Sprint naar content

Leraar Natuurkunde (deeltijd)

Agenda

 • Open dagen
 • En meer...

Ben je gefascineerd door natuurkundige verschijnselen? Leg je deze graag uit aan anderen? Zijn bètavakken jouw ding? Wil je een carrièreswitch maken binnen of naar het onderwijs? Als docent natuurkunde neem jij jongeren mee in de wetenschap van de natuur. Je maakt de wereld begrijpelijker. Kies voor de flexibele deeltijd lerarenopleiding Natuurkunde.

Over de opleiding

Heb je al een lesbevoegdheid? Of moet je de didactische en pedagogische kneepjes van het leraarvak nog leren?... Door de flexibiliteit van de deeltijd lerarenopleiding Natuurkunde stippel je jouw studieroute op maat uit. We kijken naar je werkervaring, vooropleiding en wensen. Daardoor is het opleidingstraject voor iedereen anders. Je krijgt een persoonlijke studentcoach. Deze adviseert je en ondersteunt in jouw ontwikkeling. Zo word jij een vakexpert in natuurkunde én een kei in lesgeven. Je kunt leerlingen inspireren met jouw uitleg. Je fascineert hen met proefjes over zwaartekracht, electriciteit, magnetisme, licht, warmte en meer!

Na deze hbo bacheloropleiding ben je tweedegraads lesbevoegd.
De opleiding is er in: voltijd | (verkort) deeltijd

Waarom Leraar Natuurkunde bij Fontys?

 • Persoonlijk en flexibel maatwerktraject
 • Hoog kennisniveau in een praktijkgerichte exacte opleiding
 • In de praktijk pas je direct de geleerde theorie toe
 • De meest veelzijdige lerarenopleider van Nederland
 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding leer je niet alleen veel over natuurkunde (mechanica, optica, elektronica en relativiteit). Je leert ook hoe je die kennis vol enthousiasme overdraagt (vakdidactiek). Natuurlijk leer je alles over omgaan met leerlingen, klassen en ouders. In de praktijk pas je de geleerde theorie toe. Hoe jouw opleiding er precies uitziet, is afhankelijk van je intakegesprek.

 • Vakken als mechanica, trillingen en golven, elektriciteit, relativiteitstheorie, sterrenkunde en vakdidactiek
 • Lesgeven, onderzoeken, samenwerken, verslagleggen en presenteren
 • Vrijstellingen voor eerder behaalde onderdelen mogelijk
 • Je wordt breed opgeleid voor het tweedegraads werkveld: mbo, vmbo en onderbouw havo/vwo
 
Sfeerafbeelding Fontys
 

Hoe ziet je week eruit?

Hoe je week eruit ziet, bepaal je met jouw studentcoach. Binnen het aanbod van de opleiding kijken we samen wat voor jou de beste route is.

 • Flexibele combinatie werken en leren
 • Persoonlijke studierouteBij 'Opbouw' vind je per locatie meer informatie over de contacturen en inhoud van de opleiding.

 

Mogelijke routes

Afhankelijk van jouw vooropleiding en werkervaring kun je versnellen:

 • Met een (gedeeltelijke) bachelor, master of Ad: 2,5-4 jaar in deeltijd
 • Zij-instroom met een vakgerelateerde bachelor of master: circa 2 jaar in deeltijd
 • Kopopleiding met een vakgerelateerde bachelor of master: 1 jaar in voltijd (alleen in Tilburg)
 • Reguliere deeltijd na havo/vwo/mbo: 4 jaar in deeltijd

Verkorte routes

Mogelijk heb je een vooropleiding of werkervaring waarmee je de opleiding sneller kunt doorlopen. Bij Fontys kun je flexibel studeren met een verkorte route op maat.

Meer over Flexibel Studeren
 

Toelatingseisen

Sittard

In Sittard ben je direct toelaatbaar met:

 • een afgeronde hbo/wo-bachelor of hbo/wo-master
 • afgeronde technische mbo-4-opleiding en enkele jaren werkervaring.


Bij vrijstellingen is versnellen mogelijk. Om te bepalen wat de te verwachten studieduur voor jou is, kun je contact opnemen met de opleidingscoördinator voor een intakegesprek. Je vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.


Tilburg

 • In Tilburg ben je toelaatbaar met:

- een havo diploma nat of nlt of o&o + (wisA of wisB);

- een vwo diploma met nat of nlt of o&o + (wisA of wisB);
- een afgeronde hbo of wo-opleiding;
- een afgeronde mbo opleiding op niveau 4.

