerlingen uit te dagen en hun specifieke belangstelling aan te spreken. Na de masteropleiding ben je in staat om bij te dragen aan de visieontwikkeling en vernieuwing van jouw vak op school en ook op regionaal en landelijk niveau. Denk bijvoorbeeld aan het implementeren van nieuwe eindexamenonderwerpen. 

Waarom deze opleiding?

 • Je kunt in twee jaar je eerstegraads lesbevoegdheid behalen. Afhankelijk van je vooropleidingen en studiemogelijkheden kun je er korter of langer over doen
 • Je kunt gaan lesgeven in de bovenbouw van het havo/vwo en in het hbo
 • Je wordt expert binnen jouw vakgebied en bent breed inzetbaar binnen het onderwijs
 • Vernieuwde inspiratie en inzichten

 

Wat ga je leren?

De opleiding legt accenten op vakinhoud, vakdidactiek, onderzoek en de brede rol die de eerstegraads docent heeft binnen het voorbereidend hoger onderwijs (vho). De leeruitkomsten van de opleiding liggen vast en aan het begin van de opleiding bespreek je samen met je studentcoach wat voor jou de optimale studieroute zal zijn. 
 • Tijdens de opleiding voer je een vakdidactisch ontwerponderzoek uit;
 • Je verdiept je kennis op het gebied van vakinhoud, vakdidactiek, pedagogiek, onderzoek in de onderwijspraktijk en onderwijsinnovatie;
 • Je leert deels door activiteiten in de onderwijspraktijk. Dit doe je in je eigen baan, of in een stage aan de bovenbouw van het voortgezet onderwijs of het hbo;
 • Je leert niet alleen van de docenten van de lerarenopleiding, maar ook van medestudenten en van collega's op de school.

 
 

Hoe ziet je week eruit?

Een studiejaar is opgedeeld in vier blokken van tien weken. De eerste zeven tot acht weken volg je hoor- en werkcolleges, workshops, practica en werkgroepen. Je voert opdrachten uit in de praktijk. In week negen en tien vinden de toetsen en herkansingen plaats. De opleiding biedt een lesrooster aan, maar dit is mede afhankelijk van je eigen studieroute. 

 • Colleges zijn op woensdag en vinden meestal plaats tussen 13:00 en 21:30 uur. Contacttijden kunnen echter variëren per periode, waardoor je soms ook in de ochtend college hebt. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de opleidingscoördinator.
 • De studiebelasting is afhankelijk van je persoonlijke situatie, maar bedraagt voor een gemiddelde student minimaal twintig uur per week.

 
 

Toelating (Tilburg)

Je bent toelaatbaar met:

 • een afgeronde bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs (tweedegraads bevoegdheid) in hetzelfde vak.

Je bent mogelijk ook toelaatbaar met:

 • een relevante universitaire bacheloropleiding in combinatie met een educatieve minor
 • een hbo- of universitaire opleiding in hetzelfde vakgebied

Hierbij geldt dat je minder dan 60 ec's aan vakdidactische / vakinhoudelijke deficiënties moet hebben. Je werkt parallel aan de masteropleiding aan het wegwerken van de deficiënties. 

Neem contact op met de opleidingscoördinator als je twijfelt of je toelaatbaar bent.

 

Placeholder for Fontys video
Bij Fontys krijg ik de vrijheid om me te ontwikkelen. Als leraar, maar vooral ook als persoon"
Bram Geurts, student

Lees hier het verhaal van student Bram >>

 

Opbouw

Je ontwikkelt je vakinhoudelijke en vakdidactische kennis via verdieping en verbreding in de specifieke domeinen van de landelijk afgesproken kennisbases. Je past deze toe op je werkplek en tijdens je vakdidactisch ontwerponderzoek.

Het vakspecifieke opleidingsprogramma omvat tweederde van de totale masteropleiding. Dit levert bij uitstek een bijdrage aan de ontwikkeling van je vakinhoudelijke en vakdidactische competenties. 

Benieuwd naar meer informatie over de inhoud, toetsing en begeleiding van en tijdens de opleiding? Je leest hierover meer in het regelement van de Onderwijs- en examenregeling (OER). 

Wil je weten welke vakken je allemaal volgt tijdens de opleiding, bij welke bekwaamheden welke vakken horen, hoe deze vakken eruitzien en hoeveel studiepunten je hiervoor kan krijgen? Bekijk de studiegids.

In het onderdeel 'didactisch handelen' werk je aan de verbetering van je onderwijspraktijk in het eerstegraads gebied. Je ontwikkelt en verzorgt onderwijs in jouw schoolvak op een onderbouwde manier. Je stimuleert leerlingen om kritisch na te denken. Je laat hen samenwerken, begeleidt hen en geeft effectieve feedback. Didactisch handelen wordt door de meeste studenten in het eerste jaar van de studie uitgevoerd. Veel opleidingen bieden het aan in combinatie met pedagogische vraagstukken en vakdidactiek. Je werkt daarbij samen met medestudenten in een “professionele leergemeenschap” (PLG).   

