Sprint naar content

Leraar Nederlands (deeltijd)

 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Tilburg, Sittard

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • En meer...

Ben jij thuis in taal? En gun jij dat de volgende generatie ook? Zet jouw talenten in om jonge mensen te enthousiasmeren voor taal en cultuur en word leraar Nederlands! Verdiep je in alle aspecten die de Nederlandse taal te bieden heeft, ontmoet gelijkgestemden en laat je begeleiden door het deskundige opleidingsteam van de flexibele deeltijdopleiding Nederlands.

Over de opleiding

Een goede leraar Nederlands is onmisbaar. Je levert een belangrijke bijdrage aan de toekomst van jongeren. Zij hebben er hun hele leven plezier van als ze zich goed kunnen uitdrukken. Of je nu een carrièreswitch maakt naar het onderwijs of al een andere lesbevoegdheid hebt: de deeltijdopleiding is flexibel. Dit houdt in dat je afhankelijk van je vooropleiding, ervaring en studiemogelijkheden een leerroute op maat krijgt, mogelijk met vrijstellingen. De weg is voor iedere student anders. Uiteindelijk wordt iedereen expert in lesgeven en in het vakgebied Nederlands. Met onze persoonlijke begeleiding ontwikkel jij de juiste beroepshouding.

Na deze hbo bacheloropleiding ben je tweedegraads lesbevoegd.
De opleiding is er in: voltijd | (verkort) deeltijd

Waarom Leraar Nederlands bij Fontys?

 • Flexibel maatwerktraject werken en leren
 • Theorie en praktijk sluiten goed op elkaar aan
 • Aandacht van docenten voor jouw ontwikkeling
 • De meest veelzijdige lerarenopleider van Nederland


 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding studeer je niet alleen Nederlands. Je leert ook hoe je die kennis vol enthousiasme overdraagt. Je wordt een expert in taalvaardigheid, literatuur, taalkunde én in lesgeven. Met de benodigde pedagogische, (vak)didactische en communicatieve vaardigheden wakker jij de liefde voor de Nederlandse taal aan bij je leerlingen. Ook houd je je bezig met onderzoek en organiseren. In de praktijk pas je de geleerde theorie toe. Hoe jouw opleiding er precies uitziet, is afhankelijk van je intakegesprek en eventuele vrijstellingen. 

 • Taalkunde, literatuur en taalvaardigheid
 • Vrijstellingen voor eerder behaalde onderdelen mogelijk
 • Je wordt breed opgeleid voor het tweedegraads werkveld: mbo, vmbo en onderbouw havo/vwo
 
Sfeerafbeelding Fontys
 

Hoe ziet je week eruit?

Hoe je week eruit ziet, bepaal je met jouw studentcoach. Binnen het aanbod van de opleiding kijken we samen wat voor jou de beste route is.

 • Flexibele combinatie werken en leren
 • Persoonlijke studieroute

Bij Opbouw vind je per locatie meer informatie over de contacturen en inhoud van de opleiding.

 

Mogelijke routes

Afhankelijk van jouw vooropleiding en werkervaring kun je versnellen:

 • Met een (gedeeltelijke) bachelor, master of Ad: 2,5-4 jaar in deeltijd
 • Zij-instroom met een vakgerelateerde bachelor of master: circa 2 jaar in deeltijd
 • Kopopleiding met een vakgerelateerde bachelor of master: 1 jaar in voltijd (alleen in Tilburg)
 • Reguliere deeltijd na havo/vwo/mbo: 4 jaar in deeltijd

Verkorte routes

Mogelijk heb je een vooropleiding of werkervaring waarmee je de opleiding sneller kunt doorlopen. Bij Fontys kun je flexibel studeren met een verkorte route op maat.

Meer over Flexibel Studeren
 

Toelatingseisen

Sittard

Aan de lerarenopleiding in Sittard ben je voor deze hbo-opleiding toelaatbaar met een (gedeeltelijk) afgeronde hbo/wo-bachelor of hbo/wo-master of een afgeronde mbo-opleiding op niveau 4.

