Sprint naar content

Finance, Tax and Advice

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start februari en september | Eindhoven

Kom kennismaken

 • Open dagen

Heb je iets met de dynamische financiële of fiscale wereld? Vind je het leuk om mensen en bedrijven te adviseren over hun financiële of fiscale toekomst en ben je op zoek naar een volgende stap in je carrière? De deeltijdopleiding Finance, Tax and Advice geeft je de fiscale en financiële kennis om dit te kunnen doen. Tijdens de opleiding leiden we je op tot financieel of fiscaal expert.

Over de opleiding

Deze opleiding kent twee varianten: Finance en Tax.

Variant Finance
Je wordt opgeleid tot een integrale adviseur die zowel de particuliere als de zakelijke klant financieel maatwerkadvies geeft bij bepaalde life events. Voorbeelden voor de particuliere klant zijn het kopen van een woning, trouwen of samenwonen, kinderen die gaan studeren, met pensioen gaan, een overlijdensgeval of scheiding. Ook kan de klant een onderneming vertegenwoordigen. Voorbeelden van zakelijke ontwikkelingen waar die klant mee te maken kan krijgen zijn een uitbreidingsinvestering, bedrijfsoverdracht, tegenvallende resultaten of zelfs een dreigend faillissement.

Variant Tax
Tijdens deze opleiding vergroot je je fiscale kennis en leer je hoe je belastingplichtigen kunt adviseren. Belastingrecht is de rode draad van de opleiding met daaronder alle aspecten van de fiscale wetgeving. Daarnaast komen ook onderdelen als privaatrecht, ondernemingsrecht en bestuursrecht aan de orde die daarmee nauw verbonden zijn. Veel van onze deeltijdstudenten werken of komen te werken bij de Belastingdienst. Een kleiner aantal is werkzaam of gaat werken in de fiscale adviespraktijk (advieskantoren). Belastingen horen bij onze samenleving. Met alle wetgeving kan dat behoorlijk ingewikkeld zijn. Als fiscalist kun je daarin het verschil maken voor de belastingplichtige.

Waarom de opleiding Finance, Tax and Advice?

 • Veelal docenten die zelf ook in de financiële wereld of fiscale adviespraktijk werkzaam zijn of zijn geweest.
 • Kies de thema’s die je interessant vindt en die passen binnen jouw financiële of fiscale praktijk.
 • Bijeenkomsten zijn niet verplicht, onderwijsmateriaal is ook digitaal beschikbaar. Kies zelf waar je leert en wanneer je bijeenkomsten volgt.
 • Kies de volgorde waarin jij jouw opleiding doorloopt en het tempo waarin jij dit doet, wat het beste past bij jouw werkomgeving en je werkervaring.

 

Wat ga je leren?

Variant Finance
Je leert de wensen van de klant in kaart te brengen en deze te vertalen naar een cijfermatig onderbouwd integraal advies. In het advies houd je rekening met juridische, fiscale en economische aspecten.

 • Leer zowel particuliere als de zakelijke klanten financieel maatwerkadvies geven bij ingrijpende gebeurtenissen in hun leven.
 • Je vergroot je netwerk door vanuit verschillende invalshoeken naar je werk te kijken.
 • Je onderscheidt je met skills, met de focus op gespreksvaardigheden.

Variant Tax
Tijdens de opleiding leiden we je op om organisaties op alle vlakken te doorgronden. In het eerste jaar leg je een brede basis van theorie en vaardigheden. Belastingrecht komt aan de orde, net als algemeen (privaat)recht. In de hoofdfase ga je verdiepen met vakken als Omzetbelasting (OB), Inkomstenbelasting (IB) en Vennootschapsbelasting (VPB). Je leert omgaan met digitale databanken zoals Kluwer en NDFR. Je leert de regels van de wet, hoe je deze moet interpreteren bijvoorbeeld in jurisprudentie en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor de toekomst. Omdat het een specifieke opleiding is, zijn de themakeuzemogelijkheden (nog) vrij beperkt. Wel kun je BOKS-elementen kiezen (Body of Knowledge and Skills); een mix van theorievakken en vaardigheidselementen die passen bij jou of de praktijk waar je je graag in wil verbeteren.

 • Leer particulieren en bedrijven fiscaal adviseren.
 • Je onderscheidt je met skills waarvan de focus ligt op technologie, entrepreneurship en creativiteit
 • Je vergroot je netwerk door vanuit verschillende invalshoeken naar je werk te kijken.
 • Naast de Nederlandse (fiscale) wetgeving is er ook aandacht voor internationalisering vanuit het oogpunt grensoverschrijdend werken en ondernemen. Behalve vakken als Internationaal Belastingrecht en Europees Privaat Recht horen daar ook vaardigheden als de Engelse taal, presenteren, adviseren en het schrijven van fiscale noten bij.
 

Deeltijd Finance, Tax and Advice studeer je bij Fontys Pro Economie

Kies de variant Finance of Tax
 

Hoe ziet je week eruit?