Vrijstellingen met leeruitkomsten

Op basis van eerder verworven competenties, kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Tijdens het intakegesprek met de opleidingscoördinator ontvang je een indicatie hierop. Ben je van mening dat je meer leeruitkomsten aan kunt tonen dan uitsluitend via diploma’s? Dan verzamel je de bewijzen voor de leeruitkomsten in een ervaringsportfolio en toon je ze aan middels een assessment.

Kopopleiding

Ben jij (bijna) afgestudeerd of is het minder dan zeven jaar geleden dat jij je hbo- of wo-getuigschrift behaalde in een aanverwant vak? Lijkt het je geweldig om met jongeren te werken en voor de klas te staan? Met de kopopleiding (in voltijd) kun je bij Fontys Lerarenopleiding in Tilburg in één jaar je bevoegdheid behalen.


Beide locaties

Zij-instroom

Heb je een hbo- of wo-vooropleiding, verwant aan een schoolvak in het voortgezet onderwijs, en heb je een baan als docent (toegezegd gekregen) in het onderwijs? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een tweejarig zij-instroomtraject.

Havo of vwo profiel

 • Cultuur & Maatschappij met nat of nlt of o&o + (wisA of wisB)
 • Economie & Maatschappij met nat of nlt of o&o
 • Natuur & Gezondheid met nat of nlt of o&o
 • Natuur & Techniek

Mbo

 • Algemeen: mbo-diploma (niveau 4)
 • In Sittard: een afgeronde technische mbo-4 opleiding en enkele jaren werkervaring

Benieuwd hoe het is om van vwo naar hbo te gaan? fontys.nl/vwo
Benieuwd hoe het is om van mbo naar hbo te gaan? fontys.nl/mbo

Intakegesprek

 • Heb je een associate degree afgerond?
 • Of heb je een gedeeltelijk afgeronde bachelor?

Dan kijken we tijdens een intakegesprek naar vrijstellingen op basis van 'eerder verworven kennis en vaardigheden'. Als de studie haalbaar lijkt, stellen we een programma op maat samen.

21+ toets

Heb je niet de juiste vooropleiding? Dan is het mogelijk om een toelatingsonderzoek te doen. Voorwaarde is wel dat je 21 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start. Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.  

Buitenlands diploma

Wil je toegelaten worden tot de lerarenopleiding met een buiten Nederland behaald diploma? Je diploma moet gelijkwaardig zijn aan één van de Nederlandse diploma’s die recht op toelating geven. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Je vindt onze contactgegevens onderaan deze pagina.

Nederlands als tweede taal

Daarnaast moet je met een buitenlands diploma bewijzen dat je voldoende Nederlands beheerst om de opleiding te kunnen volgen. Dat kun je doen door een staatsexamendiploma NT2 volgens examenprogramma II te laten zien. Als je dat examen nog moet doen, moet je rekening houden met de wachttijden. Er zitten minimaal drie weken tussen de dag waarop je je aanmeldt en het examen. Daarna moet je nog circa vijf weken wachten op de uitslag.


Hulp nodig?

Benieuwd of toelating voor jou mogelijk is? Of heb je een andere vraag?
Wij beantwoorden jouw vraag graag. Mail Sittard | Mail Tilburg

 

Placeholder for Fontys video
Studenten vertellen
"Kleine school, grote samenhorigheid"
Lees het verhaal van student Benny Paumen (44 jaar, Sittard) >>

 

Opbouw

Je kunt de flexibele deeltijd opleiding Leraar Natuuurkunde volgen in Sittard of Tilburg. Informatie over de opzet en inhoud van deze opleiding vind je hieronder per locatie en studiejaar.

Sittard

 • Flexibele leerroute op maat
 • Begeleiding door je persoonlijke studentcoach
 • Goed contact tussen student en docent
 • Kleinschalige opleiding op loopafstand van het station

Je volgt colleges over bijvoorbeeld:

 • Mechanica
 • Trillingen en golven
 • Atoom- en kernfysica
 • Weerkunde
 • Relativiteitstheorie

Deze colleges vinden plaats op:

 • Maandagavond: 18.00 uur - 21.30 uur
 • Donderdagavond: 18.00 uur - 21.30 uur (incidenteel)

Je volgt deze colleges samen met je medestudenten. Zij combineren de flexibele deeltijdstudie meestal met een baan en/of gezin. Ze werken al in het onderwijs of maken tijdens de opleiding de overstap.

Contactdagen en -tijden onder voorbehoud van wijzigingen.