Bij vrijstellingen is versnellen mogelijk. De opleiding duurt dan vaak zo'n 2 tot 2,5 jaar. Om te bepalen wat de te verwachten studieduur voor jou is, kun je contact opnemen met de opleidingscoördinator voor een intakegesprek. Je vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.


Tilburg

In Tilburg ben je toelaatbaar met een havo- of vwo diploma, een afgeronde hbo/wo opleiding of een afgeronde mbo opleiding op niveau 4.

Vrijstellingen met leeruitkomsten

Op basis van eerder verworven competenties, kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Tijdens het intakegesprek met de opleidingscoördinator ontvang je een indicatie hierop. Ben je van mening dat je meer leeruitkomsten aan kunt tonen dan uitsluitend via diploma’s? Dan verzamel je de bewijzen voor de leeruitkomsten in een ervaringsportfolio en toon je ze aan middels een assessment.

Kopopleiding

Ben jij (bijna) afgestudeerd of is het minder dan zeven jaar geleden dat jij je hbo- of wo-getuigschrift behaalde in een aanverwant vak? Lijkt het je geweldig om met jongeren te werken en voor de klas te staan? Met de kopopleiding (in voltijd) kun je bij Fontys Lerarenopleiding in Tilburg in één jaar je bevoegdheid behalen.


Beide locaties

Zij-instroom

Heb je een hbo- of wo-vooropleiding, verwant aan een schoolvak in het voortgezet onderwijs, en heb je een baan als docent (toegezegd gekregen) in het onderwijs? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een tweejarig zij-instroomtraject.

Intakegesprek

 • Heb je een associate degree afgerond?
 • Of heb je een gedeeltelijk afgeronde bachelor?

Dan kijken we tijdens een intakegesprek naar vrijstellingen op basis van 'eerder verworven kennis en vaardigheden'. Als de studie haalbaar lijkt, stellen we een programma op maat samen.

21+ toets

Heb je niet de juiste vooropleiding? Dan is het mogelijk om een toelatingsonderzoek te doen. Voorwaarde is wel dat je 21 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start. Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.  

Buitenlands diploma

Wil je toegelaten worden tot de lerarenopleiding met een buiten Nederland behaald diploma? Je diploma moet gelijkwaardig zijn aan één van de Nederlandse diploma’s die recht op toelating geven. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Je vindt onze contactgegevens onderaan deze pagina.

Nederlands als tweede taal

Daarnaast moet je met een buitenlands diploma bewijzen dat je voldoende Nederlands beheerst om de opleiding te kunnen volgen. Dat kun je doen door een staatsexamendiploma NT2 volgens examenprogramma II te laten zien. Als je dat examen nog moet doen, moet je rekening houden met de wachttijden. Er zitten minimaal drie weken tussen de dag waarop je je aanmeldt en het examen. Daarna moet je nog circa vijf weken wachten op de uitslag.

Je bent met een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4 met alle profielen toelaatbaar tot deze hbo-opleiding.

Benieuwd hoe het is om van vwo naar hbo te gaan? fontys.nl/vwo
Benieuwd hoe het is om van mbo naar hbo te gaan? fontys.nl/mbo

 

Placeholder for Fontys video
Studenten vertellen
"Een prettige school met korte lijntjes"
Lees het verhaal van student Renée Kusters (29 jaar, Sittard) >>

"De opleiding zit vakinhoudelijk heel goed in elkaar"
Lees het verhaal van student Petra Jonkers (Tilburg) >>

 

Opbouw

Je kunt de flexibele deeltijdopleiding Leraar Nederlands volgen in Sittard of Tilburg. Informatie over de opzet en inhoud van deze opleiding vind je hieronder per locatie en studiejaar.

Sittard

 • Leerroute op maat; persoonlijke begeleiding van een studentcoach
 • Zelf kiezen welke vakken je in het eerste of tweede jaar volgt
 • Goed contact tussen student en docent. Jij staat centraal
 • Kleinschalige opleiding op loopafstand van het station

Je colleges in Sittard zijn op*:

 • Donderdag: 16.00 - 20.00 uur


Je volgt deze colleges met je medestudenten. Die combineren de flexibele deeltijdstudie meestal met een baan en/of gezin. Ze werken in het onderwijs of maken tijdens de opleiding de overstap naar het onderwijs. Wat voor jou de beste keuze is, bepaal je zelf. Je doet dit in overleg met je studieloopbaanbegeleider.

