Sprint naar content

Engels Leren is Engels Doen

Gaat jouw basisschoolteam aan de slag met Engelse lessen vanaf groep 1 tot en met 8? Kan je team hierbij ondersteuning gebruiken? Volg dan de training 'Engels leren is Engels doen'.

Over de cursus

Vroeg starten met Engelse lessen aan kinderen is belangrijk. Niet alleen zodat ze in het Engels kunnen communiceren, maar ook om ze een goede basis te geven voor het voorgezet onderwijs.

De training 'Engels leren is Engels doen' richt zich op het onderwijzen van Engels aan kinderen op een jonge leeftijd (groep 1 tot en met 8). Hoe kun je dit het beste aanpakken? En welke werkvormen zijn hiervoor handig? In deze basiscursus vergroot je jouw vaardigheden in de Engelse taal. Je leert hoe je deze het beste aan kinderen aanbiedt.

 

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor basisschoolteams die het vak Engels op hun school een kwaliteitsimpuls willen geven.


Toelatingseisen

De deelnemers van de cursus 'Engels leren is Engels doen 1' dienen in bezit te zijn van een hbo-diploma Leraar Basisonderwijs.

 

Jong kind die haar hand opsteekt in de klas

 

Inhoud en opbouw

Je kunt de cursus 'Engels leren is Engels doen 1' los volgen. Daarnaast kan het een eerste stap zijn naar het keurmerk 'TalenT'. Het kwaliteitskeurmerk TalenT is een richtlijn voor kwalitatief hoogwaardig Engels op de basisschool en het aanbieden van vroeg vreemde talenonderwijs (vvto). Meer informatie over het keurmerk vind je in deze brochure.

Je kunt de cursus 'Engels Leren is Engels Doen 1' (ELIED 1) in elke groep van het basisonderwijs toepassen (groep 1 t/m 8).

Onderwerpen

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • (visie op) de doorgaande leerlijn
 • de keuze voor toepassing van didactiek voor vroeg vreemde talenonderwijs (vvto)
 • het werken met een methode

Daarnaast werk je aan jouw taalvaardigheid Engels en vakdidactiek vvto.

Je past opdrachten direct toe in de praktijk. Hierdoor is het gemakkelijk om feedback uit de praktijk op te vragen. Ook ontwikkel je ideeën en lessen voor jouw groep.

Vervolgtraject

Na het behalen van ELIED 1, kun je als schoolteam aanmelden voor de vervolgtraining 'Engels Leren is Engels Doen 2' (ELIED 2). In deze training versterk je de kwaliteit van Engels op jouw school. Dit doe je via verdieping en een coachingstraject.

Wanneer je ELIED 2 hebt afgerond, kun je het certificering programma volgen om het keurmerk TalenT te behalen. In dit traject begeleiden we jouw school bij het verkrijgen van het keurmerk.

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur en een totale studiebelasting van 25 uren. Individuele aanmelding is niet mogelijk, de cursus wordt door Fontys verzorgd op basis van een aanvraag van een basisschool. Het is een in-companytraject.
De deelnemers van de cursus ELIED 1 ontvangen een bewijs van deelname als ze tenminste drie van de vier keer aanwezig zijn.
 
 

Meerwaarde

 • Met het TalentT-keumerk onderscheid je je als school. Je biedt Engels vroeg aan. Ook is het niveau hoger dan het regulier Engels onderwijs op de basisschool;
 • Bij Fontys begeleiden en adviseren wij scholen persoonlijk;
 • De training wordt gegeven door ervaren docenten;
 • Meertaligheid is een belangrijke vaardigheid voor leerlingen van nu.
 
Jonge kinderen die achter hun laptop werken in de klas

Praktische info

Niveau
Cursus

De cursus ELIED 1 bestaat uit een maatwerktraject. Hierdoor stemmen we het startmoment samen met de betreffende school af.

De kosten voor deze cursus bedragen € 4100.
Deze prijs is gebaseerd op deelname door (een deel van) het schoolteam, uitgaande van 10 personen. Er is geen verplicht minimum aantal deelnemers.

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur. Neem voor meer informatie gerust contact op via fhke-vp@fontys.nl

   

  Aanmelden

  Wil je je aanmelden voor de cursus ELIED 1? Neem dan contact op via fhke-vp@fontys.nl
  Je kunt ons ook mailen op dit e-mailadres, indien je meer informatie wenst over de cursus. We helpen je graag verder!

  De directie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de cursus te annuleren.