Sprint naar content

Leraar Engels (deeltijd)

 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Tilburg, Sittard

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • En meer...

De Engelse taal is een 'lingua franca'... een gemeenschappelijk communicatiemiddel waarmee je je wereld vergroot. Zijn de Engelse taal en cultuur helemaal jouw ‘cup of tea'? Ben je breed georienteerd en wil je leerlingen motiveren het Engels goed te beheersen? Ontdek de flexibele deeltijdopleiding Leraar Engels!

Over de opleiding

Ben je een carrièreswitcher of wil je een extra lesbevoegdheid halen? Door de flexibiliteit van de lerarenopleiding doe je dat in een traject dat bij jou past. Afhankelijk van je vooropleiding, werkervaring en wensen stellen we een studieprogramma op maat samen. Zo kun je versnellen. Jouw persoonlijke studentcoach adviseert, ondersteunt en volgt je ontwikkeling. De route is voor iedere student anders. Uiteindelijk wordt iedereen expert in lesgeven en in het vakgebied Engels. Ga je droom achterna en leer jongeren de ‘ins and outs’ van het vak Engels.

Na deze hbo bacheloropleiding ben je tweedegraads lesbevoegd.
De opleiding is er in: voltijd | (verkort) deeltijd

Waarom deze opleiding?

 • Sterke internationale component
 • Theorie kun je meteen toepassen in de praktijk
 • Leren en werken flexibel te combineren
 • De meest veelzijdige lerarenopleider van Nederland

 

Wat ga je leren?

Tijdens de Lerarenopleiding Engels word je specialist in het vak Engels. Van taalkunde tot literatuur en cultuur... je leert hoe je dit vol enthousiasme overdraagt aan je leerlingen. Je leert alle veelzijdigheden van het vak: lessen voorbereiden, lesgeven, leerlingen begeleiden, toetsing en klassenmanagement. Ook leer je het voeren van soms uitdagende gesprekken met ouders. Je ontwikkelt je pedagogische en (vak)didactische vaardigheden. In de praktijk pas je de geleerde theorie toe. Hoe jouw opleiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw intaketoets en intakegesprek. Veel vakken (zo'n 80%) van deze opleiding zijn in het Engels, behalve generieke onderdelen als beroepsvorming.

 • Engelse taalkunde, grammatica, taalvaardigheid, literatuur en onderwijskunde
 • Wat je leert, pas je direct toe in de praktijk
 • Vrijstellingen voor eerder behaalde onderdelen bespreekbaar (bijvoorbeeld generieke deel onderwijskundige programma als je al een lesbevoegdheid hebt)
 • Je wordt breed opgeleid voor het tweedegraads werkveld: mbo, vmbo en onderbouw havo/vwo
 
Leraar Engels bij Fontys

 

Hoe ziet je week eruit?

Hoe je week eruit ziet, bepaal je met jouw studentcoach. Binnen het aanbod van de opleiding kijken we samen wat voor jou de beste route is.

 • Flexibele combinatie werken en leren
 • Persoonlijke studierouteBij 'Opbouw' vind je per locatie meer informatie over de contacturen en inhoud van de opleiding.

 

Mogelijke routes

Afhankelijk van jouw vooropleiding en werkervaring kun je versnellen:

 • Met een (gedeeltelijke) bachelor, master of Ad: 2,5-4 jaar in deeltijd
 • Zij-instroom met een vakgerelateerde bachelor of master: circa 2 jaar in deeltijd
 • Kopopleiding met een vakgerelateerde bachelor of master: 1 jaar in voltijd (alleen in Tilburg)
 • Reguliere deeltijd na havo/vwo/mbo: 4 jaar in deeltijd

Verkorte routes

Mogelijk heb je een vooropleiding of werkervaring waarmee je de opleiding sneller kunt doorlopen. Bij Fontys kun je flexibel studeren met een verkorte route op maat.

Meer over Flexibel Studeren
 

Toelatingseisen

Sittard

In Sittard ben je toelaatbaar met:

 • een afgeronde hbo/wo-bachelor of hbo/wo-master
 • én een voldoende resultaat bij de toelatingstoetsBij vrijstellingen is versnellen mogelijk. De opleiding duurt dan vaak zo'n 2 tot 2,5 jaar. Om te bepalen wat de te verwachten studieduur voor jou is, kun je contact opnemen met de opleidingscoördinator voor een intakegesprek. Je vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.