* Contactdagen en -tijden onder voorbehoud van wijzigingen.

De opleiding bestaat afhankelijk van vrijstelling uit twee of drie delen:

 • een vakinhoudelijk en vakdidactisch deel
 • een pedagogisch-didactisch deel
 • het werkplekleren (werk of stage)

In het eerste leerjaar leg je een stevige inhoudelijk basis. Je werkt aan je taalvaardigheid. Ook verdiep je je in taalkunde en literatuur. Bij vakdidactiek leer je hoe je die kennis effectief in je lessen inzet. Ook bieden we verschillende onderwijskundige modules aan. Veel studenten volgen in het eerste jaar ook al vakken uit leerjaar 2.


In het eerste jaar:

 • word je vaardig in het analyseren van verhalen, gedichten en films
 • leer je over de geschiedenis van de letterkunde
 • leer je correct spellen en formuleren
 • verdiep je je in de verschillende deelgebieden van de taalkunde

Vakdidactiek

Bij vakdidactiek leer je hoe je effectief lesgeeft in de verschillende onderdelen van het vak Nederlands. Zo kun je jouw leerlingen uiteindelijk ook iets leren!

Onderwijskunde

Heb je nog geen leservaring? We bieden je verschillende onderwijskundige modules aan, zoals:

 • oriëntatie op leren en onderwijs
 • didactiek en klassenmanagement
 • leerlingbegeleiding en mentoraat
 • leer- en gedragsstoornissen

Stap je over vanuit het bedrijfsleven?

"Kom je uit het bedrijfsleven en maak je de overstap naar het onderwijs? Dan krijg je in vier pedagogisch-didactische modulen de onderwijskundige kennis die je nodig hebt in de praktijk. Wat je leert, kun je tijdens je stages of in je werk vaak meteen gebruiken. Er is een aanbevolen volgorde van de modulen. Indien gewenst kun je de modulen flexibel volgen. Je kunt zelfs starten met een module als de vorige nog loopt. Bij de pedagogisch-didactische modulen zitten studenten van alle vakken bij elkaar, zo leer je niet alleen van de opleiders maar ook van elkaar."
Arjan Endeman, lerarenopleider onderwijskunde

In het tweede leerjaar:

 • verdiep je je in historische letterkunde en jeugdliteratuur
 • leer je verschillende tekstsoorten schrijven
 • voer je een parlementair debat
 • leer je inhouden en actualiteiten rondom dyslexie
 • krijg je de basiskennis van pragmatiek en sociolinguïstiek
 • Maak je kennis met NT2 en taalgericht vakonderwijs
 • mag je zelf een module kiezen

Bij elk vak kun je zelf kiezen of je het in het eerste of tweede jaar volgt. Hierdoor kan je programma er in de praktijk anders uitzien. Dat maakt het studeren aan de Fontys Lerarenopleiding Sittard heel flexibel.


Tilburg

 • Deskundige docenten die betrokken zijn bij jouw ontwikkeling
 • Professionalisering door het ontwikkelen van jouw onderzoekende houding
 • Flexibele leerroute op maat; persoonlijke studentcoach
 • Goed te combineren met jouw baan in het onderwijs
 • Brede benadering van het schoolvak Nederlands
 • Specialisatie NT2-onderwijs mogelijk
 • Instroommogelijkheden in september én februari
 • Keuze uit gevarieerd aanbod van minoren

Contactdagen

De contactdagen in Tilburg zijn op*:

 • Dinsdag: 12.30 - 21.30 uur
 • Donderdag: 12.30 - 21.30 uur

De lesdag is afhankelijk van je studieachtergrond.
Na je gesprek met een studentcoach, weet je in welke groep je zit en hoe jouw programma eruit ziet.

* Contactdagen en -tijden onder voorbehoud van wijzigingen.

