Sprint naar content

Begeleide Intervisie / methodische werkbegeleiding

Wil jij in korte tijd jouw kennis over looploopbaanbegeleiding verdiepen en verbreden? Dan kun je bij Fontys kiezen uit diverse cursussen die zowel geschikt zijn voor loopbaanprofessionals in het algemeen, NOLOC-leden die deze cursussen willen inzetten voor hun (re-)certificering of HRM-ers met interesse voor loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding.

Over de intervisie

In deze begeleide intervisiebijeenkomsten kunnen loopbaanprofessionals in een kleine groep van maximaal 6 deelnemers actief en begeleid aan de slag met verdere professionalisering van hun eigen handelen middels persoonlijke casuïstiek, verdieping en reflectie. Dit gebeurt op basis van intervisie(modellen), intercollegiaal overleg en aandacht voor de methodische keuzes die gemaakt zijn.

Je werkt samen met collega-loopbaanprofessionals die, net als jij, praktijkervaring hebben en je brengt je eigen casuïstiek in. De ervaring van de begeleider en collega intervisanten zal eveneens in de vorm van methodische werkbegeleiding besproken kunnen worden door de inbreng te verbinden met bestaande methodieken, werkvormen en theorie.

 

Voor wie?

Vanwege de benodigde casuïstiek zijn de bijeenkomsten bedoeld voor ervaren loopbaanprofessionals die in het kader van de eigen professionele ontwikkeling en/of NOLOC (Re-) certificering gestructureerd aan de slag willen met reflectie op het eigen handelen en eigen werkmethodiek middels intervisie.

  • Wil je middels intervisie op interactieve wijze begeleid worden door een ervaren coach of (opleidings-)supervisor?
  • Wil je een professionaliseringsslag maken en zoek je ondersteuning op het gebied van methodische werkbegeleiding?
  • Sta je op het punt van je NOLOC (re-)certificering en heb je behoefte aan een sterke intervisie-context?

Dan passen deze praktijkgerichte bijeenkomsten perfect bij jouw ambitie op het gebied van loopbaanbegeleiding!


Toelatingseisen

Werkervaring
Fontys Hogeschool hecht waarde aan een sterke combinatie tussen werken en studeren. Zo haal je het meest uit jouw tijd bij de opleiding. Praktijkervaring met individuele loopbaanbegeleiding is een vereiste zodat je ook de eigen casuïstiek kunt inbrengen bij de bijeenkomsten.

Gesprek vooraf
Twijfel je of jouw ervaring binnen het vakgebied aansluit bij deze cursus of heb je andere vragen? Vraag dan een gesprek aan. Neem hiervoor contact op met zakelijkhrmenp@fontys.nl of 08850 77433 om een afspraak in te plannen.

 

Placeholder for Fontys video
‘Begeleide intervisie helpt jou als professional om je persoonlijk professioneel handelen te onderzoeken en in dialoog te brengen.’
Rianne Wolberink, docent

 

Inhoud en opbouw

De basis van deze begeleide intervisie bestaat uit 3 pijlers:

  • de groep van collega-loopbaanprofessionals die de mogelijkheid geeft om vanuit meerdere perspectieven je persoonlijk professioneel handelen in dialoog te kunnen brengen.
  • de casuïstiek die door jou als cursist wordt ingebracht. Met een eigen casus als uitgangspunt vinden de intervisies plaats.
  • de begeleider die ervaring heeft met het begeleiden van intervisies en met het loopbaanvakgebied.

Het is dus van belang dat je concrete ervaring hebt met loopbaanvraagstukken van cliënten.

Binnen de bijeenkomsten zal verder aandacht worden besteed aan het door-ontwikkelen van een eigen praktijk- en werkmethodiek (praktijkonderzoek). Het doel hiervan is het herkennen van en bouwen aan een eigen stijl en werkwijze. De aandacht zal hierbij zowel uitgaan naar vaardigheden/skills, kennisaspecten (theorie) als professionele attitude/beroepsrol.

Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 6 deelnemers, om ervoor te zorgen dat ieders inbreng voldoende aan bod kan komen. Iedere deelnemer schrijft verslagen over de intervisies en maakt een eindverslag.

Dagdeel 1 zal grotendeels besteed worden aan introductie Intervisie en de rol van methodisch werken, diverse intervisie modellen, kennismaking en afspraken over verslaglegging en vertrouwelijkheid.

De overige dagdelen staan in het teken van casuïstiek/inbreng en zullen onder leiding van de ervaren begeleider een bron zijn van verdere reflectie/analyse en verdiepte leerervaringen.

De intervisies leveren portfoliomateriaal dat desgewenst ingezet kan worden bij je NOLOC (re-)certificering.

  • Op dit moment zijn er nog geen data gepland, bij interesse graag mailen naar: zakelijkhrmenp@fontys.nl
Deelnemers volgen 5 bijeenkomsten van 3 uur. Daarnaast ben je ongeveer 2 uur per bijeenkomst bezig met verslaglegging, voorbereiding en het doornemen van de verslagen van de anderen.
Bij voldoende aanwezigheid en inbreng sluit je de cursus af met een bewijs van deelname.
Rianne Wolberink-van Aanholt ( Master Human and Organisational Behaviour) is docent bij Fontys HRM en Toegepaste Psychologie, heeft bijna 40 jaar ervaring als (Register) loopbaanprofessional en ruim 10 jaar als supervisor (LVSC geregistreerd).  Daarnaast is zij onder andere mede-ontwikkelaar van het nieuwe beroepsprofiel van de Register Loopbaanprofessional alsmede van de NOLOC overgangsmodule Methodisch werken.
 
 

Meerwaarde

Binnen je rol als loopbaanbegeleider ben je vast al cases tegengekomen waarover je zou willen sparren. In deze intervisiebijeenkomsten ga je onder begeleiding van een ervaren coach of (opleidings-)supervisor aan de slag met deze casuïstiek. Zo geef je een betekenisvolle impuls aan jouw professionalisering als loopbaanprofessional en bovendien kunnen deze bijeenkomsten je re-certificering bij NOLOC kracht bij zetten.

Tijdens deze bijeenkomsten:

  • ga je middels reflectie aan de slag met eigen cases van jou en je medecursisten
  • heb je de mogelijkheid tot het door-ontwikkelen van een eigen praktijk- en werkmethodiek
  • professionaliseer je de ondersteuning die jij de cliënt kan bieden in het duurzaam vormgeven van de eigen loopbaan

 
Placeholder for Fontys video
Wil je graag in gesprek met iemand van de opleiding?
Neem dan contact op met zakelijke dienstverlening via zakelijkhrmenp@fontys.nl of 08850 77433.

 

Praktische info

Niveau
Cursus

 

 

Aanmelden

Hieronder vind je de startdatum van deze cursus of opleiding en kun je je aanmelden.


Wordt hier geen startdatum en aanmeldknop getoond?
Dan is aanmelden op dit moment (nog) niet mogelijk.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de cursus/opleiding. We helpen je graag verder!