Toelatingstoets Engels

Voor deze opleiding is de intaketoets ‘CPE Reading and Use of English’ verplicht. Je dient een resultaat van minstens 60% te behalen. Je maakt deze toets op locatie. De toets is schriftelijk en duurt ongeveer 90 minuten.


Tilburg


In Tilburg ben je toelaatbaar met een (gedeeltelijke) afgeronde hbo/wo-bachelor of -master.

Vrijstellingen met leeruitkomsten

Op basis van eerder verworven competenties of een relevante afgeronde hbo/wo bachelor of hbo/wo master, kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Tijdens het intakegesprek met de opleidingscoördinator ontvang je een indicatie hierop. Ben je van mening dat je meer leeruitkomsten aan kunt tonen dan uitsluitend via diploma’s? Dan verzamel je de bewijzen voor de leeruitkomsten in een ervaringsportfolio en toon je ze aan middels een assessment.

Kopopleiding

Ben jij (bijna) afgestudeerd of is het minder dan zeven jaar geleden dat jij je hbo- of wo-getuigschrift behaalde in een aanverwant vak? Lijkt het je geweldig om met jongeren te werken en voor de klas te staan? Met de kopopleiding (in voltijd) kun je bij Fontys Lerarenopleiding in Tilburg in één jaar je bevoegdheid behalen.


Beide locaties

Zij-instroom

Heb je een hbo- of wo-vooropleiding, verwant aan een schoolvak in het voortgezet onderwijs, en heb je een baan als docent (toegezegd gekregen) in het onderwijs? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een tweejarig zij-instroomtraject.

Intakegesprek

 • Heb je een associate degree afgerond?
 • Of heb je een gedeeltelijk afgeronde bachelor?

Dan kijken we tijdens een intakegesprek naar vrijstellingen op basis van 'eerder verworven kennis en vaardigheden'. Als de studie haalbaar lijkt, stellen we een programma op maat samen.

21+ toets

Heb je niet de juiste vooropleiding? Dan is het mogelijk om een toelatingsonderzoek te doen. Voorwaarde is wel dat je 21 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start. Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.  

Buitenlands diploma

Wil je toegelaten worden tot de lerarenopleiding met een buiten Nederland behaald diploma? Je diploma moet gelijkwaardig zijn aan één van de Nederlandse diploma’s die recht op toelating geven. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Je vindt onze contactgegevens onderaan deze pagina.

Nederlands als tweede taal

Daarnaast moet je met een buitenlands diploma bewijzen dat je voldoende Nederlands beheerst om de opleiding te kunnen volgen. Dat kun je doen door een staatsexamendiploma NT2 volgens examenprogramma II te laten zien. Als je dat examen nog moet doen, moet je rekening houden met de wachttijden. Er zitten minimaal drie weken tussen de dag waarop je je aanmeldt en het examen. Daarna moet je nog circa vijf weken wachten op de uitslag.

Voor deze lerarenopleiding ben je met een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4 met alle profielen toelaatbaar tot deze hbo-opleiding.

Benieuwd hoe het is om van vwo naar hbo te gaan? fontys.nl/vwo
Benieuwd hoe het is om van mbo naar hbo te gaan? fontys.nl/mboAanvullende eis voor Sittard: toelatingstoets Engels

Voor deze opleiding is de intaketoets ‘CPE Reading and Use of English’ verplicht. Je dient een resultaat van minstens 60% te behalen. Je maakt deze toets op locatie. De toets is schriftelijk en duurt ongeveer 90 minuten.

 

Placeholder for Fontys video
Studenten vertellen
"Mensen maken de opleiding"
Lees het verhaal van student Evelien Niëns (38 jaar, Sittard) >>

"Ik wil leerlingen iets laten bereiken in hun leven"
Lees het verhaal van student Marselien Pawirodirijo (51 jaar, Tilburg) >>

 

Opbouw

Wat onze lerarenopleiding Engels kenmerkt is de ambitie studenten op te leiden tot zelfstandige, onderzoekende en kundige taaldocenten die zelf de taal beheersen op near-native (C2) niveau. Die op vakdidactisch niveau de vertaalslag kunnen maken naar begrijpelijke, innovatieve, originele en aansprekende materialen en lessen passend bij verschillende doelgroepen. Onze afstudeerders zijn cultuurdragers en kunnen leerlingen activeren, stimuleren en motiveren op het gebied van taalontwikkeling.