Flexibel in deeltijd studeren bij Fontys Lerarenopleiding in Tilburg, betekent dat jij - binnen het aanbod van de opleiding - zelf grotendeels jouw leerroute bepaalt. Op basis van je vooropleiding, (werk)ervaring / eerder verworven competenties / eventuele vrijstellingen en je persoonlijke situatie, stel je samen met je studentcoach een maatwerktraject op. Vervolgens kies je zelf hoe je je de lesstof eigen maakt en de leeruitkomsten aantoont.

Om een bekwame leraar te worden ontwikkel jij je in een viertal bekwaamheden:

 • Vakinhoudelijk bekwaam
 • Vakdidactisch bekwaam
 • Pedagogisch bekwaam
 • Professioneel handelen


Meer weten over:

 • Inhoud, toetsing en begeleiding van en tijdens de opleiding? Bekijk de Onderwijs- en examenregeling (OER).
 • De vakken tijdens de opleiding, bijbehorende bekwaamheden en studiepunten? Bekijk de studiegids.

De studieduur is afhankelijk van je voorkennis, ervaring en studietempo. Niet alleen vrijstellingen leveren mogelijkheden op om je studie te versnellen of de studielast te beperken. Ook relevante ervaringen en kennis, die niet meteen in een vrijstelling zijn omgezet, zorgen voor minder studielast.

Op het moment dat jij via de toets aantoont dat je de leeruitkomsten beheerst, ontvang je de studiepunten (EC's). Dit is ongeacht de hoeveelheid tijd die je eraan besteedt, je deelname aan het onderwijsaanbod of de duur van het leren op de werkplek.

In het afstudeerjaar kies je voor een van de twee afstudeerrichtingen:

 • Specialisatie algemeen vormend onderwijs: je verdiept je in het lesgeven in de onderbouw van havo en vwo.
 • Specialisatie beroepsonderwijs: je ontwikkelt je tot leraar voor het vmbo en mbo.

Tijdens je studie maak je voldoende kennis met beide werkvelden. Zo maak je een weloverwogen keuze. De afstudeerrichting omvat 60 ec’s (studiepunten). Dit houdt in dat de theoretische vakken, het werkplekleren én je afstudeeronderzoek in het teken staan van de specialisatie die je kiest. Maar na de opleiding ben je bevoegd voor het gehele tweedegraads werkveld.

 
 

Werk/stage

Stage/leerwerkplek

Combineren werk en privé

We vinden het belangrijk dat je de opleiding goed kunt combineren met je werk en privéleven. Daarom loop je stage op de manier die bij jou past. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de dagen, momenten en keuze voor de stageschool of leerwerkplek. Je lesmomenten bij Fontys staan wel al deels vast. Al vanaf het begin van de opleiding loop je stage. Zo breng je theorie en praktijk samen. Via de stage werk je aan je bekwaamheden.  

Werkzaam in het onderwijs?

Ben je al werkzaam in het onderwijs? Indien je baan voldoet aan de criteria, dan kun je dit inzetten als 'leerwerkplek'.

Nog geen lesbevoegdheid?

Heb je nog geen lesbevoegdheid? Dan ontdek je tijdens je eerste stage(s) wat voor docent je bent en wilt zijn. Je doet je stage-ervaring op in zowel het beroepsonderwijs (vmbo of mbo) als het algemeen vormend onderwijs (havo of vwo). 

Na je studie

Werken in deze beroepen

Met deze Bachelor of Education (BEd) in het vak Nederlands kun je zowel binnen als buiten het onderwijs werken: 

 • als docent Nederlands met tweedegraads lesbevoegdheid: voor beroepsonderwijs vmbo/mbo, onderbouw havo/vwo, volwasseneneducatie
 • als docent NT2 (voor doelgroepen met Nederlands als tweede taal)
 • als ontwikkelaar van centrale examens Nederlands voor het (voorbereidend) beroepsonderwijs
 • bij onderwijsbegeleidingsdiensten of uitgevers van schoolboeken en vakbladen

Doorstuderen 

 

Placeholder for Fontys video
Student Denise:
Na 20 jaar in het laboratorium is het best spannend om weer de schoolbanken in te klimmen. Maar studeren verleer je niet! Het allermooiste aan het beroep van leraar vind ik het contact met leerlingen. Dat je ze ook een beetje leert kennen.'