In het onderdeel 'pedagogische vraagstukken' verdiep je je in één of meer pedagogische vraagstukken. Deze doen zich voor in de school. Je helpt zo om bij te dragen aan de ontwikkeling van het onderwijsklimaat.

Opvoeding van leerlingen

Bij pedagogische vraagstukken gaat het om de opvoeding van leerlingen. Hoe kun je hen als docent stimuleren om volwassen te worden, bijvoorbeeld in termen van socialisatie en persoonsvorming. In dit onderdeel verdiep je je in pedagogische literatuur. Hierbij zoek je naar manieren om in de praktijk te handelen. Je probeert handelingsopties uit in de praktijk en evalueert het effect ervan. Dit doe je door gegevens te verzamelen in de onderwijspraktijk, die te analyseren en te interpreteren. Je leert dus niet alleen over pedagogiek, maar ook over onderzoeksmethoden.

Professionele leergemeenschap

De meeste studenten voeren Pedagogische vraagstukken uit in het eerste jaar van de studie. Veel opleidingen bieden dit aan in combinatie met didactisch handelen en vakdidactiek. Je werkt daarbij samen met medestudenten in een “professionele leergemeenschap” (PLG). 

In het vakdidactisch ontwerponderzoek creëer je onderwijs in jouw schoolvak voor leerlingen in het 'eerstegraads gebied'. Je volgt daarbij een onderzoeks- / ontwerpcyclus. Zo kun je op een systematische manier het onderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Vanzelfsprekend maak je gebruik van wetenschappelijke, vakdidactische literatuur en van betrouwbare manieren van gegevensverzameling. Op verschillende manieren is samenwerking met medestudenten mogelijk tijdens het vakdidactisch ontwerponderzoek. De meeste opleidingen bereiden het vakdidactisch ontwerponderzoek in het eerste jaar van de opleiding voor en voeren het uit in het tweede jaar.

Het onderdeel 'de lerende professional' vindt bij de meeste opleidingen plaats in het tweede jaar van de opleiding. In dit onderdeel werk je samen met collega’s van je school en/of opleiding aan een ontwikkeling. Deze ontwikkeling vindt plaats op de school en overstijgt jouw schoolvak.

Je kunt aansluiten bij een bestaande ontwikkeling, of zelf een initiatief nemen. Het is niet nodig dat je deze ontwikkeling tijdens je studie volledig afrondt. Het is wel van belang, dat je een aantoonbare bijdrage levert. Daarbij geef je vorm aan jouw professionele ontwikkeling én, in de samenwerking, aan die van je collega’s. De opleiding helpt en begeleidt je in het ontwikkelen van 'gereedschap' dat tijdens zulke veranderingsprocessen nuttig is. In dit onderdeel laat je zien dat je verder kunt kijken dan jouw schoolvak. Je ontwikkelt je zo richting een meer 'senior' rol in de school. 

 
 

Werk/stage

Tijdens de opleiding voer je opdrachten uit in je onderwijspraktijk. Je speelt een rol bij onderwijsinnovatie op jouw school. Je ontvangt feedback van de opleiding en uit de praktijk. Het is daarom nodig dat je werkzaamheden kunt uitvoeren in het eerstegraadsgebied. 
 • Leraar scheikunde in de bovenbouw van het havo en vwo;
 • Leraar scheikunde in het hbo;
 • Een senior rol in het onderwijs binnen je schoolinstelling;
 • Afhankelijk van je interesse kun je je kennis verder verbreden, bijvoorbeeld met een master Toetsdeskundige, Leadership in Education, Educational Needs of Leren & Innoveren.

 

Placeholder for Fontys video
“Mijn docenten hebben begrip en denken mee in de combinatie studie, werk en privé.”
Stefan

 

Agenda

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer weten over de opleiding Master Leraar Scheikunde

Wil je graag een gesprek met iemand over de masteropleiding Leraar Scheikunde in Tilburg? Dat kan!

 • Voor algemene vragen, zoals lesdagen- en tijden, bevoegdheid en tegemoetkoming studiekosten, kun je contact opnemen met Fontys Pro Educatie, telefoon: 08850-70700 of e-mail: fontyspro-educatie@fontys.nl.
 • Voor vakinhoudelijke vragen over de opleiding en vrijstellingen, stuur dan een e-mail naar opleidingscoördinator Susanne Dirks-Trommelen, s.dirkstrommelen@fontys.nl.
 • Twijfel je nog over welke (master)opleiding het beste bij je past? Maak dan een afspraak met
  studieadviseur Judith.

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Als je een lerarenopleiding gaat doen, kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie of tegemoetkoming in de kosten. Lees meer over Subsidies voor (aankomende) leraren.

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas ingeschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Lees meer over je collegegeld.

Heb je vragen over bijvoorbeeld stagelopen, tussentijds instromen, je vooropleiding en het collegegeld? Of heb je een andere vraag?

Naar veelgestelde vragen

Bij Fontys kun je kiezen uit een aantal educatieve masteropleidingen om je kennis te verdiepen of verbreden. Bekijk het complete overzicht van alle masteropleidingen.