Je kunt de flexibele deeltijd opleiding Leraar Engels volgen in Sittard of Tilburg. Informatie over de opzet en inhoud van deze opleiding vind je hieronder per locatie en studiejaar.

Sittard

 • Leerroute op maat; een persoonlijke studentcoach
 • Blokken van acht weken, die worden afgerond met een variatie aan toetsvormen
 • Sterke internationale component door de gehele opleiding heen
 • Creatieve projecten en samenwerking met het werkveld
 • Kleinschalig opleiding op loopafstand van het station

Vakinhoudelijk en didactiek

 • Dinsdag: 18:00 uur - 21:30 uur colleges over vakinhoud en vakdidactiek Engels.
 • Woensdagavond: lesmomenten over de didactiek.


Opbouw studiejaar

De opleiding bestaat afhankelijk van vrijstelling uit twee of drie delen. Een vakinhoudelijk en vakdidactisch deel, een pedagogisch-didactisch deel en het werkplekleren (werk of stage).

In vier blokken van acht weken werk je telkens aan één of meerdere vakken. Deze rond je af met een schriftelijk, mondeling tentamen en/of een product

Jaar 1

In het eerste jaar leg je een stevige inhoudelijke basis. Je leert hoe je opgedane kennis effectief in je lessen toepast.

Dinsdag: vakdidactiek

Op dinsdagen volg je colleges over vakdidactische aspecten. Denk hierbij aan:

 • Phonetics (de leer van Engelse klanken)
 • Teaching Skills (hoe je Engelse les geeft)
 • Linguistics (hoe een kind een tweede taal leert)

Alle lessen vinden volledig in het Engels plaats. In vier blokken van acht weken werk je telkens aan één vak.
Dit rond je vervolgens af met een toets en/of een product.

Woensdag: onderwijskunde 

Op woensdag staan verschillende onderwijskundige modules op het programma, zoals:

 • lesopbouw
 • klassenmanagement


Heb je al een tweedegraadsbevoegdheid of geef je al les in het voortgezet onderwijs? Dan ontvang je vrijstelling voor deze modules.


Stap je over vanuit het bedrijfsleven?

"Kom je uit het bedrijfsleven en maak je de overstap naar het onderwijs? Dan krijg je in vier pedagogisch-didactische modulen de onderwijskundige kennis die je nodig hebt in de praktijk. Wat je leert, kun je tijdens je stages of in je werk vaak meteen gebruiken. Er is een aanbevolen volgorde van de modulen. Indien gewenst kun je de modulen flexibel volgen. Je kunt zelfs starten met een module als de vorige nog loopt. Bij de pedagogisch-didactische modulen zitten studenten van alle vakken bij elkaar, zo leer je niet alleen van de opleiders maar ook van elkaar."
Arjan Endeman, lerarenopleider onderwijskunde


Jaar 2 (en eventuele verdere jaren)

In het tweede jaar is er ruimte voor zelfstudie onderdelen. Denk hierbij aan modules waarbij je een online leeromgeving gebruikt. Daarnaast loop je stage.


Tilburg

 • Instroommogelijkheden in september én februari
 • Flexibele leerroute op maat; een persoonlijke studentcoach
 • Werken met leeruitkomsten; variatie aan toetsvormen
 • Persoonlijke sfeer met korte lijnen en goed contact docenten

Vakinhoudelijk

De contactdagen in Tilburg zijn als volgt*:

 • Donderdag: 13.00 - 21.30 uur (vakinhoudelijke vakken en vakdidactiek).

Algemene Professionele Vorming

Daarnaast volg je Algemene Professionele Vorming (APV) op een dagdeel naar keuze*.

 • Maandagavond: 18.00 - 21.30 uur
 • Woensdagavond: 18.00 - 21.30 uur
 • Donderdagochtend: 09:00 - 12:30 uur

Je kiest dus voor één van deze momenten.

