Sprint naar content

Hematologie

Werk je in een klinisch chemisch laboratorium of in een hematologisch laboratorium en zoek je verdieping in je kennis van hematologie? Misschien is de cursus Hematologie dan iets voor jou.

Over de cursus

De cursus Hematologie stelt je in staat de meest voorkomende ziektebeelden in het witte- en rode bloedbeeld in te delen. Je leert een indicatie te geven over de ontstaansoorzaak van deze ziektebeelden. Daarnaast verwerf je kennis van en inzicht in de theorie van hematologie.

 

Voor wie?

Ben jij werkzaam in een:

 • klinisch chemisch laboratorium
 • hematologisch laboratorium

Dan sluit de cursus Hematologie perfect aan bij jouw ambities!


Toelatingseisen

Laboratoriummedewerkers met een MLO, MBO of HLO diploma Klinische chemie, Microbiologie of Chemie.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wil je graag deelnemen, maar voldoe je niet aan de hierboven vermelde toelatingseisen? Dan kun je daarover met de cursusleider in gesprek gaan. De cursusleider is bereikbaar via tnwcursussen@fontys.nl

 

Placeholder for Fontys video
“bijblijven is belangrijk”

 

Inhoud en opbouw


De werkzaamheden van medewerkers in klinisch chemische laboratoria zijn in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Door verregaande mechanisering en automatisering van de analytische werkzaamheden vinden er wijzigingen plaats in de taken van analisten. Dat betekent een verschuiving van handmatig, analytisch uitvoerend naar superviserend, controlerend en evaluerend handelen. Achtergrondkennis van de betekenis en het gebruik van klinisch chemische parameters in de diagnostiek worden steeds belangrijker. Bijscholing is van belang om de veranderde taken in het laboratorium optimaal te kunnen blijven uitvoeren.

Lesdata

De cursus start op maandag 29 januari 2024 en omvat 12 cursusavonden. De cursus duurt tot en met 6 mei 2024. Alle lesavonden vinden plaats op maandag en duren van 18.30 uur tot 21.30 uur. De lessen vinden plaats op de volgende data:


 • - 29-1-2024
 • - 05-2-2024
 • 12-2-2024 (geen les, carnavalsvakantie)
 • - 19-2-2024
 • - 26-2-2024
 • - 04-3-2024 (eerste deeltoets)
 • - 11-3-2024
 • - 18-3-2024
 • - 25-3-2024
 • 01-4-2024 (geen les, Tweede Paasdag)
 • - 08-4-2024
 • - 15-4-2024
 • - 22-4-2024
 • 29-5-2024 (geen les, meivakantie)
 • - 06-5-2024 (tweede deeltoets)

Locatie

Fontys Gebouw Nexus, De Rondom 1, 5612 AP Eindhoven (Campus TU/e Eindhoven).

 • Hemostase/fibrinolyse: trombocyten, morfologie, biochemie, invloed van exogene stoffen op plaatjes respons, schema bloedstolling met natuurlijke regelmechanismen (proteïnen S en C, Anti Trombine III), fibrinolyse, splitproducten, antistoltherapie, heparines, vitamine, K-antagonisten, laboratorium controle van antistoltherapie, erfelijke en verworven oorzaken van bloedingsneiging en trombose en in dat kader het behandelen van relevante laboratorium testen en interpretatie daarvan.
 • Hemopoëse: celkinetiek, naamgeving; Perifeer bloed; monstername, behandeling, beoordeling en interpretatie; beenmerg; monstername, behandeling, beoordeling en interpretatie; deficiëntie bouwstoffen (Fe,vitamine B12, folaat); membraandefecten (o.a. sferocytose); enzymdeficiënties (G6PD, PK); Hb-pathiën (thalassemie, sikkelcel); PNH, AIHA, MDS pathogenese.
 • Leukemieën: Indeling myeloproliferatieve storingen; AB classificatie, WHO classificatie immunologische typering van AML; lymfoproliferatieve storingen; indeling lymfatische leukemieën; morfologische kenmerken; immunologische typering.
 • Bloedgroepenserologie: de belangrijkste bloedgroepen (ABO, Rh, Kell, Duffy, Kid, Lewis); aantonen en identificeren van antistoffen; een positieve directe antigluboline test; transfusie en wisseltransfusie, consensus; transfusiebeleid (Type en Screen); Ag en As op leuko’s en trombo’s; transfusie, bloedbank.
 
 

Meerwaarde


Achtergrondkennis van de betekenis en het gebruik van klinisch chemische parameters in de diagnostiek worden in het huidige werk van de analist steeds belangrijker. Bijscholing op dit terrein is van belang om de veranderde taken in het laboratorium optimaal te kunnen blijven uitvoeren. Daarnaast levert meer kennis op dit terrein een grotere betrokkenheid en meer voldoening bij het uitoefenen van je functie.

 
Placeholder for Fontys video
Wil je graag in gesprek met iemand van de cursus?
Stuur een mail naar Ernst de Reeder, e.dereeder@fontys.nl of naar tnwcursussen@fontys.nl

 

Praktische info

Niveau
Cursus
Wil je graag een gesprek met de cursusleider? Stuur een mail naar Ernst de Reeder, e.dereeder@fontys.nl of naar tnwcursussen@fontys.nl.

De kosten van de cursus Hematologie bedragen € 1150,00. Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal.

  Na succesvolle afsluiting van de cursus krijg je een certificaat van Fontys.

  De cursus is door de Nederlandse Verenging van BioMedisch Laboratoriummedewerkers (NVML) geaccrediteerd met 52 UEC (Eurokredieten). De criteria voor toekenning door de NVML van UEC zijn bepaald in het Europese programma 'Leonardo da Vinci': “Het verwerven, het valideren en de overdracht van Europese bekwaamheden in de medisch-biologische laboratoriumtechniek”.

   

   

  Aanmelden

  Hieronder vind je de startdatum van deze cursus of opleiding en kun je je aanmelden.


  Wordt hier geen startdatum en aanmeldknop getoond?
  Dan is aanmelden op dit moment (nog) niet mogelijk.
  Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de cursus/opleiding. We helpen je graag verder!
  Alle contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

   

  Locaties en contact

  Eindhoven

  De Rondom 1, gebouw Nexus
  0885077311
  tnwcursussen@fontys.nl
  Cursusleider: Ernst de Reeder, docent Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen
  0885075009
  e.dereeder@fontys.nl