 

Agenda

Proefstudeerdag Lerarenopleiding Tilburg (deeltijd) | Tilburg
24 feb 2025 16:30 - 21:00
Programma

Een goede manier om te onderzoeken of het beroep van docent bij je past is door deel te nemen aan een proefstudeerdag. Tijdens de proefstudeerdag krijg je algemene informatie over de lerarenopleiding en het docentschap. Je wordt uitgedaagd na te denken over je motivatie voor het beroep van leraar. Welke kwaliteiten heb je daarvoor nodig en hoe passen jouw kwaliteiten bij het docentschap?

Wil je ook graag een goed beeld hebben van een specifieke lerarenopleiding (bijvoorbeeld Engels, Geschiedenis of Wiskunde), dan kun je deelnemen aan een meeloopdag. Hierbij loop je een dagje mee met de opleiding en krijg je ook vakinhoudelijke informatie over deze specifieke lerarenopleiding.


Programma

16.30 - 17.30 uur:
Algemene inleiding. Welke kwaliteiten heb je? En welke kwaliteiten heb je nodig als leraar?

17.30 - 18.00 uur:
Pauze en ruimte voor het stellen van vragen aan onze studiekeuzeadviseur Judith Boetzkes-Bergmans.

18.00 - 21.00 uur:
Aan de slag! Je sluit aan bij een college over Algemene Professionele Vorming (APV). Dit kan gaan over onderwerpen als klassenmanagement, didactiek (hoe geef je les), ontwikkelingspsychologie etc. Omdat dit een echte les is, hebben wij geen invloed op de inhoud ervan. Het doel is dat je een indruk krijgt van de dynamiek in een klas en de lesinhoud.

Proefstudeerdag Lerarenopleiding Tilburg (deeltijd) | Tilburg
16 jun 2025 16:30 - 21:00
Programma

Een goede manier om te onderzoeken of het beroep van docent bij je past is door deel te nemen aan een proefstudeerdag. Tijdens de proefstudeerdag krijg je algemene informatie over de lerarenopleiding en het docentschap. Je wordt uitgedaagd na te denken over je motivatie voor het beroep van leraar. Welke kwaliteiten heb je daarvoor nodig en hoe passen jouw kwaliteiten bij het docentschap?

Wil je ook graag een goed beeld hebben van een specifieke lerarenopleiding (bijvoorbeeld Engels, Geschiedenis of Wiskunde), dan kun je deelnemen aan een meeloopdag. Hierbij loop je een dagje mee met de opleiding en krijg je ook vakinhoudelijke informatie over deze specifieke lerarenopleiding.


Programma

16.30 - 17.30 uur:
Algemene inleiding. Welke kwaliteiten heb je? En welke kwaliteiten heb je nodig als leraar?

17.30 - 18.00 uur:
Pauze en ruimte voor het stellen van vragen aan onze studiekeuzeadviseur Judith Boetzkes-Bergmans.

18.00 - 21.00 uur:
Aan de slag! Je sluit aan bij een college over Algemene Professionele Vorming (APV). Dit kan gaan over onderwerpen als klassenmanagement, didactiek (hoe geef je les), ontwikkelingspsychologie etc. Omdat dit een echte les is, hebben wij geen invloed op de inhoud ervan. Het doel is dat je een indruk krijgt van de dynamiek in een klas en de lesinhoud.

Let op: Meld je aan voor de lesplaats (Sittard of Tilburg) waar jij wilt gaan studeren, zodat je de juiste opleidingsinformatie ontvangt. Houd er rekening mee dat er variaties kunnen zijn in onderwijsmethoden en programma's tussen de
verschillende lesplaatsen. Zorg dat je je keuze baseert op jouw specifieke voorkeuren en behoeften.
Is er geen datum bekend voor deze meeloopdag of is deze vol? Mail voor Sittard lero-sittard@fontys.nl en voor Tilburg marcomflot@fontys.nl.

Meer weten over de opleiding Leraar Nederlands

Een goede manier om te onderzoeken of het beroep van docent bij je past is door deel te nemen aan een proefstudeerdag. Je maakt kennis met het gebouw, docenten van de verschillende opleidingen en een stukje algemene didactiek. Zo ervaar je hoe het is om te studeren bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

Meld je aan

Wil je graag een gesprek met iemand van de deeltijdopleiding Leraar Nederlands? Dat kan!