* Contactdagen en -tijden onder voorbehoud van wijzigingen.


Opbouw studiejaar

Een studiejaar bestaat uit vier perioden van tien weken.
Hiervan zijn acht weken onderwijsaanbod en twee weken tentamen.


Stage

Al vanaf het eerste jaar loop je stage.

Flexibel in deeltijd studeren bij Fontys Lerarenopleiding in Tilburg, betekent dat jij - binnen het aanbod van de opleiding - zelf grotendeels jouw leerroute bepaalt. Op basis van je vooropleiding, (werk)ervaring / eerder verworven competenties / eventuele vrijstellingen en je persoonlijke situatie, stel je samen met je studentcoach een maatwerktraject op. Vervolgens kies je zelf hoe je je de lesstof eigen maakt en de leeruitkomsten aantoont.

Om een bekwame leraar te worden ontwikkel jij je in een viertal bekwaamheden:

 • Vakinhoudelijk bekwaam
 • Vakdidactisch bekwaam
 • Pedagogisch bekwaam
 • Professioneel handelen


Meer weten over:

De studieduur is afhankelijk van je voorkennis, ervaring en studietempo. Niet alleen vrijstellingen leveren mogelijkheden op om je studie te versnellen of de studielast te beperken. Ook relevante ervaringen en kennis, die niet meteen in een vrijstelling zijn omgezet, zorgen voor minder studielast.

Op het moment dat jij via de toets aantoont dat je de leeruitkomsten beheerst, ontvang je de studiepunten (EC's). Dit is ongeacht de hoeveelheid tijd die je eraan besteedt, je deelname aan het onderwijsaanbod of de duur van het leren op de werkplek.

In het afstudeerjaar kies je voor een van de twee afstudeerrichtingen:

 • Specialisatie algemeen vormend onderwijs: je verdiept je in het lesgeven in de onderbouw van havo en vwo.
 • Specialisatie beroepsonderwijs: je ontwikkelt je tot leraar voor het vmbo en mbo.

Tijdens je studie maak je voldoende kennis met beide werkvelden. Zo maak je een weloverwogen keuze. De afstudeerrichting omvat 60 ec’s (studiepunten). Dit houdt in dat de theoretische vakken, het werkplekleren én je afstudeeronderzoek in het teken staan van de specialisatie die je kiest. Maar na de opleiding ben je bevoegd voor het gehele tweedegraads werkveld.

 
 

Werk/stage

Stage/leerwerkplek

Combineren werk en privé

We vinden het belangrijk dat je de opleiding goed kunt combineren met je werk en privéleven. Daarom loop je stage op de manier die bij jou past. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de dagen, momenten en keuze voor de stageschool of leerwerkplek. Je lesmomenten bij Fontys staan wel al deels vast. Al vanaf het begin van de opleiding loop je stage. Zo breng je theorie en praktijk samen. Via de stage werk je aan je bekwaamheden.  

Werkzaam in het onderwijs?

Ben je al werkzaam in het onderwijs? Indien je baan voldoet aan de criteria, dan kun je dit inzetten als 'leerwerkplek'.

Nog geen lesbevoegdheid?

Heb je nog geen lesbevoegdheid? Dan ontdek je tijdens je eerste stage(s) wat voor docent je bent en wilt zijn. Je doet je stage-ervaring op in zowel het beroepsonderwijs (vmbo of mbo) als het algemeen vormend onderwijs (havo of vwo). 

Na je studie

Werken in deze beroepen

Met deze Bachelor of Education (BEd) in het vak Engels kun je zowel binnen als buiten het onderwijs werken: 

 • als docent Engels met tweedegraads lesbevoegdheid: voor beroepsonderwijs vmbo/mbo, onderbouw havo/vwo, volwasseneneducatie
 • als ontwikkelaar van centrale examens Engels voor het (voorbereidend) beroepsonderwijs
 • in een (allround) functie binnen een schoolorganisatie met bijv. tweetalig onderwijs
 • bij (semi)overheidsinstellingen of onderwijsbegeleidingsdiensten
 • bij particuliere instellingen, zoals uitgevers van schoolboeken en vakbladen


Doorstuderen

 

Placeholder for Fontys video
Student Denise:
Na 20 jaar in het laboratorium is het best spannend om weer de schoolbanken in te klimmen. Maar studeren verleer je niet! Het allermooiste aan het beroep van leraar vind ik het contact met leerlingen. Dat je ze ook een beetje leert kennen.'