De opleiding bestaat afhankelijk van vrijstelling uit twee of drie delen. Een vakinhoudelijk en vakdidactisch deel, een pedagogisch-didactisch deel en het werkplekleren (werk of stage) 

 

De flexibele deeltijdopleiding Leraar Natuurkunde is niet alleen flexibel in inhoud, maar ook in tijd. Studenten met een mbo-achtergrond zijn bijvoorbeeld toelaatbaar. Zij doen gemiddeld vier jaar over de opleiding. Studenten met veel relevante studie- en werkervaring ronden het traject met veel vrijstellingen in twee jaar af. We kijken dus echt per student wat de beste leerroute is. Om je toch een beeld van de opleiding te geven, vertellen we je hoe een leerjaar er uit kan zien.    

In het eerste leerjaar leg je een stevige inhoudelijke basis. Je doet kennis op over de kernvakken mechanica, elektriciteit, warmteleer en optica. Ook leg je de basis in scheikunde. Je verdiept bovendien je wiskundekennis verder. Bij vakdidactiek leer je hoe je die kennis effectief in je lessen inzet. Ook bieden we verschillende onderwijskundige modules aan.   

 
In het eerste jaar leer je tijdens het natuurkundig practicum hoe je experimenten opzet en hoe je de betrouwbaarheid van je uitkomsten vastlegt. Bij vakdidactiek maak je kennis met verschillende visies op natuurwetenschappelijk onderwijs. Je leert hoe je je leerlingen interesseert voor het vak natuurkunde.   

Je krijgt veel concrete handreikingen die je in je lessen meteen toepast. Bijvoorbeeld hoe je een demonstratieproef opzet. Of hoe je gebruikmaakt van cartoons om leerlingen te laten nadenken over natuurkundige verklaringen.  
 
Heb je nog geen leservaring? We bieden verschillende onderwijskundige modules aan. Bijvoorbeeld:

 • oriëntatie op leren en onderwijs
 • didactiek en klassenmanagement
 • leerlingbegeleiding en mentoraat
 • leer- en gedragsstoornissen

 

Stap je over vanuit het bedrijfsleven?

"Kom je uit het bedrijfsleven en maak je de overstap naar het onderwijs? Dan krijg je in vier pedagogisch-didactische modulen de onderwijskundige kennis die je nodig hebt in de praktijk. Wat je leert, kun je tijdens je stages of in je werk vaak meteen gebruiken. Er is een aanbevolen volgorde van de modulen. Indien gewenst kun je de modulen flexibel volgen. Je kunt zelfs starten met een module als de vorige nog loopt. Bij de pedagogisch-didactische modulen zitten studenten van alle vakken bij elkaar, zo leer je niet alleen van de opleiders maar ook van elkaar."
Arjan Endeman, lerarenopleider onderwijskunde

Na het eerste leerjaar verdiep je je kennis in de natuurkunde. Je volgt nu de meer fundamentele modules, zoals atoom- en kernfysica, en relativiteitstheorie.

Daarnaast volg je enkele modules waarin veel natuurkundige kennis samen wordt gebruikt. Bijvoorbeeld weerkunde, sterrenkunde en biofysica.

In het hogere leerjaar bieden we je voor vakdidactiek een set opdrachten aan. Deze voer je uit tijdens je stages.

Je kunt bij de flexibele deeltijdopleiding Leraar Natuurkunde zelf beslissen wanneer je een vak volgt en er tentamen in aflegt. Je kunt namelijk na elke periode in elk willekeurig vak tentamen afleggen. Je bepaalt dus zelf, of samen met je studieloopbaanbegeleider, hoe snel je de opleiding doorloopt.


Tilburg

 • Instroommogelijkheden in september én februari
 • Flexibele leerroute op maat; persoonlijke studentcoach
 • Werken met leeruitkomsten; variatie aan toetsvormen
 • Korte lijnen en goed contact met docenten; persoonlijke sfeer
 • Optie om ook tweetalig onderwijs te leren geven. Ontdek het tweejarig traject BEES (Bilingual Education/English Stream)

Contactdagen

De contactdagen in Tilburg zijn als volgt*:

 • Dinsdag: 13.00 - 21.30 uur (vakinhoudelijke vakken en vakdidactiek).

Algemene Professionele Vorming

Daarnaast volg je Algemene Professionele Vorming (APV) op een dagdeel naar keuze*.

 • Maandagavond: 18.00 - 21.30 uur
 • Dinsdagavond: 18.00 - 21.30 uur
 • Donderdagochtend: 09:00 - 12:30 uur

Je kiest dus voor één van deze momenten.

