Sprint naar content

Profielen om te specialiseren

Wil jij je specialiseren in een bepaald profiel?

In de opleiding Master EN is het mogelijk je te specialiseren in één of twee profielen. De keuze hierin is voornamelijk afhankelijk van de rol of context waarin je werkzaam bent, én de ambities die je nastreeft. Je vaardigheden binnen een profiel bewijs je door te voldoen aan de eisen van de eenheid van leeruitkomsten. Deze zijn per profiel vastgesteld. In onderstaand schema krijg je inzicht in de profielen binnen deze opleiding.

Kernbegrippen bij dit specifiek kennisgebied zijn:
1. Fijnmotorische ontwikkeling
2. Motorische achterstand
3. Gedrag en grove motoriek
Kernbegrippen bij dit specifiek kennisgebied zijn:
1. Ontluikende en beginnende taal en geletterdheid
2. Gevorderde taal en geletterdheid
3. Functionele toepassing
Kernbegrippen bij dit specifiek kennisgebied zijn:
1. Ontluikende / Beginnende gecijferdheid
2. Elementaire / Gevorderde gecijferdheid
3. Functionele gecijferdheid
Kernbegrippen bij dit specifiek kennisgebied zijn:
1. Specifieke pedagogische ondersteuning
2. Specifieke didactische ondersteuning
3. Het ondersteunen van leerlingen met Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB)
Kernbegrippen bij dit specifiek kennisgebied zijn:
1. (Meertalige) leerlingen met taal- en spraakproblemen
2. Taalstimulering en ondersteunde communicatie
3. Hoor - en spraakontwikkeling
4. Taalontwikkeling en cognitieve processen
Kernbegrippen bij dit specifiek kennisgebied zijn:
1. Visie op ontwikkeling en leren van het jonge kind
2. Spelen, omgaan met vrijetijd en spelbegeleiding
3. Gesprekken met jonge kinderen
4. Afstemmen met ontwikkelingsmaterialen
Kernbegrippen bij dit specifiek kennisgebied zijn:
1. Autisme waarderen als pervasieve vorm van neurodiversiteit
2. Aanpassingen in de leeromgeving
3. Communicatie en autisme
4. Interventies voor leerlingen met autisme
Kernbegrippen bij dit specifiek kennisgebied zijn:
1. Diversiteit Gedrag
2. Van een veilige school tot een ontwikkelingsperspectief
Kernbegrippen bij dit specifiek kennisgebied zijn:
1. Educatief profileren van (hoog) begaafde leerlingen
2. Leerstof en leertijd aanpassen voor (hoog)begaafde leerlingen
3. Begeleiding bieden aan (hoog)begaafde leerlingen op het gebied van leergedrag, motivatie en
sociaal emotioneel functioneren
4. Leerinhouden en begeleiding bieden passend bij onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen
(voorkomen / verminderen)
Kernbegrippen bij dit specifiek kennisgebied zijn:
1. Interprofessioneel handelen
2. Planmatig werken aan ondersteuningsstructuren
3. Persoonlijk leiderschap
4. Coaching
Kernbegrippen bij dit specifiek kennisgebied zijn:
1. Werken vanuit de koers van de organisatie
2. Persoonlijk leiderschap
3. Begeleiden van veranderingsprocessen
4. Kwaliteitsmanagement
Kernbegrippen bij dit specifiek kennisgebied zijn:
1. Loopbaanspecialist vanuit het perspectief master practitioner
2. Vanuit persoonlijk professionele profilering en innovatief ondernemerschap als perspectief
een bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling, het werkveld en
deskundigheidsgebied van het specifiek kennisgebied.
Kernbegrippen bij dit specifiek kennisgebied zijn:
1. Basisprincipes voor geslaagde communicatie en beeld interactie analyse (BIA)
2. Beeldbegeleiding en begeleiderscommunicatie
3. Planmatig begeleiden met beeld interactie analyse (BIA)
4. Communicatieprocessen

Contact

Neem contact met ons op. We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 08.30 uur tot 17.00 uur.

08850 77 133
oso@fontys.nl