 

Agenda

Online voorlichting
4, 5, 6 juni, 2024
Programma

Docenten en studenten vertellen je alle ins en outs over de opleiding. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. We gaan graag met jou in gesprek.

Let op: Meld je aan voor de lesplaats (Sittard of Tilburg) waar jij wilt gaan studeren, zodat je de juiste opleidingsinformatie ontvangt. Houd er rekening mee dat er variaties kunnen zijn in onderwijsmethoden en programma's tussen de
verschillende lesplaatsen. Zorg dat je je keuze baseert op jouw specifieke voorkeuren en behoeften.

Meer weten over de opleiding Leraar Engels

Wil je graag een gesprek met iemand van de deeltijdopleiding Leraar Engels? Dat kan!

Algemene vraag? 

Heb je een algemene vraag? Bijvoorbeeld over lesdagen- en tijden, bevoegdheid of stage? Neem dan contact met Fontys Educatie: telefoon: 08850-70700 of e-mail: fontyspro-educatie@fontys.nl

Studiekeuze / adviesgesprek 

Wil je graag hulp bij het oriënteren op jouw studiekeuze of wil je een gesprek over de verschillende routes naar het leraarschap? Maak dan een afspraak voor een studieadviesgesprek met studieadviseur Judith Boetzkes. 

Oriëntatie- of intakegesprek in Sittard

Heb je vakinhoudelijke vragen over de opleiding, vrijstellingen, studieduur, de combinatie studie en werk en een eventuele lerarenbeurs? Stuur dan een e-mail naar opleidingscoördinator Ellen Pecasse: e.pecasse@fontys.nl.

Wil je een oriënterend gesprek of intakegesprek? Tijdens het gesprek kijk je met de opleidingscoördinator of studentcoach naar jouw voorgeschiedenis en mogelijkheden. Zo kom je erachter hoe jouw opleidingstraject eruit kan zien. De intakes vinden het hele jaar plaats. Het is verstandig om eerder verworven diploma’s en certificaten mee te nemen. Neem contact op met het Studenten Informatie Punt (STIP) in Sittard, telefoonnummer 08850-79599 of mail stip-sittard@fontys.nl, voor het maken van een afspraak met de intaker van de opleiding.

Oriëntatie- of intakegesprek in Tilburg

Wil je een oriënterend gesprek of intakegesprek? Of heb je vakinhoudelijke vragen over de opleiding en vrijstellingen? Stuur dan een e-mail naar opleidingscoördinator Lilian van Oostende: l.vanoostende@fontys.nl

Vragen stellen aan een student kan ook. Mail student Liesbeth, liesbeth.prins@student.fontys.nl en student Lisette, l.lammers@student.fontys.nl met vragen over bijvoorbeeld studeren en werken combineren.

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Als je een lerarenopleiding gaat doen, kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie of tegemoetkoming in de kosten. Lees meer over Subsidies voor (aankomende) leraren.

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Start je in februari met je studie?
Stroom je tussentijds in of kies je voor een opleiding met een instroom in februari, dan vindt incasso van je collegegeld plaats op of rond de 25ste van de maand. Dit is afhankelijk van de verwerkingstijd na je inschrijving. Ook hier geldt dat de laatste incasso plaatsvindt op of rond 25 juni. Zowel bij betaling ineens of in termijnen ontvang je voorafgaand aan elke incasso een bericht waarin je wordt geïnformeerd over de incassodatum.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.

Heb je vragen over bijvoorbeeld stagelopen, tussentijds instromen, je vooropleiding en het collegegeld? Of heb je een andere vraag?

 

Meer over de opleidingslocatie

Benieuwd hoe het is om te studeren aan de opleiding in Sittard of Tilburg?

Toch een andere educatieve opleiding? 

Fontys Educatie heeft veel verschillende lerarenopleidingen en trajecten om het onderwijs in te gaan. Of ben je benieuwd naar de diverse financiële regelingen of veelgestelde vragen?