* Contactdagen en -tijden onder voorbehoud van wijzigingen.

Opbouw studiejaar

Een studiejaar bestaat uit vier perioden van tien weken.
Hiervan zijn acht weken onderwijsaanbod en twee weken tentamen.

Stage

Al vanaf het eerste jaar loop je stage.

Flexibel in deeltijd studeren bij Fontys Lerarenopleiding in Tilburg, betekent dat jij - binnen het aanbod van de opleiding - zelf grotendeels jouw leerroute bepaalt. Op basis van je vooropleiding, (werk)ervaring / eerder verworven competenties / eventuele vrijstellingen en je persoonlijke situatie, stel je samen met je studentcoach een maatwerktraject op. Vervolgens kies je zelf hoe je je de lesstof eigen maakt en de leeruitkomsten aantoont.

Om een bekwame leraar te worden ontwikkel jij je in een viertal bekwaamheden:

 • Vakinhoudelijk bekwaam
 • Vakdidactisch bekwaam
 • Pedagogisch bekwaam
 • Professioneel handelen


Meer weten over:

 • Inhoud, toetsing en begeleiding van en tijdens de opleiding? Bekijk de Onderwijs- en examenregeling (OER).
 • De vakken tijdens de opleiding, bijbehorende bekwaamheden en studiepunten? Bekijk de studiegids.

De studieduur is afhankelijk van je voorkennis, ervaring en studietempo. Niet alleen vrijstellingen leveren mogelijkheden op om je studie te versnellen of de studielast te beperken. Ook relevante ervaringen en kennis, die niet meteen in een vrijstelling zijn omgezet, zorgen voor minder studielast.

Op het moment dat jij via de toets aantoont dat je de leeruitkomsten beheerst, ontvang je de studiepunten (EC's). Dit is ongeacht de hoeveelheid tijd die je eraan besteedt, je deelname aan het onderwijsaanbod of de duur van het leren op de werkplek.

In het afstudeerjaar kies je voor een van de twee afstudeerrichtingen:

 • Specialisatie algemeen vormend onderwijs: je verdiept je in het lesgeven in de onderbouw van havo en vwo.
 • Specialisatie beroepsonderwijs: je ontwikkelt je tot leraar voor het vmbo en mbo.

Tijdens je studie maak je voldoende kennis met beide werkvelden. Zo maak je een weloverwogen keuze. De afstudeerrichting omvat 60 ec’s (studiepunten). Dit houdt in dat de theoretische vakken, het werkplekleren én je afstudeeronderzoek in het teken staan van de specialisatie die je kiest. Maar na de opleiding ben je bevoegd voor het gehele tweedegraads werkveld.

 
 

Werk/stage

Stage/leerwerkplek

Combineren werk en privé

We vinden het belangrijk dat je de opleiding goed kunt combineren met je werk en privéleven. Daarom loop je stage op de manier die bij jou past. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de dagen, momenten en keuze voor de stageschool of leerwerkplek. Je lesmomenten bij Fontys staan wel al deels vast. Al vanaf het begin van de opleiding loop je stage. Zo breng je theorie en praktijk samen. Via de stage werk je aan je bekwaamheden.  

Werkzaam in het onderwijs?

Ben je al werkzaam in het onderwijs? Indien je baan voldoet aan de criteria, dan kun je dit inzetten als 'leerwerkplek'.

Nog geen lesbevoegdheid?

Heb je nog geen lesbevoegdheid? Dan ontdek je tijdens je eerste stage(s) wat voor docent je bent en wilt zijn. Je doet je stage-ervaring op in zowel het beroepsonderwijs (vmbo of mbo) als het algemeen vormend onderwijs (havo of vwo). 

Na je studie

Werken in deze beroepen

Met deze Bachelor of Education (BEd) in het vak natuurkunde kun je zowel binnen als buiten het onderwijs werken: 

 • als docent natuurkunde met tweedegraads lesbevoegdheid: voor beroepsonderwijs vmbo/mbo, onderbouw havo/vwo, volwasseneneducatie
 • als ontwikkelaar van centrale examens natuurkunde voor het (voorbereidend) beroepsonderwijs
 • bij (semi)overheidsinstellingen of onderwijsbegeleidingsdiensten
 • bij particuliere instellingen, zoals uitgevers van schoolboeken en vakbladen


Doorstuderen 

 

Placeholder for Fontys video
Student Denise:
Na 20 jaar in het laboratorium is het best spannend om weer de schoolbanken in te klimmen. Maar studeren verleer je niet! Het allermooiste aan het beroep van leraar vind ik het contact met leerlingen. Dat je ze ook een beetje leert kennen.'