 • Eén keer per week naar de Fontyscampus: op maandagmiddag en -avond voor ontmoetingen met je studiecoach, tutor en vakexperts en verdieping met je studiegenoten.
 • Persoonlijke, interactieve bijeenkomsten.
 • Je definieert zelf opdrachten waar je onder begeleiding aan werkt en die aansluiten bij jouw werkomgeving.
 • We hebben een aanbod dat bestaat uit zowel fysiek onderwijs als een digitale leeromgeving.
 • Wil jij je diploma in 4 jaar halen, dan moet je ongeveer 15-20 uur per week aan je opleiding besteden (afhankelijk van je werkervaring en -context). Heb je meer werkervaring- of opleidingservaring? Dan is er een mogelijkheid om versneld de opleiding te doorlopen.
 • De bacheloropleiding bestaat uit een propedeuse van 60 studiepunten en een hoofdfase van 180 studiepunten.
 
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij met ec of m&o of be + wiA of wiB
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid met ec of m&o of be
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Eén vak niet in jouw pakket? 
Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.   

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

 

Placeholder for Fontys video
“Kom gerust bij onze opleiding kijken voordat je een studiekeuze maakt. We ontmoeten je graag tijdens een (online) voorlichting of neem contact met ons op.”

 

Opbouw

Propedeuse - 60 studiepunten
Iedere onderwijsperiode (vaak een half jaar) kies je op basis van jouw werkcontext en leerambities een passende leeruitkomst. Deze leeruitkomst beschrijft wat je aan het eind van deze periode inhoudelijk wilt aantonen. Dat doe je aan de hand van één of meerdere beroepsproducten. Afhankelijk van je leeruitkomst, maak je gebruik van bijeenkomsten en kennis en vaardigheden die jou inhoudelijke verdieping bieden. Een studiecoach, een tutor en vakexperts begeleiden je hierbij en je wordt beoordeeld door assessoren.

Hoofdfase - 180 studiepunten
Iedere onderwijsperiode kies je een leeruitkomst die het beste past bij jouw leerambitie en werksituatie. Daarbinnen bepaal je welke kennis en vaardigheden je daar nog bij nodig hebt. Jij definieert zelf hoe jij deze leeruitkomst aantoont. Op deze manier bouw je dus je eigen studie op maat, zodanig dat je aansluit bij vraagstukken binnen jouw werkomgeving en waarmee je voldoet aan de eisen voor het diploma. Een studiecoach, een tutor en vakexperts begeleiden je hierbij en je wordt beoordeeld door assessoren. Ook leer je van je medestudenten die in verschillende disciplines werkzaam zijn.

Variant Tax
In het laatste jaar schrijf je een scriptie over een fiscaal onderwerp waarin een onderzoeksvraag wordt beantwoord. Je wordt geacht in staat te zijn een casus of fiscaal probleem te herkennen, te doorgronden en te beschrijven. Van daaruit een onderzoeksvraag te formuleren en te beantwoorden en daar tenslotte een mening over te vormen. Je krijgt een vaste scriptiebegeleider vanuit school. Tijdens een afstudeerzitting verdedig je je scriptie in aanwezigheid van twee examinatoren en een externe deskundige uit de fiscale praktijk.

 
 

Werk/stage

Variant Finance
Ben jij op zoek naar een adviesfunctie in de financiële wereld? Dat komt als afgestudeerde van de opleiding Finance, Tax and Advice – variant Finance wel goed. Ga aan de slag bij een bank, een financieel advieskantoor, een verzekeraar, een assurantietussenpersoon of een financieringsplatform als:

 • Financieel adviseur
 • Financieringsspecialist
 • Risicomanager
 • Bedrijvenadviseur
 • Verzekeringsspecialist

Variant Tax
Het arbeidsmarktperspectief voor afgestudeerde fiscalisten is bijzonder gunstig. De vraag naar fiscale professionals op hbo-niveau is al vele jaren groot. De baankansen zijn dan ook erg hoog en de doorgroeimogelijkheden zijn goed. Als afgestudeerd fiscalist zijn dit de baan- en/of bedrijfsmogelijkheden:

 • Je gaat aan de slag als fiscalist bij een accountants- en/of belastingadvieskantoor;
 • Je gaat aan de slag als fiscalist bij de overheid, bijvoorbeeld de Belastingdienst;
 • Je gaat aan de slag als bedrijfsfiscalist bij werkgevers in het bedrijfsleven;
 • Je gaat aan de slag als bedrijfsfiscalist bij werkgevers in de non-profitsector.

Tijdens deze opleiding hoef je geen stage te lopen.

 

 

Agenda

Open avond
5 juni 2024
Programma

Docenten en studenten vertellen je alle ins en outs over de opleiding. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. We gaan graag met jou in gesprek.

Meer weten over de opleiding Finance, Tax and Advice

 • Wil je graag meer weten over de inhoud van de opleiding? Stuur een mail naar Jo Augustin.

Wil je weten hoeveel collegegeld je dient te betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Lees meer over subsidieregelingen:

- Leven Lang Leren Krediet

- Beurzen voor leraren

- Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

  Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
  Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

  Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

  Start je in februari met je studie?
  Stroom je tussentijds in of kies je voor een opleiding met een instroom in februari, dan vindt incasso van je collegegeld plaats op of rond de 25ste van de maand. Dit is afhankelijk van de verwerkingstijd na je inschrijving. Ook hier geldt dat de laatste incasso plaatsvindt op of rond 25 juni. Zowel bij betaling ineens of in termijnen ontvang je voorafgaand aan elke incasso een bericht waarin je wordt geïnformeerd over de incassodatum.

  Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
  De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

  De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

  Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
  De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

  Meer informatie over je collegegeld vind je hier.