Algemene vraag? 

Heb je een algemene vraag? Bijvoorbeeld over lesdagen- en tijden, bevoegdheid of stage? Neem dan contact met Fontys Educatie: telefoon: 08850-70700 of e-mail: fontyspro-educatie@fontys.nl.

Studiekeuze / adviesgesprek 

Wil je graag hulp bij het oriënteren op jouw studiekeuze of wil je een gesprek over de verschillende routes naar het leraarschap? Maak dan een afspraak voor een studieadviesgesprek met studieadviseur Judith Boetzkes.

Oriëntatie- of intakegesprek in Sittard

Heb je vakinhoudelijke vragen over de opleiding, vrijstellingen, studieduur, de combinatie studie en werk en een eventuele lerarenbeurs? Stuur dan een e-mail naar opleidingscoördinator
Laury Persoon, l.persoon@fontys.nl.

Wil je een oriënterend gesprek of intakegesprek? Tijdens het gesprek kijk je met de opleidingscoördinator of studentcoach naar jouw voorgeschiedenis en mogelijkheden. Zo kom je erachter hoe jouw opleidingstraject eruit kan zien. De intakes vinden het hele jaar plaats. Het is verstandig om eerder verworven diploma’s en certificaten mee te nemen. Neem contact op met het Studenten Informatie Punt (STIP) in Sittard, telefoonnummer 08850-79599 of mail stip-sittard@fontys.nl, voor het maken van een afspraak met de intaker van de opleiding.

Oriëntatie- of intakegesprek in Tilburg

Wil je een oriënterend gesprek of intakegesprek? Of heb je vakinhoudelijke vragen over de opleiding en vrijstellingen? Mail naar opleidingscoördinatoren Claudia van Werkhoven en Véronique Verhagen via: NederlandsFLOT@fontys.nl.

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Als je een lerarenopleiding gaat doen, kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie of tegemoetkoming in de kosten. Lees meer over Subsidies voor (aankomende) leraren.

Heb je een Nederlands adres? Doorloop dan onderstaande stappen om je aan te melden bij Studielink voor een opleiding van Fontys Hogeschool.

Voor start in februari

Stap 1: Je meldt je aan via Studielink. Meld je uiterlijk vóór 1 februari aan, zodat je nog ruim de tijd hebt om de stappen van je inschrijving te voltooien en je check-in gesprek te voeren. Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je kunt de Studiekeuzecheck doen. De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys.

Stap 3: Je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven doe je in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail. De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 februari.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.

Voor start in september

Stap 1: Je meldt je vóór 1 september aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je doet de Studiekeuzecheck.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en AD's in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.

Heb je vragen over bijvoorbeeld stagelopen, tussentijds instromen, je vooropleiding en het collegegeld? Of heb je een andere vraag?

Naar veelgestelde vragen

 

Meer over de opleidingslocatie

Benieuwd hoe het is om te studeren aan de opleiding in Sittard of Tilburg?

Fontys Lerarenopleiding in Sittard (FLOS) Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

Toch een andere educatieve opleiding? 

Fontys Educatie heeft veel verschillende lerarenopleidingen en trajecten om het onderwijs in te gaan. Of ben je benieuwd naar de diverse financiële regelingen of veelgestelde vragen?

Kijk op fontys.nl/educatie

Locaties en contact

Tilburg

Prof. Goossenslaan 1, Gebouw P1
0885074288
studentzakenflot@fontys.nl
0641622446
Facebook
Instagram
LinkedIn
Voor algemene vragen, zoals lesdagen- en tijden, bevoegdheid, zij-instroom en stage, kun je contact opnemen met Fontys Pro Educatie, telefoon: 08850-70700 of e-mail: fontyspro-educatie@fontys.nl. Voor vakinhoudelijke vragen over de opleiding en vrijstellingen, stuur dan een e-mail naar opleidingscoördinatoren Margriet Smits, Véronique Verhagen of Claudia van Werkhoven via NederlandsFLOT@fontys.nl