 

Agenda

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Let op: Meld je aan voor de lesplaats (Sittard of Tilburg) waar jij wilt gaan studeren, zodat je de juiste opleidingsinformatie ontvangt. Houd er rekening mee dat er variaties kunnen zijn in onderwijsmethoden en programma's tussen de
verschillende lesplaatsen. Zorg dat je je keuze baseert op jouw specifieke voorkeuren en behoeften.
Is er geen datum bekend voor deze meeloopdag of is deze vol? Mail voor Sittard lero-sittard@fontys.nl en voor Tilburg marcomflot@fontys.nl.

Meer weten over de opleiding

Een goede manier om te onderzoeken of het beroep van docent bij je past is door deel te nemen aan een proefstudeerdag. Je maakt kennis met het gebouw, docenten van de verschillende opleidingen en een stukje algemene didactiek. Zo ervaar je hoe het is om te studeren bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

Meld je aan

Wil je graag een gesprek met iemand van de deeltijdopleiding Leraar Natuurkunde? Dat kan!

Algemene vraag? 

Heb je een algemene vraag? Bijvoorbeeld over lesdagen- en tijden, bevoegdheid of stage? Neem dan contact met Fontys Educatie: telefoon: 08850-70700 of e-mail: fontyspro-educatie@fontys.nl.

Studiekeuze / adviesgesprek 

Wil je graag hulp bij het oriënteren op jouw studiekeuze of wil je een gesprek over de verschillende routes naar het leraarschap? Maak dan een afspraak voor een studieadviesgesprek met studieadviseur Judith Boetzkes.

Oriëntatie- of intakegesprek in Sittard

Heb je vakinhoudelijke vragen over de opleiding, vrijstellingen, studieduur, de combinatie studie en werk en een eventuele lerarenbeurs? Stuur dan een e-mail naar Opleidingscoördinator Sittard: Maurice Smeets, m.smeets@fontys.nl.

Wil je een oriënterend gesprek of intakegesprek? Tijdens het gesprek kijk je met de opleidingscoördinator of studentcoach naar jouw voorgeschiedenis en mogelijkheden. Zo kom je erachter hoe jouw opleidingstraject eruit kan zien. De intakes vinden het hele jaar plaats. Het is verstandig om eerder verworven diploma’s en certificaten mee te nemen. Neem contact op met het Studenten Informatie Punt (STIP) in Sittard, telefoonnummer 08850-79599 of mail stip-sittard@fontys.nl, voor het maken van een afspraak met de intaker van de opleiding.

Oriëntatie- of intakegesprek in Tilburg

Wil je een oriënterend gesprek of intakegesprek? Of heb je vakinhoudelijke vragen over de opleiding en vrijstellingen? Stuur dan een e-mail naar Opleidingscoördinator Tilburg:
Karel Langendonck, k.langendonck@fontys.nl

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Als je een lerarenopleiding gaat doen, kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie of tegemoetkoming in de kosten. Lees meer over Subsidies voor (aankomende) leraren.

Heb je een Nederlands adres? Doorloop dan onderstaande stappen om je aan te melden bij Studielink voor een opleiding van Fontys Hogeschool.

Voor start in februari

Stap 1: Je meldt je aan via Studielink. Meld je uiterlijk vóór 1 februari aan, zodat je nog ruim de tijd hebt om de stappen van je inschrijving te voltooien en je check-in gesprek te voeren. Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je kunt de Studiekeuzecheck doen. De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys.

Stap 3: Je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven doe je in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail. De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 februari.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.

Voor start in september

Stap 1: Je meldt je vóór 1 september aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je doet de Studiekeuzecheck.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en AD's in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.

Heb je vragen over bijvoorbeeld stagelopen, tussentijds instromen, je vooropleiding en het collegegeld? Of heb je een andere vraag?

Naar veelgestelde vragen

 

Meer over de opleidingslocatie

Benieuwd hoe het is om te studeren aan de opleiding in Sittard of Tilburg?

Fontys Lerarenopleiding in Sittard (FLOS) Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

Toch een andere educatieve opleiding? 

Fontys Educatie heeft veel verschillende lerarenopleidingen en trajecten om het onderwijs in te gaan. Of ben je benieuwd naar de diverse financiële regelingen of veelgestelde vragen?

Kijk op fontys.nl/educatie